Kleuren en andere mutatie

Hieronder worden de mutaties die bij de Campbelli dwerghamster voorkomen beschreven. Het gaat hier om verdunningsfactoren en om één verdonkeringsfactor namelijk Umbrous. Bij de Campbelli dwerghamster zijn er ook bontfactoren en mutaties die invloed hebben op de haarstructuur.

Wildkleur / Naturel, genetische code AA
Campbelli dwerghamster kleur Wildkleur zoals ze in Mongolië voorkomen Dit is de kleur zoals de Campbelli dwerghamster in het wild heeft. De kleur wordt ook wel Naturel genoemd.

Bij de Campbelli dwerghamster komen meerdere kleurnuances qua wildkleur voor. De Campbelli dwerghamsters die uit de regio Altai komen zijn bruingrijs van kleur. Terwijl bijvoorbeeld de Campbelli dwerghamsters die uit Mongolië afstammen zeer warmbruin van kleur zijn met veel gele tinten. De Campbelli dwerghamsters uit het regio Kazachstan ligt een beetje tussen deze twee kleuren en kent veel gele pigmenten. De grote verschillen komt door de natuurlijke selectie op schuttingskkleur.

Wanneer wij het over de Wildkleur hebben, dan hebben wij het eigenlijk nooit over hoe het vererft. Dit komt omdat het hier niet om een kleurmutatie gaat. Het is de kleur zoals de Campbelli heeft indien er geen mutatie aanstaat. Genetisch wordt de Wildkleur wel aangeduid met de genetische code 'AA' of 'A_'. De A staat hier voor Agouti. Agouti betekent 'wildkleur met buikkleur en uitmonstering'. Campbelli dwerghamster kleur Wildkleur zoals ze in Altai gebergte voorkomen Uitmonstering is bij de Campbelli dwerghamster de aalstreep (streep van kop tot staartpunt) en de drieboog (de scheidingslijn tussen de buik- en dekkleur). De agouti dekharen zijn opgebouwd uit drie fasen: ondervacht (begin stuk van de haar), middenstuk en haartop. De genetische code 'A_' betekent dat het om een Wildkleur gaat, maar dat het bijbehorende tweede gen onbekend is.

De eerste exemplaren, in de tijd dat er geen kleurmutaties waren, waren warmbruin van kleur en zeer goed van karakter. Waarschijnlijk zijn dit exemplaren geweest die afkomstig waren uit de regio Mongolië. In de jaren '80 is bij een populatie Campbelli's gehouden in een Russisch laboratorium Argente opgetreden. Deze populatie stamt af van vier Campbelli dwerghamsters gevangen uit de Altai regio. De komst van deze mutatie naar de hobbyfokker heeft geleid dat de verschillende Campbelli dwerghamster types onderling gekruist zijn. Dit heeft geleid tot instabiliteit van de kleur qua Wildkleur. Campbelli dwerghamster kleur Wildkleur zoals ze in Kazachstan voorkomen

De eerste foto betreft een afstammeling van wildvang exemplaren afkomstig uit Mongolië. En de tweede exemplaar betreft een afstammeling van wildvang exemplaren afkomstig uit de regio Altai gebergte. En de derde foto afstammeling van wildvang regio Rusland - Kazachstan.
Zwart, genetische code aa

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur De zwarte Campbelli dwerghamster is in Nederland ontstaan. Een dierenliefhebber uit Hasselt, een plaats vlak bij Zwolle, fokte met Campbelli dwerghamsters afkomstig van de dierenmarkt België. In 1996 zijn hier de eerste zwarte Campbelli dwerghamsters geboren. In hetzelfde jaar heeft hij de eerste exemplaren op de meeting van de Vereniging van Exotische Zoogdieren (VEZ) verkocht. De prijs die hij voor vroeg bedroeg 100 gulden per stuk. Mijn broer Peter en ik hebben de eerste exemplaren gekocht en zijn later bij hem langs geweest t.b.v. informatie. Op de 5e Knagersfestijn (1997) hebben wij dragers weggegeven aan een keurmeester woonachtig in Finland.

