Algemene informatie    Russische dwerghamster    Campbelli dwerghamster    Roborovski dwerghamster    Chinese dwerghamster    Syrische hamster    Andere soorten    Hybriden
 Algemene informatie    Russische dwerghamster    Campbelli dwerghamster    Roborovski dwerghamster    Chinese dwerghamster    Syrische hamster    Andere soorten    Hybriden

Wordt de Russsische dwerghamster straks verboden?

Helaas lijkt het erop dat de nieuwe positieflijst, de huisdierenlijst, in Nederland definitief doorgevoerd wordt. Dit betekent dat de Russische dwerghamster, de Campbelli dwerghamster en de Roborovski dwerghamster vanaf 1 juli 2024 verboden worden.

Teken de petitie ter behoud van de Russische dwerghamster

Link:
https://petities.nl/petitions/behoud-de-russische-dwerghamster-als-huisdier

Er is een petitie opgestart ter behoud van de Russische dwerghamster. De reden om alleen deze dwerghamstersoort te gaan is dat simpel aangetoond kan worden dat de wetenschappers onjuist hebben. Teken alstublieft deze petitie als jij voorstander bent en graag ziet dat wij in de toekomst nog Russische dwerghamsters in Nederland hebben.

UPDATE juni 2023

De minister heeft aangegeven dat er meer tijd nodig is om de lijst definitief in te voeren.

Bericht van de minister:

Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van de huis- en hobbydierenlijst. In de verzamelbrief dierenwelzijn van 19 januari (Kamerstuk 28286, nr. 1287) gaf ik aan dat momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de lijst. In samenwerking met de handhavende organisaties wordt de uitvoering verder uitgewerkt. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de lijst en de daarbij horende regelgeving (een wijziging van het Besluit houders van dieren en van de Regeling houders van dieren) halverwege 2023 in wet- en regelgeving zouden zijn vastgesteld en dat de geplande datum van inwerkingtreding van de lijst 1 januari 2024 was. De te nemen stappen in het proces, waaronder notificatie van het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie en de uitvoering- en handhavingstoets door de handhavende organisaties, en de voorbereiding van de praktische uitvoering van de nieuwe lijst vergen meer tijd dan eerst was voorzien. Daarom verwacht ik dat de lijst en de wijzigingsregelgeving op hun vroegst aan het eind van 2023 kunnen worden vastgesteld. Gegeven het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten betekent dit dat inwerkingtreding voor het eerst op 1 juli 2024 mogelijk zal zijn.

40 jaar hobby gaat verloren

Bijna 40 jaar lang fok ik de Russische dwerghamster. Daarbij is op karakter, uiterlijk en gezondheid geselecteerd. Dat doe ik niet alleen, er zijn vele hobbyfokkers in Nederland. Wij samen fokken de Russische dwerghamster als huisdier voor onze kinderen. De Russische dwerghamster is een zeer lief en geschikt dwerghamstersoort om als huisdier te houden.

Domesticatie van de Russische Dwerghamster

De Russische Dwerghamster wordt sinds de jaren '80 als huisdier gehouden en gefokt. Genetisch gezien gaat het om een heel ander dier dan de wilde soort. Door selectie is de Russische dwerghamster iets groter, voller en zwaarder geworden. Daarnaast zijn er diverse mutaties ontstaan en hebben de Russische dwerghamster verschillende kleuren. De huidige huisdier Russische dwerghamster zoals wij die nu kennen, komt niet in de natuur voor en zal ook niet in de natuur kunnen overleven.

Daarnaast zijn eigenschappen van het wilde exemplaar uitgefokt. Denk bijvoorbeeld aan het instinkt dat zij zich in nood moeten gaan verdedigen. Maar ook bijvoorbeeld dat zij geen wintervacht meer krijgen bij bepaalde kleurslagen. De Russische Dwerghamster in de kleuren zwart, Blauw, Chocola, Lilac, Geel etc. kent geen wintervacht meer.

Onze gedomesticeerde Russische Dwerghamster zijn net als onze konijnen "tam" gefokt. Onze dwerghamsters zijn jarenlang geselecteerd op een tam karakter, waardoor ze nu ook echt tam zijn. Zodra je met je hand in de bodembedekking ritselt komen ze naar je toe. Heel veel baasjes kunnen beamen een echte band met hun dwerghamster te hebben opgebouwd. Onze dieren zijn niet meer te vergelijken met wilde exemplaren.

