Voortplanting

Roborovski dwerghamsters zijn echte groepsdieren en leven in de natuur samen en niet solitair. Maar de groepjes zijn in het wild meestal klein en hebben geen grote omvang. Je kunt ze zowel koppelgewijs als in kleine groepjes fokken. In gevangenschap kan je beste kiezen om ze koppelgewijs te fokken. Dit omdat je dan selectiever kunt fokken en zelf invloed hebt wie met wie fokt. Een groep kan zelf de samenstelling bepalen en dat kan betekenen dat bepaalde exemplaren niet fokken en anderen juist wel. Het kan gebeuren dat er een afla koppel gevormd wordt en dat de andere exemplaren niet fokken, maar dit gebeurd niet altijd. Bij het bepalen van deze samenstelling en rangordes kan het soms agressief aan toegaan en kunnen er wondjes optreden. Of dat exemplaren sneuvelen omdat ze niet binnen de groep passen. Door koppelgewijs te fokken voorkom je dat de groep te groot wordt en dat de zwakken weggejaagd worden. En tevens voorkom je dat er broers-zussen-neven-nichten met elkaar fokken. Bij groepen kan het voorkomen dat toch alle vrouwtjes jongen krijgen en dat er jongen van verschillende leeftijden door elkaar liggen. Dit is niet bevordelijk voor de groei van de jongen.

Wil je met Roborovski's fokken, haal dan exemplaren van goede fokkers. Dan weet je wie de voorouders zijn en loop je minder kans dat het misgaat.

Roborovski's zijn al met vijf weken oud geslachtsrijp, maar dit betekent niet dat ze direct beginnen te fokken. Meestal duurt dit enkele maanden. De Roborovski dwerghamster kent namelijk een fokseizoen. Van oorsprong starten ze niet elk moment van het jaar met fokken. Roborovski's die midden in het jaar geboren worden, starten vaak pas ergens in februari of maart te fokken. Ze hebben van nature een bescherming dat ze geen jongen krijgen wanneer het net winter is geworden. Ze krijgen aan de einde van de winter jongen of begin lente. Daarvoor is nodig dat ze een koude moment beleven, zeg maar een wintergevoel. Anders weten ze namelijk niet of de winter gestart is of voorbij is. Wanneer je Roborovksi's in de huiskamer houdt, kan het voorkomen dat ze niet fokken. Dit omdat dan de temperatuur te constant is. Beste is om in de winter ze even op een wat kouder kamer te zetten of op de zolder. Ook kan je ze foppen door ze bijvoorbeeld een paar weken in de kelder te zetten. Er zijn tegenwoordig ook exemplaren die veel sneller beginnen te fokken en deze koude periode niet nodig hebben. Dit komt omdat grote fokkerijen hierop bewust geselecteerd hebben.De draagtijd is gemiddeld drie weken. Maar de draagtijd is bij het eerste nestje vaak korter en bedraagt gemiddeld 16 to 18 dagen. Gemiddeld krijgen ze vijf tot zes jongen, maar groter nesten van acht exemplaren zijn eveneens mogelijk. De jongen moeten tot vijf weken bij de moeder blijven. Maar wanneer sprake is dat de moeder weer zwanger is en jongen krijgt, kan je beste de jongen een dag voor de geboorte eruit halen. Daarna moeten de jongen op geslachtsgescheiden worden om niet het risico te lopen dat de vrouwtjes bevrucht raken. Want theoretisch gezien zijn Roborovski's met vijf weken oud vruchtbaar. In de praktijk duurt het vaak veel langer voordat ze gaan fokken, maar neemt niet weg dat je deze risico niet moet lopen.

Wanneer je het mannetje bij het vrouwtje laat zitten terwijl het vrouwtje jongene heeft, krijgt zij achter elkaar nestjes met (kleine) pauzes tussen door. Meestal stopt het vrouwtje met fokken wanneer ze vier tot vijf nestjes heeft gehad. Het kan soms voorkomen dat ze na een winter wederom beginnen te fokken. Maar meestal is dit niet het geval en zijn dit uitzonderingen.

Roborovski's zijn heel erg snel. Wanneer ze jongen hebben en jij soort ze, dan kan het zin dat de jongen meegesleurd worden wanneer ze uit haar nest rent. Beste is om de Roborovski's met jongen in het begin met rust te laten.

In de afgelopen jaren zijn de Roborovski's kleiner geworden en zijn er bepaalde defecten ontstaan. Zo zijn er Roborovski's die hun kop wat scheef houden en exemplaren die tollen. Dit is wordt ook wel spinners genoemd. De meeste mensen kennen dansmuizen. Dit is een gelijksoortige afwijking. De problemen komen omdat met Roborovski's veel inteelt gepleegd wordt. Bepaalde mutaties zoals gevlekte Roborovski's worden in het oostblokland TsjechiŽ in grote getallen gefokt, maar stammen allemaal af van dezelfde voorouders. Tevens fokken broodfokkers vaak met broer en zus omdat het handiger koppelen is. Probeer daarom zoveel mogelijk inteelt te voorkomen.

Roborovski dwerghamster in schoen