De eerste zwarte exemplaren verschimmelden. Ze werden zwart zonder kraag geboren en verkleurden naarmate ze ouder werden. Na een paar maand was de hele bovenkant wit. En leek het heel veel op een pandabeer qua kleur. Pas 3-4 generaties later hadden wij zwarte exemplaren die niet verschimmelden. Hierop is geselecteerd waardoor later geen enkel zwarte Campbelli dwerghamster verschimmelde. Het ging hier niet om de mutatie Platinum. Dit omdat alle wildkleuren afkomstig van de zwarte Campbelli's niet verschimmelden. Het betrof alleen de zwarte exemplaren.

Veel van de zwarte Campbelli dwerghamsters hebben bruine haarpunten. Dit is vooral te zien rondom de kop. Zij hebben allemaal witte voetjes en een wit vlek onder de kin.

Klik hier voor de documentatie van Knagersfestijn 1997 door de vereniging N.M.C. (nu N.K.V.).
Argente donker-oog / Black Eyed Argente (BEA), genetische code bb

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Argente donkeroog / zwart oog De Black-Eyed Argente is genetisch gezien de bruine gen onder de Campbelli's. De kleur gaat richting geelachtig omdat de Campbellli dwerghamster van nature al gele tinten in zich heeft. De Moscow mutatie lijkt heel erg op deze kleur. Een groot verschil is dat bij Moscow de ogen donker rood zijn en bij BEA zwart. Dit kan je vooral aan de jongen van een paar dagen oud zien: de oogpunten zijn bij BEA zwart en bij Moscow rood.

De mutatie is in Amerika ontstaan, maar waar precies de mutatie ontstaan is, is niet bekend. Linda Price is één van de eerste fokkers geweest die veel op gefokt heeft en informatie hierover op internet geplaatst heeft. Zo rond 2001 heeft Linda Price een aantal dieren geëxporteerd naar Zweden. Bij dezelfde export heeft zij ook de mutatie Moscow verzonden met de opmerking aan de fokkers om de kleurmutaties afzonderlijk te houden. Toch zijn deze twee kleurmutaties onderling gekruist. Via Zweden is de BEA naar Nederland gekomen. Tegelijkertijd met dezelfde lijn is ook de Moscow gen in Nederland gekomen.
Albino, genetische code cc

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Albino Het gaat hier om een echte albino mutatie. Dit is goed te zien aan de oren. Deze kennen ook geen pigment waardoor zij wit van kleur zijn. De oogkleur is vel rood van kleur. Dit komt omdat de ogen eveneens geen pigment hebben en doorzichtig zijn en de bloedvaten de kleur aan de ogen geven.

De eerste albino Campbelli's werden in 1987 door Rob Dekker uit de dierentuin van Boedapest naar Nederland gebracht. Een jaar later is door een dierenwinkel deze kleur uit Tsjecho-Slowakije geïmporteerd.

Let op dat de combinatie van de wit donkeroog (PlPl) en de Argente (pp) witte dieren met rode ogen oplevert. Dit zijn geen echte albino's.
Opal, genetische code dd

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerhgamster

Campbelli dwerghamster kleur Opal Deze mutatie is in de laboratorium van Queen's Universiteit in 1992 opgetreden in een wildvang lijn. Dr. Katherine E. Wynne-Edwards heeft gelukkig deze mutatie goed beschreven zodat later duidelijk was dat hier ook om een spontane mutatie ging. Bij de Russische dwerghamster is een soortgelijke mutatie opgetreden welke wij Blauw-wildkleur noemen. Door onderlinge kruising tussen beide soorten is bekend dat het om dezelfde mutatie gaat en bij beide soorten in een zuiver lijn ontstaan zijn. Rob Dekker was de eerste fokker in Nederland die ze had. Hij heeft jaren lang voor zich zelf gehouden. Pas later, zo rond 2000, hadden andere fokkers deze kleurmutatie.

