Kleuren en andere mutaties

Bij de Russische dwerghamster zijn de laatste 15 jaar veel kleurmutaties ontstaan. Daarvoor was alleen sprake van Wildkleur, Blauw-wildkleur en Pearl (ook wel Parel genoemd). Niet alle kleuren zijn per toeval ontstaan. Zo zijn er kleuren van de Campbelli dwerghamster naar de Russische dwerghamster overgebracht. Een voorbeeld van zo'n kleur is de Geel-wildkleur. Zo'n kleur wordt ook wel een hybride kleur genoemd. Deze hamsters zijn niet zuiver van soort en zijn in feite hybride. Ook zijn er nieuwe kleuren ontstaan in hybride lijnen. De mutatie hoort bij de Russische dwerghamster, maar we weten dat de soort niet zuiver is. Hieronder wordt per kleur genoemd of het gaat om een hybride kleur of om een hybride soort.

Per kleur is een informatiepagina aanwezig. Hier vind je meer informatie en vastleggingen inclusief foto's. Dit kan je openen door op de box van de desbetreffende mutatie te klikken.

Wildkleur / Naturel, genetische code AA
Dit is de kleur zoals de Russische dwerghamster in het wild heeft. De kleur wordt ook wel Naturel genoemd.

Bij deze kleur hebben wij het eigenlijk nooit over hoe het vererft. Eigenlijk gaat het hier niet om een "kleur". Het is namelijk de kleur die de Russische dwerghamster heeft wanneer er geen andere kleurmutaties zichtbaar zijn. In de afgelopen tientallen jaren zijn er kleurmutaties ontstaan die de Wildkleur veranderen. Wildkleur wordt ook wel eens met genetische code 'AA' of 'A_' aangeduid. De A staat hier voor Agouti. Agouti betekent 'wildkleur met buikkleur en uitmonstering'. Uitmonstering is bij de Russische dwerghamster de aalstreep (streep van kop tot staartpunt) en de drieboog (de scheidingslijn tussen de buik- en dekkleur). Een haar van een Wildkleur is niet eenkleurig, maar opgebouwd uit drie fases: ondervacht (begin stuk van de haar), middenstuk en haartop. Tegenovergestelde is Zwart. Dit wordt met de genetisch code 'aa' aangeduid. Deze mutatie vererft recessief en zorgt niet alleen voor een kleurverandering. Het zorgt tevens voor dat de haaropbouw veranderd waardoor de haren eenkleurig worden en op deze wijze de agouti tekeningen zoals drieboog en buikkleur verdwijnen. De genetische code 'A_' betekent dat het om een Wildkleur gaat, maar dat het bijbehorende tweede gen onbekend is.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Blauw-wildkleur, genetische code dd

Recessief, originele mutatie van de Russische dwerghamster

Blauw-wildkleur is de eerst kleurmutatie die bij de Russische dwerghamster is opgetreden. De mutatie is in 1988 bij Hazel Williams te Engeland ontstaan. De kleur wordt ook wel Sapphire genoemd.

Wetenschappelijk gezien gaat het hier om de 'dilution' mutatie en dit vererft recessief. Het gaat eigenlijk om een mutatie die een stofwisselingsprobleem veroorzaakt. Daardoor ontstaat er een vertraging in de pigment aanvoer en daardoor verandert het zwarte pigment in blauwgrijs. Ook de oogkleur verandert hierdoor van zwart naar donkerblauw. Maar er ontstaan meer vertragingen op cellulaire celniveau en neuronen op hersenniveau. Ervaring is dat Blauw-wildkleur en gerelateerde kleuren wat rustiger overkomen.

Normaal gesproken heeft de Blauw-wildkleur een leiblauwe ondervacht. Er zijn ook Blauw-wildkleuren zijn met een lichte grijsblauwe of zelfs met witte ondervachten. Bij het selecteren van de Blauw-wildkleur kan het beste op de leiblauwe ondervacht geselecteerd worden zodat dit blijft bestaan en de kleur donker blijft.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Pearl / Parel, genetische code Pepe

Dominant, originele mutatie van de Russische dwerghamster

De mutatie Pearl is in 1989 bij Caroline Sanders in Engeland ontstaan. De Pearl wordt in Nederland ook wel Parel genoemd. Pearl is een dominante mutatie en kan dus alleen maar geboren worden indien n van de ouders eveneens Pearl is. Pearl is (vermoedelijk) een lethale factor. De jongen die het gen dubbel erven zijn niet levensvatbaar en worden in de baarmoeder afgestoten. Er zijn fokkers die pearl onderling kruisen en geen problemen constateren, echter er zijn ook fokkers die geconstateerd hebben dat het vrouwtje daardoor wat dikker wordt en sneller stopt met fokken. Hele grote problemen worden niet geconstateerd. Het is niet zo dat er dode jongen geboren worden. Ook zijn er fokkers die van mening zijn dat Pearl niet lethaal is. Maar, gezien het feit dat op deze wereld heel veel Russische dwerghamsters zijn en mee gefokt wordt, zie je toch niet dat een Pearl ouder alleen maar Pearl jongen voortbrengt. En bij de mogelijkheid tot verdubbeling van dit gen, zou dit in afgelopen jaren veel voorgekomen moeten zijn.

