Algemene informatie    Russische dwerghamster    Campbelli dwerghamster    Roborovski dwerghamster    Chinese dwerghamster    Syrische hamster    Andere soorten    Hybriden
 Algemene informatie    Russische dwerghamster    Campbelli dwerghamster    Roborovski dwerghamster    Chinese dwerghamster    Syrische hamster    Andere soorten    Hybriden

De Russische dwerghamster wordt verboden! Help!!!

Russische dwerghamster wordt vanaf 1 januari 2024 verboden. Tegen?, teken dan deze petitie.
Helaas lijkt het erop dat de nieuwe positieflijst, de huisdierenlijst, in Nederland definitief doorgevoerd wordt. Dit betekent dat de Russische dwerghamster, de Campbelli dwerghamster en de Roborovski dwerghamster vanaf 1 januari 2024 verboden worden. Daarom is de voorpagina deze website aangepast.

Teken de petitie ter behoud van de Russische dwerghamster

Link:
https://petities.nl/petitions/behoud-de-russische-dwerghamster-als-huisdier

Er is een petitie opgestart ter behoud van de Russische dwerghamster. De reden om alleen deze dwerghamstersoort te gaan is dat simpel aangetoond kan worden dat de wetenschappers onjuist hebben. Teken alstublieft deze petitie als jij voorstander bent en graag ziet dat wij in de toekomst nog Russische dwerghamsters in Nederland hebben.

40 jaar hobby gaat verloren

Bijna 40 jaar lang fok ik de Russische dwerghamster. Daarbij is op karakter, uiterlijk en gezondheid geselecteerd. Dat doe ik niet alleen, er zijn vele hobbyfokkers in Nederland. Wij samen fokken de Russische dwerghamster als huisdier voor onze kinderen. De Russische dwerghamster is een zeer lief en geschikt dwerghamstersoort om als huisdier te houden.

Domesticatie van de Russische Dwerghamster

De Russische Dwerghamster wordt sinds de jaren '80 als huisdier gehouden en gefokt. Genetisch gezien gaat het om een heel ander dier dan de wilde soort. Door selectie is de Russische dwerghamster iets groter, voller en zwaarder geworden. Daarnaast zijn er diverse mutaties ontstaan en hebben de Russische dwerghamster verschillende kleuren. De huidige huisdier Russische dwerghamster zoals wij die nu kennen, komt niet in de natuur voor en zal ook niet in de natuur kunnen overleven.

Daarnaast zijn eigenschappen van het wilde exemplaar uitgefokt. Denk bijvoorbeeld aan het instinkt dat zij zich in nood moeten gaan verdedigen. Maar ook bijvoorbeeld dat zij geen wintervacht meer krijgen bij bepaalde kleurslagen. De Russische Dwerghamster in de kleuren zwart, Blauw, Chocola, Lilac, Geel etc. kent geen wintervacht meer.

Onze gedomesticeerde Russische Dwerghamster zijn net als onze konijnen "tam" gefokt. Onze dwerghamsters zijn jarenlang geselecteerd op een tam karakter, waardoor ze nu ook echt tam zijn. Zodra je met je hand in de bodembedekking ritselt komen ze naar je toe. Heel veel baasjes kunnen beamen een echte band met hun dwerghamster te hebben opgebouwd. Onze dieren zijn niet meer te vergelijken met wilde exemplaren.

Genetisch gezien zijn deze exemplaren niet meer te vergelijken met hun wilde voorouders en zouden deze het niet overleven in het wild zonder hulp van de mens.

De dwerghamsters zijn dus ten onrechte door het RVO geclassificeerd als "niet gedomesticeerd".

Waarom worden Russische dwerghamsters verboden?

De wetenschappers hebben een verzoek gekregen om naar ruim 300 dieren te kijken en te beoordelen of zij als huisdier geschikt zijn. Een aantal dieren zijn wel onderzocht, maar ondanks uitkomst risico analyse toch op de lijst gekomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde hondensoorten en de wilde bruine rat. Er zijn totaal maar 30 dieren op de huisdierenlijst gekomen waaronder natuurlijk de hond en kat. Maar ook de kameel. En de bunzing, lama, waterbuffel en veel gerbilsoorten. Dit zijn GEEN knuffeldieren voor onze kinderen!