Genetisch gezien zijn deze exemplaren niet meer te vergelijken met hun wilde voorouders en zouden deze het niet overleven in het wild zonder hulp van de mens.

De dwerghamsters zijn dus ten onrechte door het RVO geclassificeerd als "niet gedomesticeerd".

Waarom worden Russische dwerghamsters verboden?

De wetenschappers hebben een verzoek gekregen om naar ruim 300 dieren te kijken en te beoordelen of zij als huisdier geschikt zijn. Een aantal dieren zijn wel onderzocht, maar ondanks uitkomst risico analyse toch op de lijst gekomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde hondensoorten en de wilde bruine rat. Er zijn totaal maar 30 dieren op de huisdierenlijst gekomen waaronder natuurlijk de hond en kat. Maar ook de kameel. En de bunzing, lama, waterbuffel en veel gerbilsoorten. Dit zijn GEEN knuffeldieren voor onze kinderen!

Deze wetenschappers hebben de wilde varianten van deze dieren beoordeeld. En gekeken of deze als huisdier gehouden kunnen worden. Wat natuurlijk heel vreemd is qua onderzoek of het geschikte huisdieren zijn. In Jip en Janneke taal: wetenschappers hebben de wolf beoordeeld om te kijken of de hond als huisdier mag. Klinkt raar, maar zo is naar de Russische dwerghamster gekeken. De in de natuur voorkomende Russische dwerghamsters zijn zeer klein, wegen gemiddeld 35 gram en van karakter heel bang.

De wetenschappers vonden:
1. Zönosen - de Russische dwerghamster kent een verhoogd risico op het overbrengen van zoönotische pathogenen influenza A, virus H5N1, Seoul hantavirus, etc. op de mens.
2. I.v.m. ruimtegebruik - de Russische dwerghamster gebruikt afzonderde nestplaats. En de Russische dwerghamster gebruiken zelfgegraven holen.
3. Thermoregulatie - De Russische dwerghamster is aangepast aan een steppeklimaat.
4. Sociaal gedrag - De russische dwerghamster kent een paarsgewijze leefwijze en daarom grote kans op overbevolking.

M.b.t. punt 1 kan je al zien hoe de wetenschappers in een tunnelvisie zijn gaan zitten. De Russische dwerghamster als huisdier komt niet buiten. En de kans dat zij ziektes overbrengen is daarom zeer klein. Vele male kleiner dan dat honden en katten deze ziektes overbrengen.

Marika Stoevelaar, Peter Braak en ik hebben samen een reactie hierop aan de tweede kamer geschreven. Hieronder onze reactie.

"R2: Diersoort gebruikt afgezonderde nestplaats (altricial) met bij het ontbreken ervan als gevaar sterfte van de jongen, agressief of stereotiep gedrag of vergelijkbare gevolgen."

Dit risicofactor is helemaal niet aanwezig! Wij houden deze hamstersoort al meer dan 60 jaar als huisdier. Een laag bodembedekking of een huisje volstaat als schuilplaats. In de dierenwinkel zijn heel veel soorten bodembedekkers te koop en nog meer verschillende geschikte huisjes. Bij een gebrek aan huisje zal de Russische dwerghamster van de bodembedekking een eigen nest maken en zal daarin schuilen indien dit nodig is. Het risico op stress is enkel van toepassing als we het dier in een lege kooi zonder bodembedekking zouden houden. Maar niemand houdt hamsters in kooien zonder bodembedekking!

"R4: Diersoort gebruikt uitsluitend zelfgegraven holen/ eigengemaakt nest met bij gebrek aan graafmogelijkheden als gevaar het ontstaan van graafstereotypieën of vergelijkbare gevolgen."

Uit onderzoek is gebleken dat veel dwerghamstersoorten, waaronder ook de Russische Dwerghamster, holen van andere dieren overnemen en bij gebrek aan andermans holen er zelf eentje gaat graven (Flint 1966). Wilde varianten van de Russische dwerghamster willen graag schuilen. De tamme als huisdier gefokte Russische dwerghamster kent dit gedrag niet meer. Wel geven wij ze een huisje en veel zachte bodembedekking. Daarmee graven de Russische dwerghamsters zich in. Dit is vergelijkbaar met de konijn. Wilde konijnen gragen in de natuur gangnestelsels. Maar de konijn als huisdier kan dat niet. Daarom krijgt de konijn een nachthok om in te schuilen. Maar de vergelijk gaat niet helemaal op, want door de zachte grote hoeveelheid bodembedekking kunnen de Rusissche dwerghamsters nog steeds graven en gangenstelsels aanleggen als zij dat zouden willen.