Pearl is eigenlijk geen kleurmutatie, maar een patroon. Je moet het zien als een sausje over de kleur heen. Pearl kan met verschillende mutaties gecombineerd worden en dat zorgt ervoor dat de kleur van de kop, aalstreep en ticking anders wordt. Een voorbeeld is de Pearl Blauw-wildkleur (ddPepe). Je krijgt een Pearl met een zilverkleurige ticking op de kop en achterhand.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Merle / Marbled, genetische code Meme

Dominant, originele mutatie van de Russische dwerghamster

De mutatie Merle is medio 2004 bij Susan Washbrook in Engeland in een zuivere lijn van de Russische dwerghamster ontstaan. Het gaat om een dominante mutatie die ervoor zorgt dat de schouderbladen meestal wit van kleur zijn en het vacht uit normale gekleurde haren en witte haren bestaat. Meestal is op de kop een witte vlek aanwezig. De meeste drie merles hebben een compleet drieboog aftekening en de aalstreep is vaak slechts iets in de nek onderbroken. De mutatie Merle is verre weg van stabiel en zo zijn er exemplaren die bijna compleet wit zijn en op Pearl lijken en zo zijn er exemplaren die zo donker zijn dat er zelfs geen witte schouderbladen hebben.

Eigenlijk gaat het hier niet om een kleurmutatie, maar om een patroon. Je moet het zien als een sausje over de kleur heen. Merle kan met verschillende kleurmutaties gecombineerd worden. Gecombineerd met Blauw-wildkleur kan het een lichterblauwe Merle opleveren. Maar dit is niet altijd zo. Ook wordt Merle vaak met Zwart gecombineerd omdat je dan een mooie afwisseling krijgt tussen zwarte en witte haren.

Ik heb een vermoeden dat de hoeveelheid wit mede bepaald wordt door temperaturen, vergelijkbaar met de siamees mutatie die bij bijvoorbeeld de tamme rat voorkomt. Maar bewijs hiervoor is er niet. Dit is de reden dat je op mijn weblog blogs ziet inzake de geboorte van donkere of lichtere merles.

Het is de vraag of de mutatie Merle dubbel gerfd kan worden. Tot heden heb ik zelf nog geen Merle gezien die alleen maar Merle voortbrengt. Kruisingen waarbij beide ouders Merle zijn, hebben geen zichtbare problemen opgeleverd. Ik vermoed zelf dat het om een lethale factor gaat waarbij de vrucht met dubbel gen Merle niet levensvatbaar is en afgestoten wordt. Daarom heeft het geen zin om Merle onderling te kruisen.

Ongeacht de naam Merle, heeft de mutatie geen andere overeekomsten met de Merle mutatie die bij honden voorkomen anders dan dat het beetje qua tekening op elkaar lijkt. Het gaat dus niet om eenzelfde mutatie.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Geel-wildkleur roodoog, genetische code pp

Recessief, het gaat hier om een hybride Russische dwerghamster

De Geel-wildkleur roodoog is geen spontane kleurmutatie van de Russische dwerghamster geweest, maar is ontstaan door kruisingen met de Campbelli dwerghamster. Het gaat om dezelfde mutatie als de Campbelli dwerghamster kleur Argente. Het gaat hier om een gele kleur met rode ogen. Er zijn twee verschillende kleuren aalstreep bij de kleur, namelijk sepia-bruin en zilvergrijs. De sepia-bruine aalstreep heeft de voorkeur. De kleur van de aalstreep wordt snel benvloed door de kleur Blauw-wildkleur. Vaak zijn de Geel-wildkleur roodoog met zilvergrijze aalstreep drager van Blauw-wildkleur. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

De Geel-wildkleur roodogen zijn ontstaan uit een hybride testproject die mijn broer en ik hebben gedaan. De eerste kruising is gedaan zo rond 1990 en de eerste zeven jaar zijn er geen nageslacht weggegaan. De Geel-wildkleur roodoog is zovaak met Russische dwerghamsters gekruist dat bijna alle eigenschappen op die van de Russische dwerghamster lijken. Toch is de ervaring dat wanneer er meerdere generaties Geel-wildkleur roodoog onderling gekruist worden, de bouw en type instabieler zijn en achteruit gaan. Daarom is het te adviseren om zo nu en dan de kleurslag te kruisen met een wildkleur.

