Voortplanting

🔗 Algemeen   🔗 Kleuren en mutaties   🔗 Uitleg over kleurenmutaties   🔗 Voortplanting   🔗 Nestje 1   🔗 Nestje 2   🔗 Gedrag   🔗 Geslacht   🔗 Rus vs Campbelli   🔗 Kleurengen.   🔗 Foto's   🔗 Faq

Bezint voordat je begintVoordat je een nestje wilt en voordat je besloten hebt om te gaan fokken met dwerghamsters moet je voor jezelf op de rij zetten waarom je eigenlijk een nestje wilt c.q. wat je bewegingen zijn om te gaan fokken en wat de consequenties kunnen zijn. Fokken betekent niet automatisch dat alles goed gaat. Het kan namelijk ook fout gaan.

Wat is je motivatie om een nestje te hebben? Is dit omdat je het leuk lijkt of heb je een doel voor het oog zoals het verbeteren van het karakter, bouw, type, kleur etc. Wanneer het om een "pretnestje" gaat, dan moet je goed nadenken of je dit echt wel wilt en dat je de risico's wilt lopen dat het fout kan gaan.

De volgende punten moet je eerst goed geregeld hebben c.q. over nagedacht hebben:

1. Je hebt meerdere kooien nodig.

Als je niet wilt dat jouw dwerghamster meerdere nestjes achter elkaar krijgt, dan moet je het mannetje tijdig bij het vrouwtje weg halen. Als je het mannetje bij het vrouwtje laat, kan het voorkomen dat het vrouwtje het mannetje weg jaagt. Op een bepaald moment moeten de kinderen van de moeder worden gescheiden. Wanneer je de jongen niet snel genoeg kwijt kunt, dan moet je de jongen geslacht gescheiden houden. Verstandig is dat je minimaal vier kooien hebt.

2. Waar gaan de jongen heen?

Wanneer je een nestje plant, dan kan je beste eerst kijken wie allemaal een dwerghamster wilt. Je kunt daarnaast ook langs de dierenwinkel gaan en vragen of ze ook Campbelli dwerghamsters willen hebben. Wanneer je er niet van af kunt komen, zou je ze eventueel hieraan kunnen doen. Je ziet op Marktplaats veel advertenties staan m.b.t. aanbod van jonge dwerghamsters. Dit is een mogelijkheid om je eigen gefokte dwerghamsters kwijt te raken, maar dit houdt ook in dat je risico loopt om ze niet tijdig kwijt te raken. De vraag naar Campbelli dwerghamsters is niet groot mede om het feit dat ze bekend staan dat ze bijteriger zijn dan de Russische dwerghamster.

3. Welk moment neem je een nestje?

Er zijn mensen die juist in een zomervakantie een nestje plannen. Dit omdat het leuk is en ze er tijd voor hebben. Realiseer dat juist dit een moment is dat je heel slecht van jonge dwerghamsters af kunt komen. De vraag naar dwerghamsters is in de zomer het kleinst. In de zomervakantie zijn veel mensen weg. De dierenwinkels hebben met warme weer minder dwerghamsters nodig omdat de vraag erna veel minder is.

4. Zijn de dwerghamsters wel fokgeschikt?

Het is heel belangrijk om te weten of je dwerghamsters fokgeschikt zijn. Wanneer je zo min mogelijk risico wilt lopen op afwijkingen, zieke jongen, etc. zou je de achtergrond van je dwerghamsters moeten weten.

5. Wil ik met hybride Campbelli dwerghamsters fokken of wil ik met zuivere Campbelli dwerghamsters fokken?

Ook moet je stil staan of je met hybride dwerghamsters wilt fokken of dat jij met zuivere exemplaren wilt fokken. Tegenwoordig zijn veel Campbelli dwerghamsters onzuiver van soort. Dat betekent dat een (verre) voourouder het resultaat is geweest tussen een kruising van een Russische dwerghamster en een Campbelli dwerghamster. Dit onbedoeld, of om het karakter te verbeteren of om de kleur. Tegenwoordig zijn er ook Mandarijn kleurige Campbelli dwerghamsters. Alle nageslacht hiervan zijn hybride Campbelli dwerghamsters. Wil je zo zuiver mogelijk fokken, fok dan met dieren waar in de stamboom geen hybride kleuren in voorkomen en waarvan de fokker je kan verzekeren dat hij dieren gebruikt van goede andere fokkers.