"T1: Diersoort is niet aangepast aan een gematigd zeeklimaat met als gevaar het ontstaan van hypothermie of hyperthermie, luchtwegaandoeningen, een toegenomen vatbaarheid voor ziekten en sterfte."

Wij, mensen, ook niet! Wij kunnen buiten ook niet zonder een dak boven ons hoofd en zonder verwarming overleven. Daarom wonen wij samen met onze dwerghamsters in een huis. Onze (gedomesticeerde) dieren leven wat dat betreft al meer dan 50 jaar succesvol als huisdier in een gematigd zeeklimaat bij ons thuis. In de praktijk worden Russische Dwerghamster nooit buiten gehouden.

"S1: Diersoort heeft een paarsgewijze, monogame leefwijze met als gevaar het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte of vergelijkbare gevolgen indien deze leefwijze niet wordt gerespecteerd."

De Russische Dwerghamster wordt in de praktijk als huisdier altijd alleen gehouden. Zijn leefwijze in het wild is ook niet monogaam of paarsgewijs, dat is pertinent onjuist.

Monogamie / paarsgewijs = het samenleven met één partner.

Bovenstaande is niet aan de orde bij de Russische Dwerghamster. Uit onderzoeken blijkt het volgende als het gaat om de leefwijze van de Russische Dwerghamster in het wild:
"Results for P. sungorus were more ambiguous and did not provide conclusive evidence of paternal care. Individuals of the same sex never shared burrows, but males and females frequently shared burrows, although those relationships were never exclusive." (Webster & Brooks 1981; McShea 1990).

"Home ranges for P. sungorus are many times smaller than P.campbelli home ranges (Wynne-Edwards et al., 1999). Neither the home ranges of P. sungorus females nor the home ranges of P. sungorus males overlap, and both are of similar size. However, each P. sungorus male tends to overlap more than one female and each P. sungorus female tends to overlap more than one male (Wynne-Edwards, 1995). Within a single nightP. sungorus males routinely move from the burrow of one female to the burrow of another. The female remains in her own burrow, and receives a visit from a second male for the latter part of the night (Wynne-Edwards, 1995)." (uit From Dwarf Hamster to Daddy The Intersection of Ecology, Evolution, and Physiology That Produces Paternal behaviour, Wynne-Edwards 2003).

Mannelijke en vrouwelijke Russische dwerghamster komen bij elkaar om te paren. Een mannetje heeft in het wild meerdere vrouwtjes die hij bezoekt als ze bronstig zijn, maar van een monogamie is geen sprake.

"S2: Diersoort heeft een lineaire of despotische dominantie hiërarchie met als gevaar het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte of vergelijkbare gevolgen indien deze leefwijze niet wordt gerespecteerd."

De Russische Dwerghamster kent geen enkele hiërarchie omdat het geen sociaal dier is die in groepen leeft. Daarom wordt de Russische Dwerghamster altijd alleen gehouden. Het aangeven van deze risicofactor is meteen het bewijs dat het dier geen sociaal dier is en is hiermee ook geheel onterecht als monogaam geclassificeerd zoals in S1 wordt aangegeven.

"S3: Diersoort plant zich snel voort met als gevaar overpopulatie en het ontstaan van agressie, onderlinge gevechten, stress-gerelateerde ziektes en sterfte indien de diersoort onvoldoende ruimte heeft."

In de praktijk wordt een Russische Dwerghamster alleen gehouden, waardoor er geen enkel gevaar voor overpopulatie is. Het fokken met deze hamstersoort wordt door fokkers gecontroleerd gedaan.

De opgestelde huisdierenlijst is willekeur!