Wetenschappelijk gezien gaat het om de pink-eyed dilutation mutatie die ervoor zorgt dat alle zwarte pigment onttrokken wordt. En daardoor zijn de ogen doorzichtig en zie je de kleur van de bloedvaten.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Geel blue-fawn, genetische code ddpp

Twee recessieve genen, het gaat hier om een hybride Russische dwerghamster

De Geel blue-fawn ontstaat door de combinatie Geel-wildkleur roodoog met Blauw-wildkleur. De kleur is wat lichter geel en de haarpunten zijn blauwachtig grijs. Daardoor ontstaat vaak een blauwe waas. De aalstreep is lichtgrijs van kleur. De kleur wordt ook wel eens Geel Viloet genoemd.

Omdat voor deze kleur de hybride kleur Geel-wildkleur roodoog gebruikt wordt, gaat het hier om hybride Russische dwerghamsters.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Mandarijn, genetische code Mama

Dominant, originele mutatie van de Russische dwerghamster

De mutatie Mandarijn is zo rond 2000-2002 ontstaan. Het betreft een dominante mutatie die naar waarschijnlijkheid niet dubbel gerfd kan worden. Het gaat dus waarschijnlijk om een lethale factor. Deze constatering komt omdat in begin tijd de Mandarijn kleur heel vaak onderling gefokt is en in de nesten meestal wel wildkleur in zat. De nestaantallen lagen gemiddeld wat lager en tot heden is er geen Mandarijn geconstateerd die alleen maar Mandarijn kleuren voorbrengt. Onderling fokken levert geen zichtbare problemen op.

De kleurmutatie Mandarijn is n van de bijzondere kleurmtuaties die bestaan. De Mandarijn wordt oranjeachtig van kleur geboren en verandert van kleur naarmate ze ouder worden. Meestal worden ze geel van kleur met een bruine ticking en een sepia kleurige aalstreep. Meestal verkleurt de kleur wanneer ze ouder worden. De gele kleur kan veranderen in wit. De Mandarijn kleur is erg gevoelig voor de gedragen kleurgenen. Een Mandarijn die draagt voor Geel-wildkleur roodoog is vaak wat geler van kleur en een Mandarijn die voor Zwart draagt vergrauwt helemaal van kleur. De kleur wordt dan meer bruin of bruingrijs. Om de kleur Mandarijn mooi geel te krijgen en te houden kan je beste deze kleur niet met de mutatie Zwart kruisten. Ook niet met dragers voor Zwart.

De Mandarijn en de Mandarijn gerelateerde kleuren zijn gevoelig voor diabetes problemen. In de jaren 2007-2009 waren er veel gevallen bekend. De vraag is wat het precies is en of het om diabetes problemen gaat, nier problemen of een ander hormoonprobleem. Wat opvalt is dat veel Mandarijnen overgewicht hebben en groter van omvang zijn. Tevens drinken deze te grote Mandarijnen vaak meer. En bij deze exemplaren komt het vaak voor dat de vrouwtjes onvruchtbaar zijn. Veel fokkers zijn om deze redenen gestopt met het fokken van de kleurslag. Het lijkt erop dat door selectie de type Mandarijn wat kleiner is geworden en dat de diabetes problemen niet meer zo vaak voorkomen. Ik heb zelf de Mandarijnen kleiner en lichter gefokt met goede resultaten: bijna geen diabetes en de vrouwtjes zijn normaal vruchtbaar. Mocht je met deze kleur willen fokken, dan moet je Mandarijnen gebruiken van fokkers die hierop geselecteerd hebben. En moet je navraag doen wat hun selectiebeleid is. Zodat je hiermee rekening houdt met de volgende kruising. Mijn mening is dat de mutatie Mandarijn niet iets is voor beginnende fokkers en eigenlijk ook niet voor kleinschalige fokkers.

Internationaal heeft deze kleurmutatie tot veel discussie geleid of het wel een zuiver kleurmtuatie van de Russische dwerghamster is. Deze mutatie was tot 2017 niet bij de Campbelli dwerghamster bekend en het gaat hier wel degelijk om een zuivere mutatie van de Russische dwerghamster. Maar omdat er veel met hybride Russische dwerghamsters gefokt worden, is het waarschijnlijk dat veel Mandarijnen gehybriseerd zijn. Ook mede omdat in de jaren 2004-2006 veel fokkers doelbewust Mandarijn met Geel-wildkleur roodoog kruisten om zo een wat geler Mandarijn kleur te krijgen. In 2017 zijn de eerste exemplaren Campbelli dwerghamsters met de Mandarijn kleur geshowd. Hier gaat het om hybride Campbelli dwerghamsters waarvan de Mandarijn mutatie van de Russische dwerghamster afkomstig is.