6. Wat als het mis gaat...

Het kan zijn dat er complicaties optreden. Je moet dan wel de mogelijkheid hebben om naar de dierenarts te gaan en/of dat je iemand kent die je kan helpen bij momenten waar je zelf geen ervaring mee hebt.

FokgeschiktWat je eerst moet bepalen, is of de Campbelli's waarmee je een nestje mee wilt hebben, wel fokgeschikt zijn. Wanneer de Campbelli's van een fokker vandaan komen, kan je aan hem of haar vragen wat de achtergrond van deze Campbelli's zijn. Beste is om dit al de aanschaf van de Campbelli's te stellen.

Wanneer het om exemplaren gaat die uit de dierenwinkel komen, dan loop je meer risico. Je weet dan namelijk niet waar ze gefokt zijn, hoe ze gefokt zijn en of er ook hybride dwerghamsters gebruikt zijn. Wanneer het mannetje en het vrouwtje uit hetzelfde nest komen c.q. gelijktijdig in een zelfde dierenwinkel aangeschaft zijn, dan kan je beste niet onderling fokken. Je loopt namelijk kans dat je inteelt pleegt en hierbij kunnen verborgen gebreken aan het licht komen. Het beste is om een mannetje en een vrouwtje van verschille nde nesten te gebruiken, of in verschillende dierenwinkels of op verschillende momenten aangeschaft.

Het vrouwtje moet niet te oud zijn. Wanneer het vrouwtje ouder dan 10 maand is en ze heeft nog nooit een nestje gehad, dan kan je beter dit vrouwtje niet laten dekken. Zet geen vrouwtjes meer in de fok wanneer ze 12 maanden of ouder zijn. Tenzij ze koppelgewijs zitten. Het stoppen van fokken gaat meestal automatisch.

Bekijk ook de bouw van de Campbelli's waarmee je een nestje wilt. De rug moet niet krom zijn. Beste is om met een vinger vanaf de kop tot en met de staart te gaan, dan mag je in principe geen bobbel voelen. De ogen moeten mooi zijn en ze moeten niet te klein zijn.

GeslachtsrijpDe Campbelli dwerghamster is rond week 5/6 al geslachtsrijp. Dit is nog veel te jong om jongen te krijgen. Wanneer je het mannetje en het vrouwtje van jongs af aan bij elkaar hebt gezet, kan je het eerste nestje rond week 12-16 verwachten. Het kan voorkomen dat het nestje later komt of heel soms iets eerder. Dit laatste komt niet vaak voor.

Koppel nooit een volwassen man met een heel jong vrouwtje. De dekking kan dan veel te snel plaatsvinden en het vrouwtje krijgt dan te vroeg een nestje. Wat je vaak ziet is dat het vrouwtje te snel uitgeput raakt. Ook komt het voor dat het vrouwtje met haar kinderen geen raad weet en dat de jongen overlijden.

Wanneer je het mannetje en het vrouwtje apart hebt zitten, dan kan je het beste ze pas na week 12 koppelen. Zo ben je zeker dat het vrouwtje niet te vroeg een nestje krijgt.

Als je jonge Campbelli dwerghamsters hebt, dan moet je ze rond week 5/6 geslacht gescheiden gaan houden. Zo loop je geen risico dat vrouwtjes gedekt worden. In de praktijk zie je niet zo snel dat er op zo'n jonge leeftijd een dekking plaatsvindt, behalve als er ook oude exemplaren tussen zitten. Laat daarom de vader niet langer dan tot vijf weken bij de jongen.

VruchtbaarheidscyclesOm de vier tot vijf dagen is het vrouwtje ongeveer 15 tot 20 uur vruchtbaar. Bij ongeveer 85% van de vrouwtjes bedraagt dit vier dagen en bij 15% 5 dagen. Direct na de bevalling is het vrouwtje weer vruchtbaar en kan er opnieuw een dekking plaatsvinden indien het mannetje er nog bij zit.

Koppelgewijs houden of in trio's / groepenJe kunt de Campbelli dwerghamster koppelgewijs houden en je kan zonder problemen het mannetje erbij laten terwijl het vrouwtje jongen heeft. Je moet wel realiseren dat het vrouwtje direct na de bevalling weer vruchtbaar is en dat de kans aanwezig is dat het vrouwtje direct weer gedekt wordt. Het koppeltje krijgt een aantal nesten achter elkaar. Wat je in praktijk vaak ziet is dat de eerste 3-4 nesten het grootst in aantal zijn en daarna de aantallen kleiner worden. Ze stoppen meestal tussen 5-6 nesten met fokken. Maar het komt ook voor dat ze meer nesten achter elkaar krijgen.