Het heeft de schijn van objectiviteit, maar de gemaakte keuzes zijn onverklaarbaar. Het ontbreekt van logica. Zie het filmpje.Zo staat de Afrikaanse dwergrelmuis erop en die mag je als huisdier houden. In geen enkel dierenwinkel vind je ze. Op www.knaagdieren.net lees je: "De Afrikaanse dwergrelmuis (Graphiurus murinus) is de miniatuuruitgave van de beschermde Europese relmuis (Glis glis) en komt van oorsprong uit midden- en zuidelijk-Afrika. Daar bewonen ze, in groepen, tropische bossen. Het is een hyperaktief en razendsnel nachtdiertje dat zelden op de grond komt.". De wetenschappers vinden dit een geschikt huisdier! Maar waarom?

Bunzing en de fret staan op de huisdierenlijst. Bunzing is een roofdier en is oervader van de gedomesticeerde fret. En let op Bunzing zijn beschermde diersoorten in Nederland!. Bunzing en fret zijn onderling te kruisen, maar de kruisingen die dat oplevert, zijn ongeschikt als huisdier (zie website LICG). Bunzing leven in het wild in Nederland. Maar waarom vinden wetenschappers dit een geschikt huisdier? Vraag: mogen wij Bunzing gaan vangen om ze als huisdier te houden? Maar waarom mogen nertsen niet als huisdier gehouden worden?

Wat ook op de lijst staan: geit, lama, schaap, rund, kameel. Zijn dit nu huisdieren die je aan de kinderen kunt geven? Maar wat blijft dan over, de wilde rat?

Als de Russische dwerghamster niet mag omdat risico is dat ze virussen overbrengen, waarom mag de bruine rat (Rattus norvegicus) wel? Mag je wilde ratten vangen en als huisdier houden? Zij behoren tot risico classe F. Zij dragen in het wild vaak het Seoul hantavirus. Waarom staat de wilde soort op de huisdierenlijst en niet de tamme rat (Rattus norvegicus domestica)? Zelf bij de politieke vergadering over dit onderwerp werd aangehaald dat ze hopen dat er weinig mensen de bruine wilde rat als huisdier gaan houden.

Als de kameel als huisdier gehouden mag worden. Waarom de dromedaris dan niet? Grote verschil, naast wat kleine andere uiterlijke verschillen, is dat kameel twee bulten heeft en dromedaris maar één bult. Waarom niet beide op de huisdierenlijst?

Er staan verschillende gerbilsoorten op de lijst. Dit zijn dieren die samen gehouden moeten worden en niet alleen. De bekenste soort is de Mongoolse gerbil. Daarvan schrijft LICG: "Gerbils zijn erg vriendelijk, maar geen echte knuffeldieren". Toch raar dat de Campbelli dwerghamster die je samen kunt houden, niet mag omdat overpopulatie risico bestaat. Terwijl de Campbelli dwerghamster vele male knuffelbaarder is dan de Mongoolse gerbil. Waar zit nu het verschil?

Geen alternatief op de huisdierenlijst! Afwijkend t.o.v. Europa!

De huisdierenlijst kent slechts 30 dieren waaronder zoals al eerder geschreven de schaap, de rund, kameel en een waterbuffer. Iedereen in de politiek moet zich bij deze lijst afvragen waarom deze 30 dieren. En hoe deze lijst tot stand gekomen is en ongelijkheid met andere landen in Europa. En wat hierop een alternatief is voor de zachte lieve Russische dwerghamster.

Eén voor éen hieronder de lijst waarbij je goed na moet denken of het een geschikt dier is voor kinderen:

Afrikaanse dwergrelmuis: dit zijn geen knuffeldieren. Op de website van LICG staat dat het kijkdieren zijn want ze zijn te snel om te hanteren.

Algerijnse gerbil: In Nederland nauwelijks te krijgen en zijn geen knuffeldieren.

Alpaca: Een Alpaca past niet in een kooi en veel mensen zullen geen ruimte hiervoor hebben.

Bleke gerbil: Is geen knuffeldier en nauwelijks te verkrijgen.

Bruine rat: Bij de huisdierenlijst wordt de latijnse naam Rattus norvegicus gebruikt en niet die van de tamme rat Rattus norvegicus f. domestica. De Bruine rat is in de natuur gemakkelijk te verkrijgen, maar zoals de minister al in vragenronde over deze lijst al aangaf. Hij denkt niet dat veel mensen die als huisdier gaan houden. De tamme rat is goed als huisdier te houden, maar veel mensen zullen niet direct denken dat dit een alternatief is voor bijvoorbeeld de Russische dwerghamster.