Een bijzonderheid is dat Zwart over Mandarijn heerst. Een Russische dwerghamster die twee genen Zwart en een gen Mandarijn gerfd heeft, gewoon zwart van kleur is en je niet ziet dat hij ook Mandarijn heeft gerfd. Bij particulieren die pretnestjes fokken zijn op deze wijze spontaan Mandarijnen geboren terwijl de ouders dit niet waren. Mijn vermoeden is dat Zwart en Mandarijn op dezelfde chromosoom liggen en lastig te combineren is.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Camel, genetische code ddMama

Ontstaat door combinatie van originele mutaties van de Russische dwerghamster

De kleur Camel ontstaat door het combineren van de Mandarijn kleur met Blauw-wildkleur. Deze kleur is in 2005 voor het eerst gefokt.

Ook deze kleur is zeer gevoelig voor gedragen kleurmutaties. Zo kan de Camel die voor Zwart draagt heel grijs worden.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Mandarijn roodoog, genetische code ppMama

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

De kleur Mandarijn roodoog ontstaat door de Mandarijn te combineren met Geel-wildkleur roodoog. Je krijgt een stabielere gele kleur met weinig bruine ticking. De oogkleur is rood van kleur.

Omdat gebruik is gemaakt van de Geel-widlkleur roodoog factor, gaat het hier om een hybride Russische dwerghamster. Deze kleur is rond 2004 voor het eerst gefokt.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Camel roodoog, genetische code ddppMama

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

De kleur Camel roodoog ontstaat door de kleuren Mandarijn, Blauw-wildkleur en Geel-wildkleur roodoog te combineren. De kleur is heel iets lichter dan Camel en de oogkleur is rood. Omdat gebruik is gemaakt van de Geel-widlkleur roodoog factor, gaat het hier om een hybride Russische dwerghamster. Deze kleur is eind 2005 / begin 2006 voor het eerst gefokt.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Bruin / Vies-bruin, genetische code mm

Recessief, gaat om een hybride Russische dwerghamster

Deze kleur wordt vaak aangeduid met Vies-bruin. Dit omdat de kleur bruin niet heel mooi van kleur is. De oogkleur is bij de geboorte rood van kleur en verkleurt bij een leeftijd tussen 10 en 14 dagen meestal naar zeer donkerrood. Zo donkerrood dat het op zwart lijkt. Soms verkleurt de oogkleur niet en blijven de ogen rood van kleur.

Het gaat hier niet om een spontane mutatie die bij de Russische dwerghamster ontstaan is, maar om de kleurmutatie 'Moscow' die bij de Campbelli dwerghamster voorkomt. Door kruisingen is deze mutatie bij de Russische dwerghamster terecht gekomen en het gaat daarom om hybride Russische dwerghamsters. De kleur kent zijn oorsprong in Tsjechi en zijn zo rond 2003 via de handel in duizendtallen naar Nederland gekomen. Daarvanuit zijn ze over de hele wereld gexporteerd.

Deze kleurslag kent een afwijking die ook wel draaikop genoemd wordt. Een deel van de Vies-bruin en gerelateerde kleuren staat de kop niet geheel recht op het lichaam en kijken de hamsters scheef naar boven. De draaikop afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een afwijking van de evenwichtsorgaan. Waarschijnlijk doordat deze van de Campbelli dwerghamster anders is dan die van de Russische dwerghamster. Je ziet bij hybride fok onstabiliteit in type en bouw. Zo kan uit twee hele goede exemplaren een draaikop geboren worden en uit twee slechte exemplaren met erge vorm van draaikop juist goede exemplaren geboren worden. De afwijking is kleurgebonden en is tot heden niet overgebracht naar andere kleurslagen die niet gebaseerd zijn op Vies-bruin. Ook is bij het fokken gebleken dat de draaikop afwijking niet 123 eruit gefokt kan worden.

Advies is om niet met deze kleur te fokken omdat de exemplaren vaak erg hybride zijn en te groot risico is op draaikop afwijkingen.

Het genetische symbool 'm' is geen officile symbool. De kleurmutatie heeft heel veel weg van bruin (bb), maar bij de echte mutatie bruin zijn de oogkleur ook bruin. En dat is bij deze mutatie niet het geval. Daarom is gekozen om het symbool aan te sluiten bij de originele benaming van de mutatie zoals die bij de Campbelli dwerghamster voorkomt (m van Moscow).

