Algemene informatie    Russische dwerghamster    Campbelli dwerghamster    Roborovski dwerghamster    Chinese dwerghamster    Syrische hamster    Andere soorten    Hybriden
 Algemene informatie    Russische dwerghamster    Campbelli dwerghamster    Roborovski dwerghamster    Chinese dwerghamster    Syrische hamster    Andere soorten    Hybriden

Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Ratten dromen van plekken waar ze heen willen 
zaterdag, 4 juli, 2015, 3:43 am - Nieuws
door Martin Braak
Uit een onderzoek blijkt dat ratten dromen over plaatsen waar ze heen wilden. Bijvoorbeeld wanneer ze onderweg iets lekkers zagen en daar niet heen gelopen zijn.

Onderzoekers hebben verschillende de ratten met behulp van elektroden op hun schedels onderzocht. Ze lieten deze ratten naar een plaats lopen waar voedsel lag waar ze niet bij konden komen. Uit de metingen blijkt dat ze 's nachts dezelfde patronen hadden als op het moment dat ze probeerden dit voedsel te pakken te krijgen. En dat suggereert volgens onderzoekers dat ze over het voorval dromen dat ze niet bij de voedsel konden.

Volgens onderzoekers is dit te vergelijken met dat wij een vakantiefolder lezen en naar de verschillende foto's kijken. En 's nachts hierover dromen.
Gebruik maken van de erfelijkheidsleer, anders denken! 
zondag, 28 juni, 2015, 6:40 pm - Russische
door Martin Braak
Bij selecteren van kleuren merk ik vaak dat de fokker rechtlijnig denkt. Ik betrap mij daar laatst zelf op! Ik ga eerst een voorbeeld geven en dan vertellen wat ik precies bedoel.

Ik heb bij mijn Blauw-wildkleur Russen verschillende onderkleuren: donker leiblauw, grijsblauw en wit. Uitgaande dat de ondervacht kleur geen aparte gen is. Grijsblauw lijkt incompleet dominant te zijn en wanneer beide ouderdieren grijsblauwe ondergrond hebben, dan komen er ook exemplaren voort met een witte ondergrond. Ik wil een goed exemplaar fokken met een goede onderkleur donker leibauw. Ik selecteer uit een Blauw-wildkleur met leiblauwe onderkleur x Wildkleur drager voor Blauw-wildkleur een Blauw-wildkleur. Het probleem is dat de onderkleur pas later van kleur anders wordt c.q. beter te beoordelen is.

Wanneer je een goede Blauw-wildkleur met leiblauwe onderkleur wilt fokken, moet je uit zo'n combinatie juist een Wildkleur selecteren. Als je dit volgt, vind ik dat je zeer deskundig bent! Want de wildkleur heeft namelijk het Blauw-wildkleur gen met donker leiblauwe onderkleur. Van de Wildkleur weet je gewoon weg niet welk Blauw-wildkleur hij heeft.

In codes: dd x Dd(w)
d = Blauw-wildkleur met leiblauwe onderkleur (wat normaal is)
d(w) = Blauw-wildkleur wit of grijsblauw onderkleur

Uit dd x Dd(w) komt dd(w) en Dd.

Als je twee koppels op deze wijze opzet kan je de volgende generatie Blauw-wildkleur met perfecte ondergrond kleur fokken.

Vereniging N.K.V. en het niet uitroepen van de ALV 
zaterdag, 27 juni, 2015, 3:41 am - Overige
door Martin Braak
Een vereniging kent bestuursleden die door de leden zijn aangesteld. Zo ook bij de vereniging N.K.V. Het bestuur wordt verdeeld in dagelijks bestuur en normale bestuursleden. De dagelijkse bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse handelingen. Binnen het dagelijks bestuur is er een functiescheiding tussen voorzitter, penningmeester en secretariaat. Bij de N.K.V. is het statutair geregeld dat de voorzitter door de ledenvergadering benoemd is en dat binnen het bestuur de overige twee functies in gezamenlijk overleg verdeeld worden.

Ieder dagelijks bestuurslid is verantwoordelijk voor haar takenpakket. De secretariaat is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst, de communicatie en het uitroepen van de ledenvergadering. De penningmeester is verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie, het innen van contributies en overige baten, en het tijdig betalen van de kosten, het opstellen van de staat van baten en lasten inclusief balans en voor het opstellen van een begroting voor het volgend jaar. De voorzitter heeft de leiding en is verantwoordelijk om bij te sturen indien dingen niet lopen zoals ze horen te lopen.

Elk jaar wordt een algemene ledenvergadering (= ALV) uitgeroepen waar het dagelijks bestuur verantwoording aflegt aan haar leden. Tevens wordt in de ledenvergadering de staat van baten en lasten door onafhankelijk leden beoordeeld en akkoord bevonden. De begroting voor het nieuwe verenigingsjaar wordt eveneens besproken en door de leden akkoord bevonden. Bij de N.K.V. is het zo dat op de ledenvergadering bepaald wordt welke evenementen georganiseerd wordt. Statutair is bij de N.K.V. geregeld dat de ledenvergadering binnen zes maanden na het verstrijken van een verenigingsjaar gehouden moet worden. De ledenvergadering dient altijd tijdig schriftelijk gecommuniceerd te worden zodat alle leden in staat gesteld worden om te kunnen komen. Bij de N.K.V. staat is statutair geregeld dat 6 weken voor aanvang van de ledenvergadering de uitnodiging verstuurd moet worden, echter met reden niet minder dan twee weken.