Maar je kunt ze ook in trio's of in kleine groepjes fokken. Dit heeft wel nadelen. Zo kan er meerdere nestjes tegelijk geboren worden en kunnen ze van leeftijd verschillen. De kans dat jongen overleven is wat kleiner omdat ze in het nest onder een verkeerde ouderdier kunnen komen te liggen waardoor ze te weinig voeding binnen krijgen.

Kom je erachter dat het vrouwtje jongen heeft terwijl het mannetje er nog bij zit terwijl dit eigenlijk niet de bedoeling was, dan kan je het beste dit zo laten. De kans dat het vrouwtje alweer bevrucht is, is vrij groot. Wanneer je het mannetje nu weg haalt, loop je kans dat het vrouwtje gestrest raakt met alle gevolgen van dien.

Wanneer het mannetje erbij blijft, dan zal het mannetje ook voor de kinderen zorgen. Het komt voor dat het vrouwtje na de bevalling in slaap valt terwijl niet alle jongen bij elkaar liggen. Het mannetje kiest er dan soms voor om de jongen naar het vrouwtje te brengen of om de jongen zelf warm te houden. Wetenschappelijk is aangetoond dat de meeste jongen overleven indien er koppelgewijs fokt.

Het koppelenDe Campbelli dwerghamster is gemakkelijk te koppelen. Beste is om ze beide eerst in je hand te houden en elkaar hun achter werk te laten ruiken. Je moet ze zo vast houden dat ze niet kunnen bewegen (dus in een vuisthouding). Zo kunnen ze elkaar even ruiken en is het straks geen verrassing. Daarna kan je het beste de koppen even bij elkaar houden. Wanneer het vrouwtje begint te krijsen, betekent dit dat zij zich overgeeft. Dat is een goed teken. Je kan ze dan bij elkaar zetten. Het beste kan je ze in de kooi van de man plaatsen, maar dit hoeft niet perse. Wanneer het vrouwtje begint te sissen en/of een drang vertoont om naar het mannetje te willen, dan accepteert het vrouwtje de man niet. Je zult zien dat wanneer je ze dan bij elkaar zet, het meestal direct tot ruzie leidt. Wanneer het mannetje begint te krijsen, dan laat het mannetje zien dat hij onderdanig is. Dit is meestal geen goed teken. Het vrouwtje accepteert vaak zo'n mannetje niet.

Zorg ervoor dat wanneer je ze bij elkaar zet, je iets hebt om tussen de twee dwerghamsters kunt zetten op moment dat ze ruzie hebben. Een klepje van een vervoersbak is ideaal hiervoor. Op het moment dat ze ruzie hebben, kan je dit er tussen plaatsen en één hiermee eruit scheppen. Zo voorkom je dat jezelf gebeten wordt.

Let bij het koppelen van twee Campbelli dwerghamsters ook op hun leeftijden. Een jongere man met een oudere vrouw leidt vaker tot onenigheid dan dat je een oudere man met een jongere vrouw koppelt.

De dekkingDe dekking vindt meestal onverwachts plaats. Het kan soms gebeuren dat wanneer je twee Campbelli's bij elkaar zet, ze direct overgaan tot paren. Maar meestal paren ze in de nachtelijke uren. Een dekking betekent niet automatisch dat het vrouwtje ook bevrucht raakt. Het komt ook voor dat een Campbelli geen jongen krijgt of dat het weken, zelfs maanden, duurt voordat de eerste jongen geboren worden.

Parende Campbelli dwerghamsters

Klik hier om een filmpje van een dekking te zien.

De draagtijdDe draagtijd varieert tussen 16 en de 21 dagen. De draagtijd van het eerste nestje is vaak 1 tot 2 dagen korter en duurt 16-17 dagen. Bij het tweede en volgende nestje duurt het vaak wat langer.

Het vrouwtje is drachtigMeestal kan je aan het vrouwtje zien dat ze drachtig is. Het vrouwtje wordt dan duidelijk dikker. Maar wanneer het vrouwtje drachtig is van een paar jongen, dan kan het soms als een verrassing komen.