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Beige, genetische code ddmm

Twee recessieve mutaties, gaat om een hybride Russische dwerghamster

De kleur Beige ontstaat wanneer Vies-bruin met Blauw-wildkleur gecombineerd wordt. Internationaal wordt de kleur Mushroom genoemd, naar de kleur van de paddestoelen. Net als bij Vies-bruin, zijn de ogen eerst rood van kleur en verkleuren meestal naar donkerrood tot nagenoeg zwart. Ook deze kleurslag kent de afwijking draaikop. De eerste Beige Russische dwerghamsters zijn zo rond 2003 via de handel vanuit Tsjechi naar Nederland gekomen.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken. De draaikop afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een afwijking van de evenwichtsorgaan. Waarschijnlijk doordat deze van de Campbelli dwerghamster anders is dan die van de Russische dwerghamster. Je ziet bij hybride fok onstabiliteit in type en bouw. Zo kan uit twee hele goede exemplaren een draaikop geboren worden en uit twee slechte exemplaren met erge vorm van draaikop juist goede exemplaren geboren worden.

Anno 2017 ken ik geen enkel fokker in Nederland die deze kleur nog heeft en in de winkels zie je ze steeds minder.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Beige Blond, genetische code ddppmm en ppmm

Drie recessieve mutaties, gaat om een hybride Russische dwerghamster

Wanneer je Beige of Vies-bruin met Geel-wildkleur combineert krijg je Beige Blond, een lichte gele kleur. De kleur van de ogen zijn rood. Op hele jonge leeftijd is de kleur nauwelijks van Beige te onderscheiden. Pas bij twee weken oud of later, wanneer Beige op kleur komt, zie je pas het verschil.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken. Tevens wordt hier gebruik gemaakt van twee mutaties die van oorsprong van de Campbelli dwerghamster komen en daardoor zijn ze van bouw en type meestal veel minder mooi.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Mandarijn gecombineerd met Bruin / Beige + Geel-wildkleur roodoog

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

Wanneer de Mandarijn gecombineerd wordt met Vies-bruin of Vies-bruin gerelateerde kleur, dan krijg je lichtere vormen van de Mandarijn kleur. Het gaat om bijvoorbeeld de combinaties die met de genetische code 'mmMama', 'ppmmMama', 'ddmmMama', 'ddppmmMama', etc. De kleuren zijn niet stabiel en vaak lastig te achterhalen om welke versie het gaat.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Zwart, genetische code aa

Recessief, gaat om een mutatie die in een hybride lijn van de Russische dwerghamster ontstaan is

De Zwarte russische dwerghamster is helemaal zwart van kleur. De aalstreep is net iets zwarter van kleur en daarom zichtbaar. Maar de buikkleur en driebogen zijn verdwenen. Meestal hebben ze witte voetjes, witte buik- en kinvlek en een wit staartpuntje. De kleur is eind 2005 / begin 2006 in Nederland per toeval door mij ontdekt. Ik zag op Marktplaats een nestje aangeboden werd met daarin Zwart en Russisch Blauw. Het bleek te gaan om twee Rusjes afkomstig uit een dierenwinkel in Tsjechi. Een particulier had ze samen met zijn vriendin gekocht en naar Nederland meegenomen en dacht dat het twee vrouwtjes waren. Het ging vermoedelijk om broer en zus. Deze tijd had niemand anders de kleur zwart. De fokkers uit Tsjechi hebben de zwarte kleur uit Nederland gehaald.

Naar mijn mening gaat het hier om een nieuwe mutatie die in een hybride lijn van de Russische dwerghamster ontstaan is. In hetzelfde nest zat ook een Beige kleur en dat is een hybride Russische dwerghamster. Dat betekent dat de ouders van alle via Nederland gefokte Zwarte en Zwart gerelateerde kleuren hybriden waren. Het gaat naar mijn mening niet om dezelfde zwarte kleurmutatie die bij de Campbelli dwerghamster voorkomt. Dit omdat de zwarte kleur van de Campbelli dwerghamster veel bruine tinten kent en deze kleur veel zwart is. Dit is vooral in het gezicht te zien. Ook bij het fokken merk je dat het niet zo onstabiel is en veel meer de eigenschappen van de Russische dwerghamster kent. Je ziet ingeval niet de onstabiliteits- problemen die je bij normale hybride kleuren ziet, indien er geen hybride kleur gedragen wordt.

