Veel gestelde vragen (faq)

🔗 Algemeen   🔗 Kleuren en mutaties   🔗 Uitleg over kleurenmutaties   🔗 Voortplanting   🔗 Nestje 1   🔗 Nestje 2   🔗 Gedrag   🔗 Geslacht   🔗 Rus vs Campbelli   🔗 Kleurengen.   🔗 Foto's   🔗 Faq
Zijn Campbelli dwerghamsters lieve huisdieren?
Alhoewel de meeste Campbelli dwerghamsters afkomstig van hobbyfokkers tam zijn staan Campbelli dwerghamsters om bekend dat ze kunnen bijten. Vooral vrouwtjes kunnen territoriumdrift hebben. Dit betekent dat ze hun leefgebied "beschermen". De manier waarop dit gebeurd is afhankelijk van de lijn (de familiedieren).

Tegenwoordig hebben hobbyfokkers hele vriendelijke Campbelli dwerghamsters die niet bijten. Maar je hebt ook Campbelli's die op je af vliegen op het moment dat je jouw hand in de kooi houdt. En ook flink bijten. En je hebt rustige exemplaren die slechts bijten op het moment dat jij de Campbelli wil oppakken. Wat bijna altijd zo is: buiten de kooi zijn ze op de hand meestal lief en knuffelbaar. Als er sprake is van territoriumdrift, zoek dan het beste manier om de Campbelli dwerghamster uit de kooi te halen.

Mannetjes zijn vaak liever dan de vrouwtjes. De vrouwtjes zijn meer assertiever. Wanneer Campbelli dwerghamsters in een kleine groep gehouden wordt, kan het territoriumdrift beperken. Dit omdat de Campbelli dwerghamster de noodzaak tot verdedigen minder heeft. Er zijn dan andere exemplaren die hun gebied verdedigen.

De eerste kleurmutaties Albino en Argente in de jaren '90 waren erg agressief en daardoor werden deze dwerghamsters ook wil pitbulls genoemd. En de Campbelli dwerghamster kregen daardoor een zeer slechte naam. Pas tussen 2005 en 2010 is hun karakter, mede door introductie van nieuwe Campbelli's in de hobbyfok, is hun karakter enorm verbeterd.

De reden en oorzaak van de verschillen ligt hem in de feit dat hun karakter en instinkt door de natuur is gevormd. Afhankelijk van het gebied waar ze leven, bijten ze niet, niet snel of zijn ze juist heel assertief tot agressief. In het verleden zijn er diverse nieuwe wilde exemplaren gevangen om in de laboratorium mee te kweken. Ook zijn er hobbyfokkers geweest die wildvang hebben verkregen. De kleurmutaties zijn in verschillende lijnen ontstaan. Zo is de Argente in de Russische laboratorium ontstaan en dit in de lijn waar de ouderdieren uit Altai regio komen. Hobbyfokkers hebben verschillende lijnen met elkaar gekruist om kleuren te fokken. Daardoor is de bouw en type maar ook hun karakter verschillend en niet altijd stabiel. Door goede selectie kan dit beïnvloed worden, maar niet voorkomen worden dat een exemplaar wat meer bijtachtig is dan de ander.
Zijn Campbelli's groepsdieren of moet je ze alleen houden?
Een Campbelli dwerghamster kan je heel goed alleen houden. Maar ook in kleine groepjes. Het zijn namelijk groepsdieren die in de natuur in kleine groepen leven. Binnen de groep ontstaat een rangorde en de dominantste Campbelli dwerghamster is de baas. Het kan voorkomen dat de rangorde wijzigd en dat er onderlinge ruzies ontstaan. Juist op momenten dat de "baas" wat zwakker wordt door bijvoorbeeld ouderdom en binnen de groep jongere dieren aanwezig zijn. Bij situaties waar het te veel gevochten wordt moet je niet de assertiefste eruit halen en apart zetten. Dit is waarschijnlijk de alfa Campbelli dwerghamster die het voor het zeggen heeft. Beste is om de zwakste uit de groep te halen en die apart te houden.

Wanneer meerdere Campbelli dwerghamsters samen als groep gehouden wordt, kan het altijd fout gaan. Deze risico's moet je accepteren als jij Campbelli dwerghamsters in een groep wil houden. En altijd beschikking hebben over meerdere kooien zodat indien nodig is, je de groep splitst of individu gaat huisvestigen.