Deze wetenschappers hebben de wilde varianten van deze dieren beoordeeld. En gekeken of deze als huisdier gehouden kunnen worden. Wat natuurlijk heel vreemd is qua onderzoek of het geschikte huisdieren zijn. In Jip en Janneke taal: wetenschappers hebben de wolf beoordeeld om te kijken of de hond als huisdier mag. Klinkt raar, maar zo is naar de Russische dwerghamster gekeken. De in de natuur voorkomende Russische dwerghamsters zijn zeer klein, wegen gemiddeld 35 gram en van karakter heel bang.

De wetenschappers vonden:
1. Zönosen - de Russische dwerghamster kent een verhoogd risico op het overbrengen van zoönotische pathogenen influenza A, virus H5N1, Seoul hantavirus, etc. op de mens.
2. I.v.m. ruimtegebruik - de Russische dwerghamster gebruikt afzonderde nestplaats. En de Russische dwerghamster gebruiken zelfgegraven holen.
3. Thermoregulatie - De Russische dwerghamster is aangepast aan een steppeklimaat.
4. Sociaal gedrag - De russische dwerghamster kent een paarsgewijze leefwijze en daarom grote kans op overbevolking.

M.b.t. punt 1 kan je al zien hoe de wetenschappers in een tunnelvisie zijn gaan zitten. De Russische dwerghamster als huisdier komt niet buiten. En de kans dat zij ziektes overbrengen is daarom zeer klein. Vele male kleiner dan dat honden en katten deze ziektes overbrengen.

Marika Stoevelaar, Peter Braak en ik hebben samen een reactie hierop aan de tweede kamer geschreven. Hieronder onze reactie.

"R2: Diersoort gebruikt afgezonderde nestplaats (altricial) met bij het ontbreken ervan als gevaar sterfte van de jongen, agressief of stereotiep gedrag of vergelijkbare gevolgen."

Dit risicofactor is helemaal niet aanwezig! Wij houden deze hamstersoort al meer dan 60 jaar als huisdier. Een laag bodembedekking of een huisje volstaat als schuilplaats. In de dierenwinkel zijn heel veel soorten bodembedekkers te koop en nog meer verschillende geschikte huisjes. Bij een gebrek aan huisje zal de Russische dwerghamster van de bodembedekking een eigen nest maken en zal daarin schuilen indien dit nodig is. Het risico op stress is enkel van toepassing als we het dier in een lege kooi zonder bodembedekking zouden houden. Maar niemand houdt hamsters in kooien zonder bodembedekking!

"R4: Diersoort gebruikt uitsluitend zelfgegraven holen/ eigengemaakt nest met bij gebrek aan graafmogelijkheden als gevaar het ontstaan van graafstereotypieën of vergelijkbare gevolgen."

Uit onderzoek is gebleken dat veel dwerghamstersoorten, waaronder ook de Russische Dwerghamster, holen van andere dieren overnemen en bij gebrek aan andermans holen er zelf eentje gaat graven (Flint 1966). Wilde varianten van de Russische dwerghamster willen graag schuilen. De tamme als huisdier gefokte Russische dwerghamster kent dit gedrag niet meer. Wel geven wij ze een huisje en veel zachte bodembedekking. Daarmee graven de Russische dwerghamsters zich in. Dit is vergelijkbaar met de konijn. Wilde konijnen gragen in de natuur gangnestelsels. Maar de konijn als huisdier kan dat niet. Daarom krijgt de konijn een nachthok om in te schuilen. Maar de vergelijk gaat niet helemaal op, want door de zachte grote hoeveelheid bodembedekking kunnen de Rusissche dwerghamsters nog steeds graven en gangenstelsels aanleggen als zij dat zouden willen.

"T1: Diersoort is niet aangepast aan een gematigd zeeklimaat met als gevaar het ontstaan van hypothermie of hyperthermie, luchtwegaandoeningen, een toegenomen vatbaarheid voor ziekten en sterfte."

Wij, mensen, ook niet! Wij kunnen buiten ook niet zonder een dak boven ons hoofd en zonder verwarming overleven. Daarom wonen wij samen met onze dwerghamsters in een huis. Onze (gedomesticeerde) dieren leven wat dat betreft al meer dan 50 jaar succesvol als huisdier in een gematigd zeeklimaat bij ons thuis. In de praktijk worden Russische Dwerghamster nooit buiten gehouden.