Bij Zwart en op zwart gebaseerde kleuren zijn verschillende defecten bekend en daarom is het raadzaam om selectief met deze kleur te fokken en te kiezen voor combinaties waarbij het inteeltcoefficient zo laag mogelijk is. Het gaat o.a. om het defect Parkinson. Zwarte Russische dwerghamsters kunnen op later leeftijd beginnen te trillen en dit trillen wordt erger naarmate de hamster ouder wordt. Ook lopen zij minder goed omdat ze geen goede controle over hun poten hebben. Bij sommige exemplaren zie je te wijde heupen en staan de achterpoten te ver uit elkaar. Een mogelijk fokbeleid is om Russische dwerghamsters met de kleur Zwart te selecteren en eerst oud te laten worden voordat deze ingezet wordt t.b.v. de fok.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Russisch Blauw, genetische code aadd

Gaat om een mutatie die in een hybride lijn van de Russische dwerghamster ontstaan is

Wanneer Zwart gecombineerd wordt met blauw-wildkleur ontstaat Russisch Blauw. Ik heb deze kleur Russisch Blauw genoemd om nadruk te leggen dat de voorkeur heeft naar zo donker mogelijke blauwe kleur. De meeste exemplaren hebben witte voetjes, witte buik- en kinvlek en een wit staartpuntje.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters omdat de ouders eveneens drager waren van Vies-bruin, een kleur die afkomstig is van de Campbelli dwerghamster. De kleur kent niet dezelfde problemen van onstabiliteit in bouw en type als hybride kleuren en het gaat vermoedelijk om een mutatie die in een hybride lijn van de Russische dwerghamster ontstaan is.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Dove, genetische code aapp

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

De kleur Dove ontstaat wanneer Zwart met Geel-wildkleur roodoog gecombineerd wordt. De kleurslag is in juli 2008 voor het eerst gefokt. Het is een kleur die wat verandert naarmate de Russische dwerghamster ouder wordt.

Het gaat hier om een hybride Russische dwerghamster omdat voor deze kleur gebruikt wordt gemaakt van de hybride kleur Geel-wildkleur roodoog.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Chocola, genetische code aamm

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

De kleur Chocola ontstaat wanneer Zwart met Vies-bruin gecombineerd wordt. Het gaat om een donker chocolade kleur. De meeste exemplaren hebben witte voetjes, een wit buik- en kinvlek en een wit staartpuntje. Bij deze kleur komt de afwijking draaikop voor.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Lilac donkeroog, genetische code aaddmm

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

De kleur Lilac donkeroog ontstaat wanneer Zwart met Beige gecombineerd wordt. De meeste exemplaren hebben witte voetjes, wit buik- en kinvlek en een wit staartpuntje. Vaak is de aalstreep nog iets zichtbaar, maar niet in alle gevallen. Deze kleur is voor het eerst in 2006 gefokt.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Lilac roodoog, genetische code aaddpp

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

Wanneer Zwart gecombineerd wordt met Blauw-wildkleur en Geel-wildkleur roodoog, dan ontstaat een lilac kleur met rode ogen. De haarpunten zijn wit van kleur. De meeste exemplaren hebben witte voetjes, een wit buik- en kinvlek en een wit staartpuntje.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Champange, genetische code aaddppmm

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

Dit is een moeilijk te fokken kleurslag omdat deze kleur uit vier recessieve genen bestaat. Deze kleur is in juli 2010 voor het eerst gefokt. Het gaat om een licht grijsgele kleur wat neigt naar de kleur van champagne.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Wit donker roodoog, genetische code ddmmPepe

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

Wanneer Beige met Pearl gecombineerd wordt, krijg je een (bijna) witte Russische dwerghamster met donkerrode ogen. De kleur van de ogen blijven donkerrood van kleur. Deze kleur wordt nauwelijks gefokt en is zeldzaam.

Het gaat hier om hybride Russische dwerghamsters en mede om de risico's van de draaikop afwijking is het advies om niet met deze kleur te fokken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Gevlekt, genetische code Mimi

Gaat om een hybride Russische dwerghamster

Het gaat hier om een bontfactor dat dominant vererft. Bepaalde plekken is er geen pigment vorming en daarom zijn die plekken wit. Bij deze variant van bontfactor zie je dat de vlekken vanuit de buik naar de nek heen gaat. Daarom zijn vaak rondom de nek de grootste vlekken zichtbaar.