Houd je een groepje Campbelli dwerghamsters als huisdieren van hetzelfde geslacht bij elkaar, zorg ervoor dat ze ongeveer dezelfde leeftijden hebben. Voorkom dat de oudste dieren de baas is en later, bij ouderdom, niet meer de baas kan zijn en door gevechten een nieuwe rangorde bepaald wordt.

Wil jij geen risico's lopen en is het bij jou niet mogelijk om de groep op te splitsen of elk Campbelli dwerghamster bij een onacceptabel situatie individueel te houden, neem dan één Campbelli dwerghamster.

Lees ook dit artikel: klik hier.
Kan ik later een ander Campbelli dwerghamster introduceren?
Meestal gaat dit niet en dit is sterk af te raden om Campbelli dwerghamsters van hetzelfde geslacht op volwassen leeftijd bij elkaar te zetten of in een groep te introduceren. Het zijn groepsdieren die vanaf jongs af aan bij elkaar leven en niet zoals bij tamme ratten en muizen je later bij elkaar kunt zetten.

Dit geldt niet voor een mannetje en een vrouwtje. Die kan je op volwassen leeftijd heel gemakkelijk aan elkaar koppelen.
Hoe groot wordt een Campbelli dwerghamster?
In het verleden werd vaak gezegd dat de Campbelli dwerghamster groter en vorser is dan de Russische dwerghamster. In de natuur is dat ook zo waar de Russische dwerghamster tussen de 35 en 45 gram weegt. De Campbelli dwerghamster zoals die bij de hobbyfokker gefokt wordt is iets vorser dan de Russische dwerghamster, maar dit onderscheid hoeft niet altijd te zijn. Er zijn ook wat kleinere type Campbelli dwerghamsters. De Campbelli dwerghamster wordt ongeveer 8 tot 12 centimeter groot. Gewicht ligt tussen de 45 en de 60 gram, maar dit kan uitschieten naar boven indien het om een groot en vors exemplaar gaat.
Hoe oud worden Campbelli dwerghamsters gemiddeld?
Gemiddeld worden Campbelli dwerghamsters ongeveer 1,8-2 jaar oud. Er zijn exemplaren bekend die veel ouder zijn geworden (zelfs 4,5 jaar oud), maar er zijn natuurlijk ook exemplaren die al na een paar maand overlijden. Hoe oud de Campbelli dwerghamster wordt, wordt mede bepaald hoe hij gehuisvestigd wordt en wat voor voer hij krijgt.
Waar kan ik Campbelli dwerghamsters kopen?
Er zijn maar een paar hobbyfokkers die Campbelli dwerghamsters fokken en in de dierenwinkels kom je ze dan ook nauwelijks meer tegen. Dit komt omdat in de dierenwinkels ze bekend staan dat ze kunnen bijten. En zij geven de voorkeur aan de Russische dwerghamster die een stabieler karakter kent. In april, september en december is in Nederland een dierenevenement dat Exoknaag heet en dit evenement wordt gehouden in Houten. Hier zijn vaak zowel hobbyfokkers als bedrijfsmatige verkopers aanwezig die Campbelli dwerghamsters hebben. Ook komen hier verschillende buitenlandse fokkers die dieren meenemen om te verkopen. Er is een Facebook groep "Houten NL Exoknaag, Exchange rodents or contact breeders" waar je van te voren contact kunt leggen met deze fokkers en dieren kunt reserveren.
Wat eten Campbelli dwerghamsters?
Campbelli dwerghamsters eten gewoon hamstervoer en alles wat een normale hamster mag hebben. Je mag ze gerust groenvoer geven, echter wel in beperkte mate. Op internet zijn er artikelen en blogs te vinden waarin geschreven wordt dat Campbelli dwerghamsters een spijsverteringsstelsel hebbben die niet geschikt is voor de zware en voedingsrijke brokken en mixen. Dit is niet correct. Dit komt door angst dat bij de Campbelli dwerghamster diabetes kan ontstaan en de mening dat dit met voeding onderdrukt kan worden. Speciaalvoer dat niet zwaar is en zonder deze voedingsrijke brokken kent veel kleine zaden en het gevaar hiervan is dat de snijtanden onvoldoende afslijten. Tevens ligt het gevaar dat dit voer onvoldoende vitamine D3 kent. Dit wordt bij hamstervoer normaliter synthetisch toegevoegd. Kies voor hamstervoer dat een minimale vitamine D3 heeft van 1.000 mg per IE/kg en waarvan de calcium - fosfor verhouding in de buurt ligt van 2 staat tot 1. Calcium hoeveelheid moet tussen de 4 en 6 gram per kilo bevatten. Wanneer hamstervoer minder dan 4 gram calcium per kilogram bevat kan dit later tot problemen leiden met de tanden.

