Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Kleuren vererving beeldspraak 
zaterdag, 17 december, 2011, 10:03 am - Andere zaken
door Martin Braak
Soms heb ik met vrienden via mail hele leuke discussies en praten wij hoe bepaalde dingen werken. Zo was afgelopen zomer een emailwisseling met mijn vriend René over kleuren bij ratten. Hoe werkt het nu precies? De volgende beeldspraak mailde ik hem en we hebben samen er om gelachen. Maar, later heb ik het naar Marcel (wetenschapper) gemaild en die mailde terug dat een redelijk kern van waarheid in zit.

Beeldspraak:
Als je haren symbolisch bekijkt, dan heeft elke haar één mannetje die de haar verft, één mannetje die verf mengt en verschillende mannetjes die verf aandragen. Deze mannetjes staan in twee rijen, met verschillende kleur verf.

Wanneer de haar nog kort is, kunnen de mannetjes die het verf brengen het met gemak aan en brengen ze heel veel verf. De man die de verf mengt, doet die verf in een bakje en omdat van beide rijen heel veel verf aangeleverd wordt, is het zwart van kleur. Maar wanneer een haar groeit, wordt de loopafstand langer en kost de aandragers van het verf meer tijd. De verf aanlevering is langzamer en de kleur wordt iets zachter. Daardoor krijgt de haar qua middenstuk een ander kleur.

Sommige haren daarvan zijn er geen aandragers. Die haren blijven kleurloos. En dat is bij de tamme rat een wit haar, ook wel verzilvering genoemd.

Er is een mutatie die genetisch met aa aangeduid wordt en dat zorgt ervoor dat de aandragers speciale schoenen hebben. Daarmee kunnen ze heel hard lopen. Daardoor krijgt de verfmenger heel veel verf, waardoor constant te veel is (en door alle kleuren samengevoegd wordt het zwart). Daardoor heeft de haar op elk plaats eenzelfde hoeveelheid verf van dezelfde kleur zwart.

Maar er zijn nog meer mutaties. Zo is er blauw, genetisch dd of gg, en die zorgen voor hekjes. De aandragers moeten nu naast lopen ook springen. Het aandragen gaat minder snel waardoor de verfmenger een ander combinatie krijgt en niet meer te veel verf ontvangt. Soms is de ene rij aandragers sneller dan de ander rij.

Er is ook een mutatie die ervoor zorgt dat er een hele hoge muur staat. De aandragers kunnen daar niet overheen. Daardoor krijgt de verfmenger geen verf aangeleverd. De haren blijven kleurloos wit. Dit is de albino mutatie cc.

Er zijn andere mutaties die ervoor zorgen dat de hoge muur op bepaalde plaatsen wat lager zijn. En daardoor kunnen de aandragers net overheen komen. Daardoor ontstaat siamees en burmees.

Ook is er een mutatie die op 1 van de 2 aanvoerpaden een muurtje zetten. De ene kant wordt op eenzelfde snelheid verf aangeleverd. Maar anderkant daar komen de aandragers niet over het muurtje heen. Daardoor krijgt het verf ook een ander kleur. Dit is geel, zowel de roodoog als de robijnoog, genetisch pp en rr. Alleen bij rr is het muurtje net ietsie lager waardoor sommige aandragers toch lukken om erover heen te komen.

Deze mutaties zijn struikelblokjes op de aanvoerlijn. Het zijn aanpassingen van de aanvoerlijn en elke struikelblok kan gecombineerd worden. Zo kan albino gecombineerd worden met blauw, maar de hoge muur daar komen ze niet over heen. Zo kan zwart gecombineerd worden met blauw. De aandragers hebben speciale schoentjes, en lopen super snel. Maar ook al hebben ze speciale schoentjes aan, het springen gaat niet sneller. En daardoor krijgt de verfmenger minder snel de verf aangeleverd waardoor een zachtere kleur ontstaat.