De gevlekte Russische dwerghamster is een hybride dwerghamster. De Mi-factor komt van de Campbelli dwerghamster. Meestal zit rondom het oog een rood randje. Het gaat hier om een lethale factor. Wanneer je twee gevlekte Russische dwerghamsters onderling kruist, kan je witte oogloze dwerghamsters eruit krijgen. Deze gaan meestal rond de 2e - 3e week dood. Onderling kruisen wordt daarom dan ook afgeraden.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Golvend haar

Incompleet dominant, gaat om een mutatie die in een hybride lijn van de Russische dwerghamster ontstaan is

In 2007 zijn bij mij de eerste exemplaren met golvend haar geboren. Echter, ik wist nog niet wat dit was omdat het weg trok en daarna niets meer zichtbaar was. In de zomer van 2008 zijn er bij toeval vier exemplaren tegelijk geboren: twee mannetjes en twee vrouwtjes. Bij deze exemplaren trok het niet weg. Het gaat hier om een incompleet dominante mutatie dat eigenlijk alleen maar goed zichtbaar is wanneer het met Zwart of een Zwart gerelateerde kleur gecombineerd wordt. Wanneer er n gen golvend haar gerfd wordt, dan zijn de haren golvend van structuur wanneer ze 10 tot 16 dagen oud zijn. Daarna trekt het weg, maar het kan later terug komen. De haren zijn dan gekruild en het lijken dan net punkertjes. Wanneer er twee genen golvend haar gerfd wordt, dan blijft de haren langer. Eerst is het nog mooi golvend, maar later verandert dit in gekruld haar. Ook de haren op de buik zijn gekruld.

Het lijkt erop dat wanneer golvend haar met een kleur gecombineerd wordt waar zowel Zwart als Geel-wildkleur roodoog voor nodig is, golvend haar extremer is. Golvend haar kan ook gecombineerd worden met een Zwarte Pearl. Pearl zorgt dus niet voor dat golvend haar verdwijnt en je krijgt dan dus een witte Russische dwerghamster met een wat langer gekrulde haar. Golvend haar kan bij Geel-wildkleur roodoog zorgen voor gekrulde buikharen, terwijl de overige haren normaal lijken.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Piebald / recessive pied

Recessief

Piebald / recessieve pied is een nieuwe mutatie die in Amerika is ontstaan. Het zijn witte Russische dwerghamsters met zwarte stipjes. Het vererft recessief. De mutatie is nog niet in Europa aanwezig.

Foto en informatie van Mike / Michael Emerson van MyFarmpets.

Klik op deze box voor meer informatie en foto's.
Imperial, genetische code Whwh

Dominant, gaat om een lethale factor

In Amerika is jaren geleden een mutatie opgetreden dat ervoor zorgt dat de Russische dwerghamster een witte buik heeft. De mutatie is dominant en is in heterozygote vorm lethaal. De oorspronkelijke fokkers zijn deze mutatie kwijt geraakt. Het lijkt er sterk op dat deze mutatie in zijn geheel verloren is gegaan. Ik ken niemand die deze mutatie nog heeft. Wel is het zo dat er ook exemplaren in het wild leven die een spierwitte buik hebben. Of het om dezelfde mutatie gaat, is onbekend.

Klik op deze box voor meer informatie.
Umbrous

Dominant

Bij de Russische dwerghamster komt een factor voor die ervoor zorgt dat de kleur donkerder wordt. Het verschil is niet groot te noemen en daarom wordt het niet als een aparte mutatie beschouwd. Het vererft dominant. De umbrous factor is te zien aan het achterpoten. Wanneer de achterpoten deels met zwarte haren behaard is, dan is het donkerder van kleur. De lichte versie hebben witte achterpoten.

Klik op deze box voor meer informatie.

De Pearl en Merle mutatie kan met verschillende kleuren gecombineerd worden en leidt tot leuke combinaties. Hieronder een aantal veel voorkomende combinaties.

Pearl Blauw-wildkleur
De Pearl Blauw-wildkleur is de meest voorkomende Pearl variant.

Klik op deze box voor meer informatie over Pearl.
Mandarijn Pearl
Wanneer Mandarijn gecombineerd wordt met Pearl, krijg je een witte Russische dwerghamster waarvan de aalstreep kleur varieert tussen oranje en bruin. Het kan net zoals bij de Mandarijn kleur heel erg wisselend zijn. Dit geldt tevens voor de kleur op de kop en achterhand.

Klik op deze box voor meer informatie over Pearl.
Camel Pearl
Wanneer Camel gecombineerd wordt met Pearl, krijg je een witte Russische dwerghamster waarvan de aalstreep kleur varieert tussen camel en rme. Het kan net zoals bij de Camel kleur heel erg wisselend zijn. Dit geldt tevens voor de kleur op de kop en achterhand.

Klik op deze box voor meer informatie over Pearl.
Merle Blauw-wildkleur
De meest voorkomende Merle variant is de Merle Blauw-wildkleur. Dit komt mede omdat de blauwe kleur vaak wat lichter is.

Klik op deze box voor meer informatie over Merle.
Zwarte Merle
Een hele mooie variant van de Merle is wanneer het met Zwart gecombineerd wordt.

