Algemeen    Kleuren en mutaties    Uitleg over kleurenmutaties    Voortplanting    Nestje 1    Nestje 2    Geslacht    Rus vs Campbelli    Kleurengen.    Foto's    Faq
 Algemeen    Kleuren en mutaties    Uitleg over kleurenmutaties    Voortplanting    Nestje 1    Nestje 2    Geslacht    Rus vs Campbelli    Kleurengen.    Foto's    Faq

Uitleg kleuren en andere mutaties

Bij de Campbelli dwerghamsters zijn heel veel mutaties opgetreden. De meeste mutaties hebben invloed op de kleur van de haren en andere mutaties hebben invloed op de haarvorm zelf. Door de verschillende mutaties te combineren, kan je hele leuke variaties fokken.

Door de vele mutaties lijkt het soms dat je de bomen het bos niet meer ziet qua variaties en hoe het genetisch in elkaar zit. Toch is het eenvoudiger dan je denkt.

Ten eerste heb je slechts één mutatie die ervoor zorgt dat de Campbelli dwerghamster eenkleurig wordt. Dit is de mutatie Zwart (aa). Alle eenkleurige Campbelli's zijn genetisch gezien Zwart. Er is één ander mutatie die wel eens met Zwart verward wordt. En dat is de mutatie Umbrous (uu). Dit is een verdonkeringsfactor, maar het is zodanig donker dat het bijna lijkt of de Campbelli zwart is. Toch kan je een drieboog zien en zie je een kleurverschil. Wanneer een kleurslag in plaats van Zwart de mutatie Umbrous is gebruikt, kan je vaak nog een kleurverschil zien tussen de dekkleur en de buikkleur. Je ziet zeg maar een drieboog belijning.

Campbelli dwerghamster kleur Zwart
Zwart
Campbelli dwerghamster kleur Umbrous
Umbrous

Bij de Campbelli dwerghamsters ken je twee roodoog mutaties. De ene is Albino (cc) en de andere is Argente (pp). Albino dieren zijn spierwit ongeacht welke mutaties ze nog meer in zich hebben. Bij de Argente mutatie gaat het om de pink-eyed dilution mutatie (pp). Deze mutatie zorgt ervoor dat al het zwarte pigment onttrokken wordt. Dit is de reden dat de oogkleur rood wordt. De ogen zijn namelijk doorzichtig en je kunt de bloedvaten zien lopen. Alle Campbelli's met rode ogen zijn genetisch gezien pp, tenzij het een witte Campbelli is. Maar niet alle witte roodoog Campbelli dwerghamsters zijn albino's. Je kunt andere mutaties met Argente combineren en zo een nep albino fokken.

Naast Argente heb je nog een mutatie die het zwarte pigment wijzigt. Het gaat om de Black-Eyed Argente (bb), ook wel afgekort met BEA. Feitelijk gaat het om de bruine mutatie, maar de Campbelli dwerghamster heeft van nature al een bruine kleur. Deze mutatie zorgt ervoor dat de wildkleur wat geler wordt. En dat is dan ook de reden dat het Black-Eyed Argente genoemd wordt. De oogkleur van deze mutatie is vanaf de geboorte zwart. Naast BEA is er nog een mutatie die sprekend op BEA lijkt. Het gaat om het Moscow gen. Dit gen zorgt eveneens voor dat alle zwart pigment wat onttrokken wordt. In zuivere vorm ziet het niet eens zo anders uit dan wildkleur. Toch is er een verschil. Namelijk de oogkleur is vanaf begin rood en kleurt binnen twee weken naar zeer donkerrood. Maar het wordt zo donkerrood dat het lijkt of het normale zwarte ogen zijn. Wanneer je een foto met een flits maakt, dan pas zie je eventueel een rode gloed. Omdat BEA en Moscow zo op elkaar lijken, kunnen de verschillende kleurslagen met beide mutaties gegenereerd worden. Toch ziet de kleurslag dan iets anders uit. Er is een kleine kleurnuance aanwezig. Belangrijk is om bij de geboorte naar de oogpunten te kijken om zo te weten om welke mutatie het gaat.

Campbelli dwerghamster kleur Argente
Argente
Campbelli dwerghamster kleur Black-eyed Argente
Black-Eyed Argente (BEA)

Ook ken je bij de Campbelli dwerghamster de dilution mutatie (dd). Dit wordt hier Opal genoemd. De dwerghamster krijgt een blauwgrijze kleur.

Je kent bij de Campbelli dwerghamsters ook een Grijze mutatie. Het gaat om een recessieve mutatie. Gecombineerd met Zwart is het gewoon zwart van kleur. Toch kan je in sommige situaties leiden tot andere kleurslagen zoals Grijs gecombineerd met Moscow. Dit wordt Silver Grey / Zilvergrijs genoemd.

