Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Vergiftiging met imidacloprid 
vrijdag, 13 juni, 2014, 7:12 pm - Andere zaken
door Martin Braak
Op het hamsterforum kan je lezen dat een fokker tien bijzonder mooie hamsters verloren heeft. In het topic staat dat dit komt door vergiftiging met imidacloprid.

Wikipedia imidacloprid:
Imidacloprid (ISO-naam) is een veelgebruikt insecticide. Het is een neonicotinoïde uit de nitroguanidine-groep (andere leden van deze groep zijn clothianidine, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam). Het werd in de jaren 80 van de 20e eeuw ontwikkeld aan het Yuki Research Center in Japan, dat deel uitmaakt van Bayer.[1] Merknamen van Bayer zijn Admire, Confidor, Belem, Gaucho, Provado, Premise en Gardiflor. Andere bedrijven verkopen het ook, onder meer als Sombrero, Bazooka, Kohinor en Warrant.

Imidacloprid is matig acuut toxisch, en er zijn geen aanwijzingen dat het carcinogeen of genotoxisch is.

Imidacloprid is wel zeer acuut toxisch voor bijen en het grootschalig gebruik van de stof zou een oorzaak kunnen zijn van de waargenomen verhoging van bijensterfte. In de toelating van de Europese Unie was al voorgeschreven dat er bijzondere aandacht moest worden besteed aan de bescherming van honingbijen bij het verspuiten van imidacloprid. In januari 2013 stelde de European Food Safety Agency (EFSA) vast dat dit pesticide onaanvaardbare schade toebrengt aan bijenvolkeren, die belangrijk zijn voor de bestuiving van voedselgewassen. Het advies van dit agentschap is overgenomen door de Europese Commissie, bij de bepaling van het verbod dat per 1 december 2013 ingaat. In 2014 bleek uit onderzoek echter dat de stof niet de grote oorzaak van de bijensterfte is. Mogelijk heeft het wel een negatief effect dat de bijensterfte mee in de hand werkt.


Imidacloprid wordt ook gebruikt bij bestrijdingsmiddelen voor bijtende insecten zoals teken en vlooien. Op internet kan je lezen dat een overdosis tot een vergiftiging kan leiden. Symptomen van vergiftiging imidacloprid zijn vergelijkbaar met die van nicotine vergiftiging. Het onderwerp kan ervaren vermoeidheid, krampen, krampen of spierzwakte.

Bestrijdingsmiddelen op basis van Imidacloprid worden gebruikt bij o.a. teelt van appels, peren, sla en druiven. Andijvie eveneens, maar ik lees ook dat dit niet toegestaan zou zijn. Maar hoe dit precies zit?

Het is belangrijk dat wanneer jij fruit of groente aan je hamster geeft, deze eerst goed afwast. Er kunnen namelijk nog resten van bestrijdingsmiddelen op de groente en fruit zitten.

[EDIT]
Per email kreeg ik een reactie dat het gif Imidacloprid niet af kunt wassen omdat via de zaden in de hele gewas gaat zitten.