Voorbereidingen voor de bevallingHet beste is om de kooi twee tot drie dagen voor de bevalling schoon te maken. Na de bevalling kan je de kooi beste namelijk niet schoonmaken tot dat de jongen 21 dagen oud zijn. Geef het vrouwtje extra wc-papier als nestmateriaal.

Wanneer er een molentje en/of een huisje in de kooi staat, kan je deze beste eruit halen. Het komt wel eens voor dat het vrouwtje na de bevalling in het molentje gaat lopen en haar jongen laat liggen. Ook komt het wel eens voor dat juist onder het molentje een nest wordt gemaakt en dat kan fout aflopen. Wanneer er een huisje in de kooi staat en het vrouwtje maakt haar nest in dit huisje, dan heb je geen zicht op de jongen. Daarnaast raakt het huisje snel bevuilt.

De bevallingMeestal vindt de bevalling in de nacht of heel vroeg in de ochtend plaats, maar het kan soms ook overdag plaatsvinden. Wanneer je ziet dat het vrouwtje de jongen baart, dan kan je het beste het vrouwtje niet storen.

Na de geboorte kan het zijn dat het vrouwtje heel moe is en in slaapt valt, terwijl er nog jongen in verschillende hoeken van de kooi liggen. Wanneer het om één exemplaar gaat, kan je beste dit oppakken en net naast de moeder laten vallen (2-3 cm boven het vrouwtje). Als het om meerdere jongen gaat, dan kan je het beste eerst het vrouwtje afleiden. Dit kan door middel van het voeren of door extra wc-papier te geven. Het vrouwtje zal dan van het nest afgaan en dat is het moment om de jongen in haar nest te leggen. De jongen kan je met duim en wijsvinger pakken of je kunt de jongen met een klein lepeltje verplaatsen.

Wat soms gebeurd is dat het vrouwtje direct na de bevalling haar hele kooi omspit. Ga er dan niet constant bij staan en laat dit gewoon gaan. Het vrouwtje is op zoek naar mogelijke verdwaalde jongen of is gestress geraakt. Wil je dit toch laten ophouden, dan kan je het beste het vrouwtje afleiden door middel van het voeren of extra wc-papier als nestmateriaal geven. De kans is dan aanwezig dat het vrouwtje daarna terug gaat naar haar nest en vergeten is dat ze aan het spitten was.

Aantal jongen per nestDe grote van het nest kan variëren tussen 1 en de 13. Gemiddeld krijgt een Campbelli dwerghamster zeven jongen. Het gemiddelde is afhankelijk van de voeding, hoe oud het vrouwtje is en erfelijke eigenschappen. Bepaalde genen zijn namelijk lethaal en dit kan inhouden dat vruchten in de baarmoeder afgestoten worden. Ook de mate van vitaminen rijke voeding heeft invloed op het nest aantallen. Oude vrouwtjes krijgen meestal kleinere nestjes.

Het record ligt op 13 jongen in één nest. Een Campbelli dwerghamster kan met gemakt tien jongen groot brengen. Is het nest groter, dan is de kans aanwezig dat de zwakste jongeren het niet gaan halen. Het vrouwtje heeft namelijk slechts acht tepels.

Campbelli dwerghamsters net geboren
Campbelli dwerghamsters paar dagen oud

ComplicatiesTijdens en na de bevalling kunnen er complicaties voorkomen zoals dat het vrouwtje een tepelinfectie krijgt of, omdat de baby niet goed ligt, niet van haar jongen kan afkomen. Deze complicaties zijn gelukkig zeldzaam. Kont-kop geboorte

Normaliter liggen de jongen zodanig dat eerst de kop naar buiten komt en daarna de rest. Heel soms komt het voor dat de jong of jongen verkeerd liggen. De achterste komt er eerst eruit. De jong kan vast komen te zitten en het vrouwtje begint de jong kapot te bijten. Heel soms lukt het vrouwtje niet om van haar jongen af te komen. Wanneer je denkt dat dit aan de hand is, dan kan je het beste heel voorzichtig het vrouwtje oppakken en kijken of je haar kan helpen met het uittrekken van de jong. Doe dit heel voorzichtig zodat het niet verder kapot scheurt. Deze complicatie treedt niet heel vaak op.

Missen van ledenmaten

Soms komt het voor dat het vrouwtje te hard trekt en daarbij een ledenmaat verloren gaat.