Ook bij de Opal zie je veel kleurnuances. Wanneer de warmbruine kleur als basis wordt gebruikt, kent de Opal kleur eveneens veel gele tinten.
Argente / Geel-wildkleur, genetische code pp

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Argente In 1979 trad bij de wetenschapster Helen E. Pogosianz, afkomstig uit Moscow, spontaan de kleurmutatie pink-eyed dilution gen (pp) op. De kleur wordt internationaal Argente genoemd. In Nederland wordt deze kleur ook wel Geel-wildkleur genoemd. In de jaren '80 kwam deze kleur samen met de Albino naar Nederland. Op dat moment waren bij zowel de Russische als de Campbelli dwerghamster geen andere mutaties bekend. En werden deze kleurmutaties veel aan dierenwinkels aangeboden. Omdat de dierenwinkels de onderscheid tussen deze twee soorten niet goed kende, werden Zij als Russische dwerghamsters verkocht. Echter, zowel de Argente als de Albino variant hadden erg last van territorium drift. En beten van zich af als je ze wilde pakken. Er waren zelfs exemplaren die in de lucht sprongen om te verdedigen. Zij kregen hierdoor de bijnaam 'pitbulls'. Toen eenmaal bekend werd dat het om Campbelli dwerghamsters gingen, werden ze uit de dierenwinkels geweerd ongeacht welk kleur de Campbelli dwerghamster had.

Campbelli dwerghamster kleur Argente Na jaren selectief fokken en door het kruisen met tammere lijnen, zijn ze tegenwoordig veel minder pittig van karakter en zijn zij goed te hanteren.

Bij deze mutatie is van de twee soorten melanine pigmenten eumelanine sterk verminderd. Melanine is het pigment dat verantwoordelijk is voor de kleur van de ogen en de vacht. Eumelanine zorgt voor bruin-zwart en phaeomelanine voor rood-geel. Dit resulteert in een geler vacht en doorzichtige ogen waardoor de bloedvaten te zien zijn. Dat is waarom de oogkleur rood is.

Documenten: document 1 / document 2
Grijs, genetische code dgdg

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Grijs (ook wel donkergrijs genoemd) Dit is een mutatie die door Linda Price in 2000 ontdekt is en op AAA Hamsters beschrijft zij haar fokresultaten en haar bevindingen. De kleur wordt ook wel Dark Grey genoemd. Linda Price heeft rond 2001 Campbelli's geëxporteerd naar Zweden. Hieronder zaten ook een aantal grijzen. In Zweden is deze kleur niet aangeslagen en voor lange tijd is gedacht dat deze kleur in Europa uitgestorven was. In 2005 is bij Joep Vrijhof uit een Zweedse lijn een paar grijze Campbelli dwerghamsters geboren. Daarna zijn ze bij de groot fokkerij Rebas grijze Campbelli dwerghamsters geboren. Dit zijn Campbelli dwerghamsters waarbij geen stamboom bijgehouden zijn en kunnen onzuiver zijn.

De jongen worden normaal bruin geboren en worden pas met ongeveer twee weken oud grijs van kleur. Deze kleurmutatie Grijs heeft geen invloed op de zwarte pigmenten. Dat zie je ook aan de aalstreep die bij Grijs zwart is en niet verdund is. Combinaties met Zwart en Zwart gerelateerde kleuren leidt niet tot een kleurverschil. Wel is de ervaring dat Zwart + Grijs combinaties minder snel roesten (= bruin worden) en op later leeftijd meer vergrijzen (greying).

Om welk genetische mutatie het gaat is onbekend. Het ligt ingeval niet op de c-locus. Uit de praktijk is gebleken dat er Albino exemplaren geboren kunnen worden uit een Grijs combinatie. En dat kan niet als Grijs op de c-locus zou liggen. Om toch met een genetische code te kunnen werken, is voorlopig de genetische code dg (dg van dark gray) gegeven.
Moscow, genetische code mm

Recessief, waarschijnlijk een originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Moscow De Moscow mutatie is door Linda Price op een dierenmarkt in Rusland ontdekt (mei 1999). Zij zag kleurnuances bij de wildkleur en ze was benieuwd of het erfelijk was. Ze heeft een paar van deze hamsters over laten vliegen naar Amerika waarna ze een aantal fok experimenten heeft gedaan. Ze kwam tot de conclusie dat hier om een verdunningsfactor gaat. Het Moscow gen kan gecombineerd worden met veel kleuren. De kleuren worden wat lichter van kleur.