Klik op deze box voor meer informatie over Merle.

Ook zijn er variaties die niet erfelijk zijn. Het gaat hier om foutjes van de natuur. Omdat bij toeval twee bevruchte eicellen samensmelten en daardoor n Russische dwerghamster geboren wordt dat uit twee soorten DNA bestaat. Of dat tijdens het kopiren van DNA iets fout gaat waardoor een mutatie uitgaat. Of juist op een bepaald deel van het lichaam een mutatie ontstaat waardoor kleurverschil optreedt. Hieronder een aantal voorbeelden van deze variaties.

Brindle
Heel af en toe wordt uit een Geel-wildkleur (gerelateerde) kleur een gevlekachtige Russische dwerghamster geboren met donkere ogen. Ook al hebben beide ouders rode ogen. Het gaat hier niet om een kleurmutatie, maar om een foutje van de natuur. Tijdens het kopiren van de cellen / chromosomen gaat iets mis waardoor de pink-eyed dilution / Geel-wildkleur roodoog mutatie uit gaan. Omdat een deel van de cellen wel goed gekopieerd worden en deel niet, ontstaat een soort vlekachtig patroon.

Klik op deze box voor meer informatie over Brindle.
Chimaera
Normaal heeft een dier de helft van het DNA van de vader en de helft van de moeder. Bij chimaera treedt in het beginfase een versmelting plaats van twee bevruchte eicellen. Hierdoor krijgt het dier de eigenschappen van twee verschillende bevruchte eicellen en dit kan leiden tot rare uiterlijken zoals deels ene kleurslag en deels ander kleurslag. Er treed verder geen veranderingen in het DNA plaats en het is dan ook niet erfelijk.

Klik op deze box voor meer informatie over Chimaera.
Mozaek
Bij celdeling wordt het DNA heel vaak gekopieerd en soms gaat dit kopiren niet goed. Zo kan er een verandering van het DNA optreden rond het gebied van de vacht en dit kan leiden tot afwijkende pigment vlekken. Dit wordt mozaek genoemd.

Klik op deze box voor meer informatie over Mozaek.
Kuifje
Al tientallen jaren wordt bij de lijnen van Peter & Martin Braak af en toe een kuifje geboren. Zo zijn er Pearls met een kuifje geboren, maar ook Wildkleuren en Geel-wildkleur roodogen. Ze hebben allemaal eenzelfde soort kuif. Tussen de oren op de kop zit meer en langer haar. De kruin lijkt op de kruin mutatie die bij de cavia voorkomt, maar bij de Russische dwerghamster zijn de haren van de kruin beduidend langer. Dit is de reden dat wij het geen kruin noemen, maar een kuif. En omdat het om een klein stukje gaat, de verkleinwoord kuifje.

Wij vermoeden dat Kuifje om een genetische mutatie gaat, maar het is niet een n gen mutatie. Het gaat hier om een complex combinatie van genen waardoor het niet eenvoudig terug te fokken is.

Klik op deze box voor meer informatie over Kuifje.

Attentie

Bij een deel van de kleuren is het bekend of wordt het vermoed dat het om hybride kleur gaat. De kleurmutatie is geen echte mutatie, maar is ontstaan door het inkruisen met de Campbelli dwerghamster. Om de lijnen zuiver te houden, adviseer ik fokkers de kleuren niet allemaal door elkaar te mengen, maar om selectief met de kleuren te fokken. Selecteer daarom bijvoorbeeld geen Wildkleur of Blauw-wildkleur van een Geel-wildkleur roodoog, anders dan dat je deze Russische dwerghamster wil gebruiken om nieuwe Geel-wildkleur roodoog te fokken.

Registreer dit goed, zodat je niet onbedoeld de Wildkleur drager voor Geel-wildkleur roodoog verder gebruikt om Wildkleur te fokken. Door Wildkleur en Blauw-wildkleur apart te houden, zorg je ervoor dat deze kleuren niet c.q. minder hybride zijn.

Een hybride kleur heeft minimaal n chromosoom waarop mogelijk genen van zowel de Campbelli dwerghamster als de Russische dwerghamster zitten. Bij het consequent terug kruisen op zuivere Rus kleuren, verdwijnen op den duur onzuivere chromosomen.

Wanneer hybriden onderling gefokt worden, kan dit hybride versterken. Het zorgt ervoor dat bouw en type minder stabiel is. En wanneer meerdere mutaties die van oorsprong van de Campbelli dwerghamster vandaan komen, gecombineerd worden, zie je vaak dat de bouw en type minder worden. Het gaat hier alleen om schoonheid en niet om gezondheid. Hybride dwerghamsters worden meestal even oud als zuivere exemplaren.