"S1: Diersoort heeft een paarsgewijze, monogame leefwijze met als gevaar het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte of vergelijkbare gevolgen indien deze leefwijze niet wordt gerespecteerd."

De Russische Dwerghamster wordt in de praktijk als huisdier altijd alleen gehouden. Zijn leefwijze in het wild is ook niet monogaam of paarsgewijs, dat is pertinent onjuist.

Monogamie / paarsgewijs = het samenleven met één partner.

Bovenstaande is niet aan de orde bij de Russische Dwerghamster. Uit onderzoeken blijkt het volgende als het gaat om de leefwijze van de Russische Dwerghamster in het wild:
"Results for P. sungorus were more ambiguous and did not provide conclusive evidence of paternal care. Individuals of the same sex never shared burrows, but males and females frequently shared burrows, although those relationships were never exclusive." (Webster & Brooks 1981; McShea 1990).

"Home ranges for P. sungorus are many times smaller than P.campbelli home ranges (Wynne-Edwards et al., 1999). Neither the home ranges of P. sungorus females nor the home ranges of P. sungorus males overlap, and both are of similar size. However, each P. sungorus male tends to overlap more than one female and each P. sungorus female tends to overlap more than one male (Wynne-Edwards, 1995). Within a single nightP. sungorus males routinely move from the burrow of one female to the burrow of another. The female remains in her own burrow, and receives a visit from a second male for the latter part of the night (Wynne-Edwards, 1995)." (uit From Dwarf Hamster to Daddy The Intersection of Ecology, Evolution, and Physiology That Produces Paternal behaviour, Wynne-Edwards 2003).

Mannelijke en vrouwelijke Russische dwerghamster komen bij elkaar om te paren. Een mannetje heeft in het wild meerdere vrouwtjes die hij bezoekt als ze bronstig zijn, maar van een monogamie is geen sprake.

"S2: Diersoort heeft een lineaire of despotische dominantie hiërarchie met als gevaar het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte of vergelijkbare gevolgen indien deze leefwijze niet wordt gerespecteerd."

De Russische Dwerghamster kent geen enkele hiërarchie omdat het geen sociaal dier is die in groepen leeft. Daarom wordt de Russische Dwerghamster altijd alleen gehouden. Het aangeven van deze risicofactor is meteen het bewijs dat het dier geen sociaal dier is en is hiermee ook geheel onterecht als monogaam geclassificeerd zoals in S1 wordt aangegeven.

"S3: Diersoort plant zich snel voort met als gevaar overpopulatie en het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte indien de diersoort onvoldoende ruimte heeft."

In de praktijk wordt een Russische Dwerghamster alleen gehouden, waardoor er geen enkel gevaar voor overpopulatie is. Het fokken met deze hamstersoort wordt door fokkers gecontroleerd gedaan.

De opgestelde huisdierenlijst is willekeur!

Het heeft de schijn van objectiviteit, maar de gemaakte keuzes zijn onverklaarbaar. Het ontbreekt van logica. Zie het filmpje.Zo staat de Afrikaanse dwergrelmuis erop en die mag je als huisdier houden. In geen enkel dierenwinkel vind je ze. Op www.knaagdieren.net lees je: "De Afrikaanse dwergrelmuis (Graphiurus murinus) is de miniatuuruitgave van de beschermde Europese relmuis (Glis glis) en komt van oorsprong uit midden- en zuidelijk-Afrika. Daar bewonen ze, in groepen, tropische bossen. Het is een hyperaktief en razendsnel nachtdiertje dat zelden op de grond komt.". De wetenschappers vinden dit een geschikt huisdier! Maar waarom?

Bunzing en de fret staan op de huisdierenlijst. Bunzing is een roofdier en is oervader van de gedomesticeerde fret. Bunzing en fret zijn onderling te kruisen, maar de kruisingen die dat oplevert, zijn ongeschikt als huisdier (zie website LICG). Bunzing leven in het wild in Nederland. Maar waarom vinden wetenschappers dit een geschikt huisdier? Vraag: mogen wij Bunzing gaan vangen om ze als huisdier te houden? Maar waarom mogen nertsen niet als huisdier gehouden worden?

Wat ook op de lijst staan: geit, lama, schaap, rund, kameel. Zijn dit nu huisdieren die je aan de kinderen kunt geven? Maar wat blijft dan over, de wilde rat?