Bunzing: In Nederland is de Bunzing een beschermd diersoort. Wat doet deze op deze lijst?!

Cavia: Eén cavia is een zielige cavia, dus altijd meerdere van nemen. Het is een geschikt huisdier voor kinderen, echter heeft tenminste twee vierkante meter aan ruimte nodig. Het is geen alternatief voor een Russische dwerghamster of ander soort dwerghamster om die in een kooi thuis te houden. Mocht je de cavia in een klein kooitje thuis willen houden, dan is dit zielig.

Chinese dwerghamster: De Chinese dwerghamster is lastig te verkrijgen en daarnaast lastig te fokken. Omdat je ze niet op later leeftijd kunt koppelen, fokken de fokkers ze koppelgewijs direct bij geboorte bij elkaar te zetten. Tevens zijn ze schuw van karakter en zijn ze veel minder geschikt als knuffeldier.

Chinese waterree: Past niet in een kooitje.

Dwergrenmuis: Zeer klein, vliegensvlug en niet geschikt als knuffeldier. Zijn ook niet gemakkelijk in Nederland te verkrijgen. Worden veelal op beurzen verkocht.

Ezel: Dit is geen huisdier.

Fret: Een fret heeft een onaangename geur en meeste mensen kiezen voor operatief verwijderen van de geurklier. Fretten zijn snelle, behendige roofdieren. Niet geschikt voor kinderen.

Geit: Is geen alternatief voor een huisdier.

Goudhamster: Dit is zeker een goed huisdier voor kinderen. Wel is de Goudhamster, ook wel de Syrische hamster genoemd, stuk groter als de dwerghamsters die verboden worden.

Grote Egyptische renmuis: Een zeldzaamheid, niet geschikt als knuffeldier.

Harrington's gerbil: Een zeldzaamheid, niet geschikt als huisdier.

Hond: Een hond of een Russische dwerghamster? Dit is geen alternatief voor dwerghamsters.

Huiskat: Zeker lief en schattig en ideaal als huisdier. Maar dit is geen alternatief voor dwerghamsters.

Huismuis: Wie wil er wilde muizen houden? Of wie wil er kleurmuizen houden? De mannetjes stinken enorm. Als dit een alternatief zou worden, dan moeten de fokkers ergens met de mannetjes heen. In mijn ogen is dit geen alternatief omdat zij ook niet zo knuffelig blijven zitten.

Kameel: Geen alternatief, is iets te groot om thuis te houden.

Konijn: Net als cavia's moet je ze niet alleen houden en voldoende ruimte geven. Inclusief buitenhok. Dit is geen alternatief voor dwerghamsters.

Lama: Net als een kameel is dit geen alternatief.

Mongoolse gerbil: Zijn sociale dieren en niet echt knuffeldieren. In veel dierenwinkels daarom ook niet meer verkrijgbaar.

Noordafrikaanse renmuis: Net zoals de eerder genoemde exotische renmuizen, niet in de dierenwinkel te koop en geen alternatief.

Paard, rund, schaap, varken en de waterbuffer: Kom op!, huisdieren? Geen alternatief.

Woestijnslaapmuis: Een bijzonder zeldzaamheid die je niet 123 kunt kopen. Wat doet zulke zeldzame dieren nu op deze lijst? Geen alternatief!

U ziet!, op deze lijst staat alleen de Chinese dwerghamster. Bij alle bovenstaande dieren wordt niet stil gestaan of het wel degelijk een leuk huisdier is voor kinderen. De wetenschappers hebben een checklist ingevuld, een zelfde checklist ongeacht of het om een Russische dwerghamster gaat of een Waterbuffer.

Samengevat

De Russische dwerghamster heeft afgelopen jaren zich als lief en vriendelijk huisdier bewezen. Het is een zeer geschikt huisdier voor kinderen. Hij is door meer dan 40 jaar selectie door fokkers gedomesticeerd en is totaal niet meer te vergelijken met de wilde exemplaren. De Russische dwerghamster mag in andere EU landen, waar ook regelgeving rondom het houden van dieren aanwezig is, wel gehouden worden.

De Russische dwerghamster moet op de huisdierenlijst (positieflijst) komen te staan! En natuurlijk ook de andere soorten dwerghamsters!

Dank voor het lezen en dank voor het tekenen van de petitie.