Wat een Campbelli dwerghamster in het wild eet, is afhankelijk van de regio waar ze wonen en is afhankelijk van het seizoen. Ze eten voornamelijk zaden en plantdelen van kruiden en gras aangevuld met insecten. Het gaat hier om onder andere Dwerg vedergras (stipa capillata), sieruien (allium), iris ruthenica, potentilla en andere vergelijkbaar zaden en plantdelen. Bij onderzoek naar de maaginhoud van Campbelli dwerghamsters is ontdekt dat ze meer dan 50 verschillende soorten zaden eten. Aan insecten moet je denken aan kevers die in hun gebied veel voorkomen. Campbelli dwerghamsters eten wat zij in de natuur kunnen vinden.
Kan ik een Campbelli dwerghamster kruisen met een ander soort?
Een Campbelli dwerghamster kan je nooit kruisen met een Chinese dwerghamster of met een Roborovksi dwerghamster. Het aantal chromosomen zijn anders en kruisen is gewoon weg niet mogelijk. Het is mogelijk dat je een Campbelli dwerghamster kruist met een Russische dwerghamster, maar het is sterk af te raden. Het zijn namelijk twee verschillende soorten. Kruis je toch deze twee soorten, dan krijg je een hybride dwerghamster die zowel van beide soorten karaktertrekken en uiterlijke kenmerken heeft, met allerlei verschillende gezondheidsproblemen. Wanneer je een Campbelli mannetje kruist met een Russische dwerghamster vrouwtje, dan gaat het bij het baren niet goed. De jongen zijn te groot en het vrouwtje overlijdt.

Wanneer een hybride generaties langs op eenzelfde soort terug gekruist wordt, verdwijnt meestal de kenmerken van de ander soort. Maar wanneer je op een bepaalde eigenschap van de ander soort (zoals de kleur) selecteert, dan selecteer je ook andere eigenschappen van de ander soort. Eenmaal hybride is altijd hybride en dat komt omdat bij hybride dwerghamsters chromosomen delen van beide soorten bevatten.
Hoe zie ik dat het om een zuiver exemplaar gaat?
Dat is vaak heel lastig. Aan een wildkleur Campbelli dwerghamster die in verre verleden een hybride voorouder heeft gehad, kan je vaak weinig aan zien dat het om een hybride exemplaar gaat. Zuiverheid toets je door de fokker te vertrouwen en naar de stamboom te kijken wie precies de voorouders zijn.

Eigenschappen die op hybride kunnen duiden zijn te kleine staarten, te dikke aalstreep, een consequent gevouwen gedragen oren, vacht dat niet open staat, de kleur Mandarijn of een te donker bruine wildkleur.

Onzuiver exemplaren zijn veelal even gezond als zuiver exemplaren. Alleen voor fokken is het van belang om te weten of het om zuiver of om onzuiver exemplaar gaat, indien je fokbeleid is om niet met onzuivere exemplaren te willen fokken. Kruisen van onzuiver exemplaren met zuiver exemplaren geeft alleen onzuiver exemplaren als nageslacht.
Hoe groot moet minimaal de kooi zijn?
Dit is mede afhankelijk hoe de kooi ingericht gaat worden. Campbelli dwerghamsters hebben een minimaal oppervlakte nodig van 1.500 cm2 (50 x 30 cm of 40 x 37,5 cm) om normaal te lopen zonder dat hij wegzakt en zonder dat hij voorwerpen tegen komt. De kooi inrichitng komt daarbovenop. Wanneer je een molen plaats, extra veel bodembedekking wil geven, huisje wil plaatsen, hamsterscaping inrichting, dan komt dit qua oppervlakte daarbovenop. Bij zo'n inrichting moet de kooi minimaal 80 x 40 centimeter zijn. Dan kan de kooi voor 50% ingericht worden met een huisje, een molentje etc. En heeft de Campbelli dwerghamster voldoende ruimte om te lopen.
🔗 Algemeen   🔗 Kleuren en mutaties   🔗 Uitleg over kleurenmutaties   🔗 Voortplanting   🔗 Nestje 1   🔗 Nestje 2   🔗 Gedrag   🔗 Geslacht   🔗 Rus vs Campbelli   🔗 Kleurengen.   🔗 Foto's   🔗 Faq