De kleur lijkt heel erg op de Black-Eyed Argente (BEA). Een heel groot verschil is dat bij Moscow de ogen heel donker rood zijn. Op jonge leeftijd is dit het beste te zien. Bij een paar dagen oud zie je namelijk rode oogpunten. Een ander verschil is dat deze kleur constant blijft naar mate de Campbelli ouder wordt. Terwijl een BEA kleur wat van kleur verandert naarmate de Campbelli dwerghamster ouder wordt.

Linda Price geloofd dat het om zuivere Campbelli dwerghamsters gaat. Echter, het gaat hier om een niet geregistreerde dieren zonder stamboom en onbekend is of het om zuivere exemplaren ging. Zo rond 2003 kwamen heel veel hybride Russische dwerghamsters vanuit de Oostbloklanden naar Europa gebaseerd op deze Moscow mutatie. Dit in zeer grote aantallen en de fokkerij(en) hebben jaren nodig gehad om deze grote aantallen te kunnen fokken. Het waren duidelijk hybriden die beide diersoort eigenschappen kenden. Ze konden zowel met de Russische dwerghamster als met Campbelli dwerghamsters gekruist worden.

De genetische code is niet wetenschappelijk en is de eerste letter van de kleurnaam. Normaliter wordt dan de eerste twee letters genomen, echter de code 'Mo' is reeds in gebruik en daarmee wordt de niet lethale bontfactor mee bedoeld.
Umbrous, genetische code uu

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Umbrous, foto gemaakt op 26-9-2021 De umbrous factor is in 1998 in Amerika ontdekt. De eerste exemplaren leken heel erg op zwarte Campbelli dwerghamsters die toen al in Nederland gefokt werden. Het gaat om een verdonkeringsfactor welke je met veel kleuren kunt combineren. Een wildkleur umbrous kun je herkennen door dat hij vele maler donkerder is en de buikkleur niet meer wit is maar roestig grijs / bruin.
Platinum, genetische code Plpl

Dominant, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur Platinum Platinum is in Engeland in 1991 gevonden bij een commerciële fokkerij. De eerste exemplaren zijn zo rond 1995 naar Amerika geëxporteerd. Platinum is een soort schimmel effect. De haarpuntjes zijn wit. De hoeveelheid witte haarpuntjes kan variëren van een enkele haar tot heel veel haar, zelfs zoveel dat de Campbelli bijna helemaal wit. Het lijkt erop dat er twee varianten zijn. Er zijn exemplaren die vanaf de geboorte een witte kraag hebben met her en der witte haarpunten. En exemplaren die vrijwel als een normale kleur geboren worden en naar mate ze ouder worden verschimmelen.

Soms wordt de genetische code Si gebruikt. In Nederland wordt de genetische code Pl vaak gebruikt.

Een belangrijk eigenschap van deze mutatie is dat wanneer het dubbel geërfd wordt de kleur wit donkeroog ontstaat. Het verschimmelen werd ook bij de eerste zwarte Campbelli dwerghamsters gezien. Echter bij onderlinge kruisingen ontstonden geen wit zwartogen en daarnaast hadden alleen zwart en zwart gerelateerde kleuren dit schimmel effect.
Wit donkeroog, genetische code PlPl

Het gaat hier om een dubbele vererving van Platinum

Campbelli dwerghamster kleur Wit donkeroog Wanneer de Campbelli dwerghamster twee genen Platinum erft, dan is hij geheel wit. De oogkleur is zwart.

Linda Price vermoed dat een ander gen, een dilute gen, nodig was om witte exemplaren te fokken. Bij de Nederlandse exemplaren komen altijd witte exemplaren uit Platinum. Het zou kunnen zijn dat dit onderscheid komt doordat er twee soorten Platinums zijn. Op de foto's van Linda Price is te zien dat jonge exemplaren al heel veel witte haren hebben en al als Platinum eruit zien.

Een wit donkeroog gekruist met een wildkleur levert altijd 100% Platinums op.
Gevlekt (lethaal), genetische code Mimi

Dominant, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster bontfactor Mi Bij de Campbelli dwerghamster komen twee gevlekte mutaties voor: Mi-factor en Mo-factor. Beide genen zijn in Engeland in 1991 ontdekt. De Mi-factor is lethaal. Onderling kruisen wordt sterk afgeraden. En het combineren met bijvoorbeeld Platinum wordt eveneens sterk afgeraden. Onderling kruisen veroorzaakt namelijk wit oogloos. Meestal zijn ze niet levensvatbaar en sterven wanneer de oogjes open gaan.

