Introductie

🔗 Introductie   🔗 Voeding   🔗 Aanschaf   🔗 Huisvesting   🔗 Sociaal en solitair   🔗 Communicatie   🔗 Lichaamstaal   🔗 Speeltjes   🔗 Ouderdom   🔗 Hamsternamen   🔗 Medisch en ongedierte   🔗 Medische middelen   🔗 Diabetes   🔗 Genetica   🔗 Hamsterkalender   🔗 Wat is een hamster?   🔗 Links
In Nederland worden een aantal soorten kleine knaagdieren als huisdieren gehouden. Voorbeelden zijn de tamme rat, kleurmuizen, gerbils en cavia's. Maar de meest gehouden kleine knaagdier in Nederland zijn hamsters. Ook konijnen worden veel als huisdieren gehouden, maar konijnen zijn geen knaagdieren. Hamsters hebben veelal de voorkeur omdat ze niet zo stinken, klein van formaat zijn en knuffelbaar uitzien en, afhankelijk van de soort, knuffelbaar zijn.

Hamsters zien er schattig uit en lijken op kleine knuffelberen. En ze hebben niet zo'n lange staart. Ze komen dus schattiger over dan gerbils, muizen en ratten. En de meeste mensen denken dat je alleen met een hamster kunt knuffelen. Kleurmuizen en gerbils zijn inderdaad minder knuffelig, maar de tamme rat is ook heel lief en houdt van knuffelen. Maar de meeste mensen hebben toch een bepaalde angst en vinden ratten ongedierte.

Knaagdieren vormen de grootste groep binnen de zoogdieren. Knaagdieren hebben zowel in de boven– als in de onderkaak twee halfcirkelvormige snijtanden, die gedurende het hele leven blijven doorgroeien. Knaagdieren hebben geen hoektanden. Het verschil met konijnen is dat konijnen vier snijtanden hebben. Knaagdieren komen over de hele wereld voor. Knaagdierenrijk worden in verschillende groepen en soorten ingedeeld en één groep betreft de hamsters. De meeste soorten die hieronder vallen, zijn feitelijk geen familie van elkaar. Ze stammen niet van elkaar af. Maar ze vallen in dezelfde groep omdat ze wangzakken hebben en hamsteren. Ze hamsteren voer voor later. Er zijn ook andere soorten die geen wangzakken hebben en ook voer verzamelen. Soms bevat de soortnaam zelfs het woord hamster. Bijvoorbeeld de hamsterrat of de muishamster. Daarom wordt soms de indeling echte hamsters en geen echte hamsters gemaakt. Hamsters worden afhankelijk van hun grootte in de knaagdierenrijk verdeeld in grote hamsters en in dwerghamsters.

Russische dwerghamster in vergelijking met een Syrische hamster
LET OP!: Zet nooit verschillende hamstersoorten naast elkaar. Dit omdat ze vijanden van elkaar zijn.

In Nederland wordt slechts één grote hamstersoort als huisdier gehouden. Dit is de Syrische hamster. Ze worden ook wel vaak Goudhamsters genoemd. De Syrische hamster is in totaal geen familie van de dwerghamsters. In Nederland worden vier soorten dwerghamsters als huisdier gehouden. Dit zijn de Russische dwerghamster, de Campbelli dwerghamster, de Roborovski dwerghamster en de Chinese dwerghamster. De eerste drie zijn kortstaart dwerghamsters en de Chinese dwerghamster is een langstaart dwerghamster. Maar er zijn meer soorten dwerghamsters zoals de Grijze dwerghamster en de Mongoolse dwerghamster.

Russische dwerghamster
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster
Campbelli dwerghamster
Chinese dwerghamster
Chinese dwerghamster
Roborovski dwerghamster
Roborovski dwerghamster

Hamsters zijn uiterst geschikt als gezelschapsdier. Ze zijn erg gemakkelijk te verzorgen. Het karakter is afhankelijk van de soort hamster. Zo is de Russische dwerghamster erg lief en zal deze bijna nooit bijten. De Campbelli dwerghamster is wat assertiever en het kan voorkomen dat hij in de kooi territoriaal gedrag vertoont. Dat kan boksen met handjes zijn, maar dat kan ook bijten zijn. De Chinese dwerghamster is erg lenig en is in vergelijking met de andere soorten de beste klimmer. De Roborovski dwerghamster is bloedsnel en is meer een kijkdier dan een knuffeldier. En de Syrische hamster is groter en gemakkelijker te hanteren. Ze zijn wat aanhankelijker en bedelen meer voor wat lekkers. Maar ten opzichte van dwerghamsters zijn Syrische hamsters meer slaperig, vooral als ze volwassen zijn. Hamsters zijn namelijk schemerdieren. In het wild leven ze overdag grotendeels onder de grond en 's avonds en in de nacht gaan ze op pad om voer te verzamelen. Overdag zul je zien dat ze vaak slapen. Dwerghamsters worden om de pak weg vier uur wakker om even wat te eten en te drinken.

De Syrische hamster kan een winterslaap houden. Alle dwerghamstersoorten kennen geen winterslaap. Wel kunnen in de winter bepaalde veranderingen optreden. Zo kan de Russische dwerghamster een wintervacht krijgen en geheel wit worden.

Dit is een foto van een Russische dwerghamster in winter vacht
Russische dwerghamster in wintervacht

Hamsters hebben geen groot geheugen. Ze kunnen bepaalde plaatsen herinneren waar ze ooit wat lekkers gevonden hebben en ze kunnen bepaalde geluiden zoals stemmen herkennen. Maar een hamster zal niet snel op commando iets doen. Zeg je dat hij ergens mee moet ophouden, dan luistert hij hier niet naar.

Dwerghamsters drinken niet veel water. Ze komen van oorsprong voor in droge steppengebieden en ze zijn daarom zuinig met vocht en drinken. De urineplekken in de kooi zullen in het algemeen niet groot zijn. Dit houdt ook in dat hamsters meestal niet stinken. De Syrische hamster drinkt wat meer dan een dwerghamster en de urine hoek is dan ook wat groter. Daarnaast "stinken" de vrouwelijke Syrische hamsters om de vier dagen omdat ze vruchtbaar zijn. Dit kan je bij dwerghamsters niet ruiken.
🔗 Introductie   🔗 Voeding   🔗 Aanschaf   🔗 Huisvesting   🔗 Sociaal en solitair   🔗 Communicatie   🔗 Lichaamstaal   🔗 Speeltjes   🔗 Ouderdom   🔗 Hamsternamen   🔗 Medisch en ongedierte   🔗 Medische middelen   🔗 Diabetes   🔗 Genetica   🔗 Hamsterkalender   🔗 Wat is een hamster?   🔗 Links