De algemene ledenvergadering is een zeer belangrijk en dient gerespecteerd te worden. Het niet (tijdig) organiseren van de algemene ledenvergadering kent gevolgen. Zo kunnen leden oordelen dat een bestuurslid of -leden niet naar behoren hebben gefunctioneerd en aftreden eisen. Wanneer het om een formele vereniging gaat, kan dit eveneens andere grote gevolgen hebben. Je hebt namelijk informele en formele verenigingen. Informeel betekent dat de vereniging opgericht is zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In zo'n geval zijn alle bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk bij bijvoorbeeld een faillissement of wanneer leden vinden dat door onbehoorlijk bestuur schade is ontstaan. Een vereniging die formeel opgericht is en dus ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, daarvan zijn de bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk. Tenzij er financieel wanbeleid is of dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. En dat kan gesteld worden indien er geen of niet tijdig een ledenvergadering gehouden wordt.

Het niet tijdig houden van de ledenvergadering houdt voor de leden in dat zij geen invloed hebben kunnen uitvoeren op de begroting en uitgaven van het nieuwe verenigingsjaar, geen invloed hebben op de te organiseren evenementen, geen invloed hebben op te voeren beleid, geen toetsmogelijkheid hebben of de functies goed uitgevoerd zijn.

De leden hebben de mogelijkheid om zelf een ledenvergadering uit te roepen. Statutair is bij de N.K.V. in artikel 17 lid 4 geregeld. Wanneer 5% van de leden schriftelijk de wens hiertoe aan het bestuur te kennen hebben gegeven, met opgave van de te behandelen punten, dient het bestuur een ledenvergadering te organiseren. N.K.V. heeft pak weg 130 tot 140 leden en 5% is gelijk aan 7 leden.

De N.K.V. dient nu zeer snel aan haar leden te communiceren wanneer de ledenvergadering is. Dit omdat de vakanties voor de deur staan en het versturen van een te late uitnodiging in de vakantie kan gezien worden als niet tijdig. De N.K.V. kent de intentie zoals ik vernomen heb om de ledenvergadering op zaterdag 5 september te houden.

Tevens dient het bestuur van N.K.V. opgaaf te doen waarom de statuten niet gevolgd worden. Dit was namelijk vorig jaar eveneens omdat de penningmeester haar functie neergelegd had, haar werkzaamheden overgedragen had en financieel grote achterstand was. In huidig situatie waar de bestuursleden hun functie niet neergelegd hebben, speelt dit niet. Het kan natuurlijk zijn dat een bestuurslid met een belangrijke rol door privé omstandigheden geen tijd heeft of haar taak niet goed kan vervullen. De voorzitter is verantwoordelijk om tijdig in te grijpen en taken te herverdelen.

Mijn oproep aan het bestuur van de N.K.V. is om op zeer korte termijn de leden in kennis te stellen wat gaande is, waarom de ledenvergadering niet tijdig georganiseerd wordt en een uitnodiging te sturen.
Is dit bbppdgdgToY, of wel een Pale Smoke Pearl? 
maandag, 22 juni, 2015, 8:49 pm - Syrische hamsters
door Martin Braak
Paar jaar geleden heb ik de mutatie Donkergrijs gekocht van een fokster uit Zweden. Met als doel om deze later aan mijn broer te geven. En zo gebeurde dat mijn broer de eerste kruisingen ermee gedaan heeft. Echter, wat het probleem is, is dat veel Syrische hamster voor verschillende kleuren dragen. De kruisingen leiden dan ook tot kleurcombinaties waar je alleen maar kunt raden wat het precies zou kunnen zijn. Zo ook deze:

Foto behorend bij blog

Waarschijnlijk gaat het hier om de genetische variant: bbppdgdgToY, of wel Roest gecombineerd met Oranje, Donkergijs en Geel. Geel + Donkergrijs is een Smoke Pearl. Deze hamster had in het begin rode ogen, maar is later donkerder geworden. Toch is hij erg licht. En ik vermoed daarom dat hij tevens Roest is. Of wel een Pale Smoke Pearl!