De Mi-factor zorgde eerst voor een halsband vlek. De vlek komt van de buik naar boven. Eerst gingen de fokkers aan de slag om de band te perfectioneren. Maar al gauw gingen fokkers selecteren op meer vlekjes. De huidige exemplaren hebben veel losse vlekjes en vaak aan eenzijde een halsband vlek. Of aan beide zijde een stuk halsband vlek.

Deze mutatie zorgt ervoor dat de oogkleur donker robijn rood is. Als er licht in de ogen schijnt zie je een rode gloed. Echter ook de Mo-factor kan donkerrode ogen hebben. Campbelli dwerghamster kleur bontfactor lethal Mi Hoe meer witte vlekken op de kop zijn, hoe meer pigment in de ogen ontbreekt. Daarom is het heel lastig de Mi-factor en Mo-factor te onderscheiden.
Gelvekt (niet lethaal), genetische code Momo en MoMo

Dominant, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster kleur bontfactor niet lethaal Mo Bij de Campbelli dwerghamster komen twee gevlekte mutaties voor: Mi-factor en Mo-factor. Beide genen zijn in Engeland in 1991 ontdekt. De Mo-factor is niet lethaal en kan je onderling kruisen. Verschil in uiterlijk ten opzichte van de Mi-factor is niet groot. De Mo-factor kent veel losse vlekjes en heeft meestal geen halsband vlek. Toch zijn er ook exemplaren die een vlek in de nek hebben waardoor dit lijkt op de Mi-factor. Deze mutatie is vooral in Engeland bekend.
Satijn, genetische code sasa

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster beharing Satijn Satijn vererft recessief en is in 1981 ontstaan. De haren zijn hol van binnen waardoor er een soort glans ontstaat. Doordat de haren hol zijn, zie de kleur ook warmer uit. Bij de Campbelli dwerghamster zie je dat de haren aan elkaar plakken waardoor het net lijkt of de dwerghamster nat is.
Rex, genetische code rxrx

Recessief, originele mutatie van de Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster rex beharing Het gaat hier om een mutatie dat ervoor zorgt dat de haren heel klein blijven. Je ziet hele kleine haartjes. Op foto's is dit niet altijd heel duidelijk te zien. Het gaat hier niet om de mutatie naakt c.q. haarloos.

Ook zijn er foto's op internet te zien van haarloze Campbelli dwerghamsters. Bij mij is het onbekend of dit een aparte mutatie is. Voor zover ik weet is deze mutatie onbekend in Nederland.
Wavy

Onbekend hoe het vererft en de mutatie is waarschijnlijk verloren gegaan

Campbelli dwerghamster Wavy beharing Bij de Campbelli dwerghamster is een mutatie bekend wat invloed heeft op de haartype bij jonge dwerghamsters. De haren zijn golvend en de snorharen zijn gekruld. Wanneer ze volwassen zijn zie je dat de haren normaal zijn echter de snorharen blijven gekruld. De mutatie is waarschijnlijk verloren gegaan.

Foto is afkomstig van het internet en is niet door mij gemaakt.

De verschillende kleurmutaties kunnen gecombineerd worden. Hieronder de beschrijving van de combinaties bestaande uit twee kleurmutaties.

Chocolade, genetische code aabb

Combinatie zwart met black-eyed-Argente

Campbelli dwerghamster kleur Chocolade Wanneer zwart wordt gecombineerd met Black-Eyed Argente / geel donkeroog, dan krijg je een chocolade kleur.
Blauw, genetische code aadd

Combinatie zwart met Opal

Campbelli dwerghamster kleur Blauw, ook wel Solid Blue genoemd Wanneer zwart gecombineerd wordt met Opal, dan krijg je een donker blauwe kleur. Internationaal wordt deze kleur ook wel solid blue genoemd.
Dove, genetisch aapp