Campbelli dwerghamster kleur Opal
Opal
Campbelli dwerghamster kleur Grijs
Grijs

Naast deze kleurmutaties ken je bontfactoren en patronen zoals de bontfactor en Platinum. Bij de Campbelli dwerghamster komen twee bontfactoren voor, de Mi-factor en de Mo-factor. Beide mutaties zijn dominant. De Mi-factor is lethaal en dat kan je het beste niet onderling kruisen. De Mo-factor lijkt heel erg op de Mi, echter is niet lethaal. Een groot verschil is dat bij de Mi-factor de witte vlekken vanuit de buik naar boven komen. Je ziet zeg maar bijna altijd een nekband of een deel hiervan. Bij de Mo-factor is het meer willekeurig vlekpatroon. Platinum is een soort schimmelfactor. Er zijn zowel normale als witte haren door elkaar. Ook hier zijn vele variaties van bekend. De één is bijna geheel wit en de ander heeft een nekband. Wanneer je Platinum onderling kruist, kan je Wit zwartogen krijgen. Het gaat hier om een dubbele dosis Platinum.

Qua haarvariaties ken je Satijn (sasa), Rex (rxrx) en Wavy Coat (wawa). Satijn komt het meeste voor. Maar dit is niet Satijn zoals we bij de meeste diersoorten zien. De haren zijn hol waardoor het meer gaat glanzen. Maar bij de Campbelli dwerghamster plakken de haren ook erg. Hierdoor lijkt net of dat de Campbelli dwerghamster nat is. Rex komt incidenteel in Denemarken en USA voor. De vraag is of hierop serieus gefokt wordt. Wavy-coat komt sporadisch voor. Hierop wordt namelijk niet serieus geselecteerd. Dit komt omdat dit vachttype alleen bij jonge exemplaren anders is. Het is wat langer en krullend van type. Ook de snorharen zijn gekruld. Wanneer ze volwassen zijn, trekt dit geheel weg en hebben ze normaal haar. Alleen de snorharen blijven gekruld. Ook bestaat de kans dat ergens langhaar bestaat. In 2008 had Anouk te Enschede een langhaar Campbelli dwerghamster. Deze was afkomstig uit het asiel. Helaas is het niet gelukt om succesvol mee te fokken.

De boven genoemde kleurmutaties kan je verdelen in verdonkeringsfactoren, verdunningsfactoren en de eenkleurige mutatie. Umbrous is namelijk een verdonkeringsfactor. Deze mutatie zorgt ervoor dat de kleur donkerder wordt. De overige kleurmutaties behalve Zwart (de eenkleurige mutatie) zijn verdunningsfactoren. Zij verdunnen (= verzachten) de kleur.

De verschillende mutaties kunnen zonder enkel gevaar gecombineerd worden. Alleen moet je nooit twee bonte Campbelli's onderling kruisen. Dit omdat je niet weet of het om de Mi-factor gaat en die is namelijk lethaal. Bij zo'n kruisingen kunnen namelijk oogloze witte jongen geboren worden en die overleven het meestal niet.

Door kleurmutaties met elkaar te combineren krijg je andere kleuren. Zie hieronder een overzicht van de vele mogelijkheden. Tussen haakjes staat de genetische code. Voor meer informatie met betrekking tot alle kleuren en mutaties klik hier.
Campbelli dwerghamster kleur Zwart (aa)
Zwart (aa)
Campbelli dwerghamster kleur Chocola (aabb)
Chocola (aabb)
Campbelli dwerghamster kleur Solid Blue (aadd)
Solid Blue (aadd)
Campbelli dwerghamster kleur Dove (aapp)
Dove (aapp)
Campbelli dwerghamster kleur Donker Beige (aabbpp)
Donker Beige (aabbpp)
Campbelli dwerghamster kleur Lilac roodoog (aaddpp)
Lilac roodoog (aaddpp)
Campbelli dwerghamster kleur Lilac donkeroog (aabbdd)
Lilac donkeroog (aabbdd)
Campbelli dwerghamster kleur Champagne (aabbddpp)
Champagne (aabbddpp)
Campbelli dwerghamster kleur Champagne op basis van Moscow (aaddppmm)
Champagne op basis van Moscow (aaddppmm)
Campbelli dwerghamster kleur Zilvergrijs (grgrmm)
Zilvergrijs (grgrmm)
Campbelli dwerghamster kleur Chocolade umbrous (bbuu)
Chocolade umbrous (bbuu)
Campbelli dwerghamster Satijn (sasa)
Satijn (sasa)
Campbelli dwerghamster kleur Platinum (Plpl)
Platinum (Plpl)
Campbelli dwerghamster kleur Platinum (Plpl)
Platinum (Plpl)
Campbelli dwerghamster kleur Dilute Platinum (PlPl)
Dilute Platinum (PlPl)

Bij toverbal nestjes (= nestjes met heel veel kleuren omdat beide ouderdieren veel kleurgenen dragen) is het soms heel lastig om een bepaalde kleur te benoemen. Er is één truckje om een kleur van de Campbelli dwerghamster te bepalen indien het niet om een eenkleurig exemplaar gaat. De aalstreep is namelijk normaal gesproken zwart van kleur en wanneer je de Wildkleur met een bepaalde kleurmutatie combineert, krijgt de aalstreep vaak ook een ander kleur. Deze kleurslag gecombineerd met Zwart, levert het de kleur op dat de aalstreep heeft. Met andere woorden aan de hand van de aalstreep kleur kan je toetsen om welke kleurslag het gaat en welke genetische codes het betreft. Klik in het tabel hierboven maar eens op Blauw Beige (bbddpp) en kijk goed naar de kleur van de aalstreep. Klik daarna op de kleur Champagne (aabbddpp) en je ziet dat de kleur overeenkomt met de kleur van Blauw Beige.