Heel soms heeft het vrouwtje overmatige drang om haar jongen schoon te houden. Dit kan zelfs toen leiden dat de ledenmaten van haar jongen eraf geknabbeld worden. Helaas kan je hier weinig aan doen. Beste is om met zo'n vrouwtje niet verder te fokken.

Placenta

Wanneer een jong geboren wordt, wordt de placenta en de navelstreng direct opgegeten. Het komt heel zelden voor dat het vrouwtje zo vermoeid is, dat zij niet de moeite neemt om dit te doen. Wat je kunt doen is de placenta van de jongen verwijderen en de jongen bij hun moeder leggen. Gebruik bij de navelstreng geen schaar, dit leidt meestal tot de dood van de jongen omdat ze daarna dood bloeden. Het beste is om met je nagels de navelstreng in tweeën te scheuren. De hele navelstreng hoeft er niet af, dit is te riskant.

Slechte kwaliteit moedermelk

Het komt heel soms voor dat in de moedermelk te weinig voeding zit. De jongen krijgen nauwelijks haar en binnen een paar dagen overlijden ze.

Genetische afwijkingen en ziektes

Er bestaan diverse afwijkingen en ziektes die genetisch aangelegd zijn. Bij de Campbelli dwerghamsters komt onder andere diabetes, flip-over / koprolmakers en oogloze hamsters voor. Het laatste komt door de combinatie van twee bontfactoren dat lethaal is. Ze zijn spierwit van kleur en overleven het meestal niet.

Opgroeien van de jongenDe jongen worden geheel naakt, blind en doof geboren. Tussen dag 2 en 3 groeien de haartjes al en de eerste pigmentkleur is al zichtbaar. De oorschelp begint zich te ontwikkelen. Bij dag 4 komt de oren los van de hooft en de snorharen beginnen zichtbaar te worden. Bij dag 5 zijn de jongen stukken donkerder geworden. De vingers en tenen groeien en ongeveer bij dag 8 zijn ze volledig volgroeit en los van elkaar. Bij dag 10 gaan de oor ingangen open en kunnen de jongen horen. Bij dag 12-13 gaan de ogen open en kunnen ze zien.

Bij dag 10 beginnen de jongen vaak al aan vast voer. Wanneer ze aan het vast voer beginnen, groeien ze erg snel. Beste is om niet alleen voer in de voerbak te doen, maar ook rondom de voerbak voer te strooien. De jongen kunnen al vanaf dag 10 door de kooi gaan lopen op zoek naar voedsel, terwijl ze nog blind zijn.

Geef meer voer dan normaal. Het zijn vanaf dag 13-14 echte eetmonsters geworden.

Opgroeiende Campbelli dwerghamsters

Tam makenBeste is om de jongen tot en met moment dat hun ogen open zijn, niet op te pakken. In het begin kan het voorkomen dat ze krijsen en dat ze hun tandjes laten zien, maar ze zullen op jonge leeftijd bijna nooit overgaan tot bijten. Vanaf ongeveer dag 15 kan je ze heel voorzichtig oppakken en beginnen tam te maken.

Het moment dat de jongen bij hun moeder weg kunnenTussen dag 21-23 kunnen de jongen bij hun moeder weg. Het moment is afhankelijk van de grootte van de jongen en de verdraagbaarheid van het vrouwtje. Het vrouwtje wil namelijk nog wel eens de jongen weg jagen. Wanneer je dan de jongen niet weg haalt, loop je kans dat het vrouwtje de jongen dood bijt. In veel boeken en op andere sites lees je dat je de jongen vijf weken bij de moeder moet laten. Dit is NIET correct.

Het beste is om de jongen daarna nog minimaal één week bij elkaar te laten. Ze vinden elkaars warmte heerlijk en ze spelen heel graag nog met elkaar. Binnen deze week groeien ze heel hard.

Afhankelijk van hoe groot ze zijn, kunnen de kleine Campbelli's meestal tussen week vier en vijf naar hun nieuwe eigenaren.

🔗 Algemeen   🔗 Kleuren en mutaties   🔗 Uitleg over kleurenmutaties   🔗 Voortplanting   🔗 Nestje 1   🔗 Nestje 2   🔗 Gedrag   🔗 Geslacht   🔗 Rus vs Campbelli   🔗 Kleurengen.   🔗 Foto's   🔗 Faq