Als de Russische dwerghamster niet mag omdat risico is dat ze virussen overbrengen, waarom mag de bruine rat (Rattus norvegicus) wel? Mag je wilde ratten vangen en als huisdier houden? Zij behoren tot risico classe F. Zij dragen in het wild vaak het Seoul hantavirus. Waarom staat de wilde soort op de huisdierenlijst en niet de tamme rat (Rattus norvegicus domestica)? Zelf bij de politieke vergadering over dit onderwerp werd aangehaald dat ze hopen dat er weinig mensen de bruine wilde rat als huisdier gaan houden.

Als de kameel als huisdier gehouden mag worden. Waarom de dromedaris dan niet? Grote verschil, naast wat kleine andere uiterlijke verschillen, is dat kameel twee bulten heeft en dromedaris maar één bult. Waarom niet beide op de huisdierenlijst?

Er staan verschillende gerbilsoorten op de lijst. Dit zijn dieren die samen gehouden moeten worden en niet alleen. De bekenste soort is de Mongoolse gerbil. Daarvan schrijft LICG: "Gerbils zijn erg vriendelijk, maar geen echte knuffeldieren". Toch raar dat de Campbelli dwerghamster die je samen kunt houden, niet mag omdat overpopulatie risico bestaat. Terwijl de Campbelli dwerghamster vele male knuffelbaarder is dan de Mongoolse gerbil. Waar zit nu het verschil?

Samengevat

De Russische dwerghamster heeft afgelopen jaren zich als lief en vriendelijk huisdier bewezen. Het is een zeer geschikt huisdier voor kinderen. Hij is door meer dan 40 jaar selectie door fokkers gedomesticeerd en is totaal niet meer te vergelijken met de wilde exemplaren. De Russische dwerghamster mag in andere EU landen, waar ook regelgeving rondom het houden van dieren aanwezig is, wel gehouden worden.

De Russische dwerghamster moet op de huisdierenlijst (positieflijst) komen te staan! En natuurlijk ook de andere soorten dwerghamsters!

Dank voor het lezen en dank voor het tekenen van de petitie. Hieronder de normale voorpagina van www.Dwerghamster.nl

Hamster soort Russische dwerghamster, kleur Wildkleur Welkom op de website www.Dwerghamster.nl, de site over hamsters. De site gaat zowel over de vier soorten dwerghamsters die in Nederland als huisdier gehouden worden als over de Syrische hamster. De vier soorten dwerghamsters zijn de Russische dwerghamster (afgekort Rus), de Campbelli dwerghamster (Campbelli's), de Roborovski dwerghamster (afgekort met Robbies of Robo's) en de Chinese dwerghamster.

Naast deze genoemde vijf soorten zijn er nog veel meer hamstersoorten. Dit zijn bijvoorbeeld de Daurische dwerghamster, Langstaart dwerghamster, Tibetaanse dwerghamster en de Grijze dwerghamster. Dit zijn allemaal dwerghamstersoorten. En dit geldt eveneens voor de Syrische hamster. Wie kent de Korenwolf, zoals de Europese hamster in Nederland genoemd wordt, niet?

Op deze website vind je heel veel informatie over hoe je hamsters moet huisvestigen, over hun gedrag, wat je ze beste kunt voeren, hoe je ze het beste kunt fokken, in welke kleuren ze voorkomen, informatie over de genetica, informatie over mutaties en wanneer ze ontstaan zijn en de laatste nieuwtjes en weetjes.

Hamsters zijn knaagdieren. Knaagdieren is een soortenrijke tak van de zoogdieren. Ze komen bijna op de hele wereld voor, leven in bomen en leven zoals hamsters onder de grond. Knaagdieren hebben allemaal één overeenkomst: de tanden. Alle knaagdieren hebben namelijk zowel boven als beneden snijtanden die levenslang doorgroeien. Doordat de tanden tijdens het knagen over elkaar heen en weer worden bewogen, slijten ze af en blijven ze scherp. Knaagdieren worden onderverdeeld in orderfamilies. Hamsters behoren tot de orderfamilie echte hamsters (Cricetinae). De overeenkomst van deze bijzondere tak knaagdieren is de manier van hamsteren van voer. En niet specifiek hun wangzakken, want de eekhoorn heeft ook wangzakken. De hamsters worden onder verdeeld in grote hamsters en in dwerghamsters. Er zijn ook knaagdieren die hamsters in de naam hebben zitten of op hamsters lijken, maar feitelijk geen hamsters zijn. Een voorbeeld hiervan is de muishamster.