Foto behorend bij blog

Foto behorend bij blog

Maar als ik een Nederlandse naam zou moeten geven, zou ik dit Beige noemen. En om aan te geven dat het niet om een eenkleur gaat, zou ik het eigenlijk Beige Agouti noemen. Maar dat is zo ongebruikelijk bij de Syrische hamsters. We noemen de wildkleur Goud. En Oranje, Zilvergrijs etc noemen wij ook niet Agouti. Maar we hebben eigenlijk zoveel kleuren dat we dat wel zouden moeten doen vind ik. Dan zou je Lilac Agouti en Lilac kunnen gebruiken.
Langste dag van het jaar 
zondag, 21 juni, 2015, 9:01 pm - Persoonlijk
door Martin Braak
Vandaag is het niet alleen Vaderdag, maar ook de langste dag van het jaar. Een bijzonder moment vind ik altijd. Want na vandaag gaan we weer richting de winter en worden de dagen korter. Vorig jaar kan ik mij heel goed herinneren dat ik schreef dat ik voetbal aan het kijken was en dat het weer heel stabiel was en best warm. Vandaag is het zondag en terwijl ik dit schrijf is het nog licht. Het weer is minder stabiel, we hebben een paar prachtige zomerdagen gehad, het is best warm, maar wisselvallig qua temperaturen. Toch is er sprake van droogte. Dat komt omdat het meer waait en dat na een regenbui het sneller droogt. De hamsters hebben nog geen moment gehad dat ze te warm hadden. Wat fijn is, is dat de wind niet op de hamsterkamer staat en dat ik bij de verzorging zonder problemen de deur open kan houden. Heerlijk vind ik dat.

Mijn vermoeden is dat we wisselvallig weer gaan houden en dat wanneer ik vakantie heb, het K-weer is. Ik ben er ingeval bang voor! Ik moet nog vier weekjes werken en dan heb ik vier weekjes vakantie. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eraan toe ben. Niet omdat ik net herstelt ben na een flinke griep. Ook omdat dit jaar ook sprake was van veel negatieve dingen zoals dat ik vals beschuldigd ben en gezien heb dat mensen soms anders in elkaar zitten dan ik vanuit ging.

Vorig jaar schreef ik dat ik bezig was met een adviestool. Het heeft een poosje geduurd, maar uiteindelijk is van een theoretisch concept een praktisch dingetje geworden. Prachtig om te zien dat mensen enthousiast zijn en ermee werken. Prachtig om over toekomstige ontwikkelingen na te denken. Maar tjonge wat gaat de tijd snel qua ontwikkeling zeg.

Met de hamsters gaat het heel goed. De vraag naar hamsters is niet zoals vorig jaar dat het stil kwam te vallen in verband met de WK. Maar wat ik merk is, dat ik zoekende ben naar de juiste voerbalans. Ik merk dat KonaCorn niet helemaal stabiel is qua voedingsstoffen. Ik zie dat terug bij sommige nestjes. Je ziet ineens dat de jongen wat minder snel groeien zonder dat ze van elkaar afstammen en dit in eenzelfde week. Terwijl ik KonaCorn mix met Witte Molen dwerghamstervoer. Maar hierin zit eveneens weinig vitamine A en D3, en dat zijn bouwstoffen. Ook zag ik drie gevallen van staar c.q. vertroebeling van de ogen. En dat kan ook door tekort aan vitamine A komen. Daarom hebben mijn broer en ik besloten om de mix te wijzigen. We mixen nu ConaKorn met Witte Molen dwerghamstervoer en hamstervoer. Zodat vitamine A wat hoger ligt en beetje vitamine C toegevoegd is. Daarnaast krijgen ze nu een beetje extra in de vorm van andijvie en wortel.

Ik schreef vorig jaar dat ik zat te wachten op de Canon 7D Mark2. Maar toen ik hem wilde kopen dacht ik, laat ik eerst de handleiding lezen. Wat zag ik?!, het werkt niet met Vista samen. En mijn 6 jaar oude computer met Windows Vista bevalt mij nog prima! Waarom moet ik dat vervangen. Zodoende heb ik de camera niet gekocht. Ach, dat komt nog wel. Ik heb een ander wens wel in vervulling laten gaan: ik heb een Peugeot GTI 200pk gekocht! Ow, man, wat rijdt dat ding heerlijk!

Over vier weken heb ik dan eindelijk vakantie. Ik zit nog beetje na te denken wat ik ga doen. Met mijn nichtje en neefje al gesproken over de dagjes uit. Ook zit ik na te denken of ik verder ga met de muizenwebsite of dat ik mijn dwerghamstersite verder ga verbeteren c.q. alles weer na ga lezen of de informatie nog accuraat is. De website over de tamme rat ben ik afgelopen paar maand mee bezig geweest en veel verbetert en geschreven. Ook heb ik mijn denkmodel qua kleurengenetica uitgewerkt in een script en heb ik een kleurengenerator gebouwd. Dit is bijna klaar en ik probeer dit nog voor de zomervakantie online te zetten.

Qua vereniging NKV ben ik zeer teleurgesteld. De ledenvergadering is nog niet geweest terwijl de statuten daar heel duidelijk over is: binnen zes maanden na een boekjaar wordt de ALV gehouden. Maar de vereniging is aan het dood bloeden qua inactiviteit. Niets gebeurd, niets wordt geschreven, geen jaarboek uitgebracht, geen nieuwsbrieven, geen aansturing, geen info, geen enthousiasme en geen uitstraling. Ik vind het zelf vervelend dat ik mijn levenswerk qua website in heb gezet c.q. voor de vereniging gebouwd heb. Het is een zeer belangrijke schakel. Maar moet ik hier nog mee verder?

Het wordt vast een prachtige zomervakantie en najaar! En er liggen ook nieuwe uitdagingen voor mij!