Combinatie zwart met Argente

Campbelli dwerghamster kleur Dove Wanneer zwart gecombineerd wordt met Argente, dan krijg je de kleur Dove. Deze kleurvariant is door mijn broer Peter en mij als eerste keer gefokt. Dit omdat wij de eerste zwarte exemplaren met Argente gekruist hebben.
Lilac fawn, bbdd

Combinatie Black-Eyed Argente met Opal

Campbelli dwerghamster kleur Lilac Fawn Wanneer Black-Eyed Argente met Opal gecombineerd wordt, dan ontstaat de kleur Lilac fawn.
Beige, genetische code bbpp

Combinatie Black-Eyed Argente met Argente / geel roodoog

Campbelli dwerghamster kleur Beige Wanneer Black-Eyed Argente met Argente / geel roodoog gecombineerd wordt, krijg je de kleur beige.
Geel blue fawn, genetische code ddpp

Combinatie Opal met Argente / geel roodoog

Campbelli dwerghamster kleur Geel Bluefawn Wanneer Opal en Argente gecombineerd wordt, dan ontstaat de kleur geel blue fawn. Het gaat om een wat lichter gele kleur waarbij de haarpunten grijsblauw gekleurd zijn. Hierdoor ontstaat een blauwe waas.

Hieronder staan de kleuren die ontstaan wanneer drie verschillende kleurmutaties gecombineerd worden.

Donker beige, genetische code aabbpp

Combinatie zwart, Black-Eyed Argente en Argente

Campbelli dwerghamster kleur Donker Beige Het gaat hier om de combinatie van kleuren zwart, Black-Eyed Argente en Argente / Geel roodoog.
Blauw beige, genetische code bbddpp

Combinatie Black-Eyed Argente, Opal en Argente

Campbelli dwerghamster kleur Blauw Beige Het gaat hier om de combinatie Black-Eyed Argente, Opal en Argente / geel-roodoog.
Lilac roodoog, genetische code aaddpp

Combinatie zwart, Opal en Argente

Campbelli dwerghamster kleur Lilac roodoog Het gaat hier om de combinatie zwart, Opal en Argente.
Lilac donkeroog. genetische code aabbdd

Combinatie zwart, Black-Eyed Argente en Opal

Campbelli dwerghamster kleur Lilac donkeroog Het gaat hier om de combinatie zwart, Black-Eyed Argente en Opal.

Ook zijn er combinaties van vier of meer genen mogelijk. Eén hiervan springt eruit namelijk Champagne. De andere verdunningen met bijvoorbeeld grijs daarvan zie je de kleurnuances zo slecht dat je niet precies weet waardoor de kleur gemaakt wordt en lijken de kleuren erg op elkaar.

Champagne, genetische code aabbddpp

Combinatie zwart, Black-Eyed Argente, Opal en Argente

Campbelli dwerghamster kleur Champagne Het gaat hier om de combinatie zwart, Black-Eyed Argente, Opal en Argente / geel roodoog. De combinatie is heel lastig te fokken en daarom komt de kleur Champagne weinig voor.

Hierboven zijn geen combinaties met grijs beschreven. Dit komt omdat alle combinaties met Grijs grijze tinten zijn. En ook dat deze kleuren veel op elkaar lijken. Internationaal is daarom gekozen om de benaming simpel te houden en de kleurnaam grijs als eerste te noemen. Bijvoorbeeld voor de combinatie Grijs met Opal: Grey Opal. En met BEA wordt het Grey BEA. Wanneer de kleur met Zwart of Umbrous gecombineerd wordt, dan is het heel lastig te constateren dat de mutatie Grijs invloed heeft en door grijs de kleurnuance ontstaat.

Hieronder staan de bekende combinaties met Grijs.

Grijs Opal / Grey Opal, grijs gecombineerd met Opal

Genetische code dddgdg

Campbelli dwerghamster kleur Grijs Opal De kleur ontstaat wanneer Grijs gecombineerd wordt met Opal. Dit wordt ook wel Silver Gray genoemd. In het Nederlandse zou de kleurbenaming Zilvergrijs zijn of Grijsblauw als je puur naar de kleur kijkt en de kleur zou benoemen.
Grey BEA, grijs gecombineerd met Black-Eyed-Argente / Moscow

Genetische code bbdgdg

Campbelli dwerghamster kleur Grijs Moscow De kleur ontstaat wanneer Grijs gecombineerd wordt met Black-Eyed Argente of Moscow. In Duitsland wordt dit ook wel Cinnamon Sugar genoemd.

