Een nestje Roborovski dwerghamsters met White-Face

(gemaakt in 2007)

Medio 2007 heb ik twee vrouwelijke White-Face Roborovski dwerghamsters gekoppeld met een Wildkleur mannetje. Het klikte direct. Eind oktober was er ineens ruzie. De twee vrouwtjes hadden het mannetje aangevallen.

Op 10 november 2007 zag ik er jongen geboren waren. Het andere vrouwtje was ook drachtig. Een paar dagen later werd in dezelfde kooi een tweede nestje geboren. De twee vrouwtjes verzorgden beide voor het nestje. Helaas ging niet alles goed. Op een dag kwam ik thuis en zag ik dat van de zeven jongen vijf overleden waren. Na de reden kan je alleen maar gissen. Zelf denk ik dat de moedermelk van het tweede vrouwtje niet goed op gang kwam en de jonge Roborovski's zo onvoldoende voeding kregen. Later hebben ze in het huisje een nieuwe nest gemaakt.

Je ziet hier dat twee vrouwtjes beide tegelijk zijn gaan fokken. Bij groepen Roborovski's zie je ook wel dat er een alfa-koppel gevormd wordt en dat binnen de groep slechts één koppel fokt. Maar dit is niet altijd het geval.

Aan de foto's is te zien dat je al binnen een paar dagen kunt zien of de jongen een White-Face zijn of niet.

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 11

Dag 13

Dag 15

Dag 19

Dag 24