( van )
( van )
De in Nederland gehouden dwerghamsters kun je verdelen in twee groepen: de kortstaart dwerghamster en de langstaart dwerghamster. De Chinese dwerghamster behoort tot de langstaart dwerghamster en de overige drie soorten dwerghamsters tot de kortstaart dwerghamster. Alle dwerghamsters komen uit centraal Azië en een stukje zuidoost Europa. Je moet dan denken aan landen als Kazachstan, Siberië, Mongolië, Noord China en Noord Korea. De dwerghamsters bewonen droge steppen, graanvelden, zandgronden en half woestijnen. In echte woestijnen overleven ze niet.

Het is niet zo dat een hamster met een ander soort hamster zomaar gekruist kan worden. De meeste hamstersoorten zijn helemaal geen familie van elkaar. Het verschil tussen de Roborovski dwerghamster en de Russische dwerghamster is net zo groot als je mens met een aap vergelijkt. Alleen de Russische dwerghamster en de Campbelli dwerghamster zijn verre familieleden. Ondanks dat ze eenzelfde aantal chromosomen hebben en ze door bekwaamde fokkers onderling gekruist zijn, worden ze als aparte soorten gezien. Dit komt omdat ze genetisch gezien zoveel van elkaar verschillen.

Hamsters leven in de natuur een groot deel van de dag onder de grond. Het zijn schemerdieren die in de avond actief worden, maar ook 's ochtends vaak actief zijn. Overdag gaan ze vaak slapen. De kortstaart dwerghamsters kennen een ritme van vier uur. Ze slapen ongeveer vier uur en daarna zijn ze weer wakker om wat te eten en te drinken. Zo zie je bijvoorbeeld de Russische dwerghamster geregeld wakker is. De Syrische hamster is van nature een slaapkop en slaapt overdag. Alle soorten dwerghamsters kan je de ritme van wakker zijn positief beïnvloeden. Dit door 's ochtends bijvoorbeeld te voeren en 's middags wat lekkers uit de keuken te geven. De hamsters raken gewend aan deze ritme en verwachten dat het elke keer gebeurd.

De Russische dwerghamster en de Syrische hamster zijn de meest gehouden huisdieren. Dit komt omdat de Roborovski dwerghamster heel snel zijn en daarom meer kijkdieren zijn. De Campbelli dwerghamster kan bijterig zijn, vooral in de kooi zelf. Dit komt omdat de Campbelli dwerghamster een ander manier van verdedigen heeft als de Russische dwerghamster en zijn territorium verdedigd. De Russische dwerghamster kent de uil als vijand en wanneer hij bang is, zal hij gaan krijsen. Tijdens het krijsen laat hij zich achterover vallen en komen twee witte klieren in zijn bekje naar voren. Deze twee klieren maken een beetje rotte eiergeur aan. Hiervan schrikt de vijand en laat daarom de hamster met rust. De Chinese dwerghamster is wat schuwer en langwerpiger. Vooral de mannetjes zijn berucht om de grote testicles.

Een bijzonderheid van de Russische dwerghamster is dat hij wintervacht kan krijgen. Dit wordt niet veroorzaakt door de koude temperaturen. Voordat in de natuur het koud wordt en de omgeving wit wordt door neerslag in de vorm van sneeuw, moeten ze een dikker en een witter vacht krijgen. Wanneer de daglengte korter wordt, wordt een hormoon aangemaakt die de verandering triggert. Dit zal in de woonkamer vaak niet gebeuren omdat 's avonds een lamp brand. Maar staat de kooi in de schaduw en het wordt herfst, dan kan het zomaar zijn dat de bruine kleur ingeruild wordt voor een grijswitte kleur.

De Syrische hamster is de grootste van de soorten hamsters die als huisdier gehouden worden. Hij is net als de Russische dwerghamster lief en de kinderen vinden het een heerlijk knuffeldiertje. Dat komt omdat hij zacht en warm aanvoelt en een lief gezicht heeft. Hij is in het begin wel wat bang en je moet hem eerst goed tam maken. Dit doe je door hem geregeld eruit te halen en hem lief toe te spreken. Wees daarbij vooral niet bang. Want dat voelt hij aan!

Updates