Ook zijn er variaties die niet erfelijk zijn. Het gaat hier om foutjes van de natuur. Omdat bij toeval twee bevruchte eicellen samensmelten en daardoor één Campbelli dwerghamster geboren wordt dat uit twee soorten DNA bestaat. Of dat tijdens het kopiëren van DNA iets fout gaat waardoor een mutatie uitgaat. Of juist op een bepaald deel van het lichaam een mutatie ontstaat waardoor kleurverschil optreedt. Hieronder een aantal voorbeelden van deze variaties.

Brindle / Chimaera
Campbelli dwerghamster Chimaera Het gaat hier om een Campbelli dwerghamster die uit twee kleuren bestaat. Het komt zelden voor. In Amerika zijn er exemplaren geboren die deels Dove van kleur waren en deels Zwart.

Bij chimaera treedt in het beginfase een versmelting plaats van twee bevruchte eicellen. Hierdoor krijgt het dier de eigenschappen van twee verschillende bevruchte eicellen en dit kan leiden tot rare uiterlijk zoals deels ene kleurslag en deels ander kleurslag. Er treed verder geen veranderingen in het DNA plaats en het is dan ook niet erfelijk.

Op de foto staat een driekleurige Campbelli dwerghamster. Hier gaat het waarschijnlijk om chimaera. Foto is van Tony Cao uit Vietnam.
Mozaïek
Bij celdeling wordt het DNA heel vaak gekopieerd en soms gaat dit kopiëren niet goed. Zo kan er een verandering van het DNA optreden rond het gebied van de vacht en dit kan leiden tot afwijkende pigment vlekken. Dit wordt mozaïek genoemd.

Niet alle kleuren bij de Campbelli dwerghamster zijn spontaan ontstaan. Zo is door kruisingen met de Russische dwerghamster de kleur Mandarijn in de Campbelli gefokt.

Mandarijn (hybride Campbelli dwerghamster)
Campbelli dwerghamster hybride kleur Mandarijn De kleur Mandarijn is door Joep Vrijhof gefokt. Hij had jarenlang een populatie hybride dwerghamsters die hij Rusbellies noemt. In 2017 deelde hij eerste informatie over zijn Mandarijn project waar hij vertelt dat hij met meerdere fokkers de Mandarijn Campbelli fokt. Joep heeft deze kleur generaties lang op zuivere exemplaren teruggefokt en zo de type en bouw zo Campbelli mogelijk gemaakt. De Mandarijn kleur is door KLN in december 2018 voorlopig erkend en in 2020 overgaan tot een definitieve erkenning. In de standaard staat dat boven de ogen de kleur lichter moet zijn.

Zowel de kleur als bouw is nu nog niet altijd stabiel en zal met de jaren beter en beter worden. Het gaat om een dominante mutatie dat ervoor zorgt dat zwarte pigmenten verdund worden. De kleur is heel onstabiel, mede omdat gedragen kleurgenenen veel invloed hebben op de uiting van de kleur. Bij de Russische dwerghamster in de kleurslag Mandarijn kwam in het verleden veel diabetes gevallen voor en door selectief fokbeleid is dit onderdrukt. Bij de Campbelli dwerghamster variant Mandarijn komt eveneens diabetes voor. Fokkers kunnen daarom het beste op kleine type selecteren. Campbelli dwerghamster hybride kleur Mandarijn

Terwijl bij de Russische dwerghamster de kleuren Zwart en Mandarijn niet gecombineerd kan worden, kan dit wel bij de Campbelli dwerghamster. Je krijgt dan een soort chocolade kleur. Bij de Russische dwerghamster overheerst Zwart over Mandarijn en is het een zwarte hamster. Gecombineerd met Opal levert het een Camel kleur op. Wanneer het gecombineerd wordt met Argente, ook wel Geel roodoog genoemd, dan worden ze heel mooi geel oranje van kleur. Ze zijn ook geler wanneer ze voor deze kleur dragen. Verder zijn de combinaties nog vrij onbekend.