Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Dwerghamster kleurenblind 
zaterdag, 10 mei, 2008, 8:07 pm - Andere zaken
door Martin Braak
Op het hamsterforum stond een vraag of een hamster kleurenblind is. Ik heb op internet even gezocht naar muizen. Daar is veel meer informatie over te vinden:

De ogen van de muis zijn speciaal aangepast aan het nachtleven. Hierdoor is het zo goed als zeker dat muizen kleurenblind zijn. Hun tastzin veel belangrijker: ze gebruiken hun snorharen (vibrissae) om hun onmiddellijke omgeving af te tasten. Muizen bewegen zich het liefst langsheen voorwerpen omdat ze zich dan veiliger voelen. Dit fenomeen heet thigmotaxis. Knaagdieren kunnen ook spierbewegingen in hun geheugen opslaan - kinaesthesis genaamd - waarbij ze vertrouwde paden volgen doordat ze een vroegere sequentie van spierbewegingen terug oproepen.

Ook hun reukzin is belangrijk - zowel voor het opsporen van voedsel of het detecteren van roofdieren als voor onderlinge communicatie. Bij een grote muizenplaag worden smeersporen opeengestapeld die het terrein afbakenen tegen indringers (muizen van andere kolonies) en andere geuren (feromonen) bevatten die het gedrag van muizen in die kolonie kunnen beïnvloeden.

De smaakzin van een knaagdier toont gelijkenissen met die van een mens. Muizen zijn in staat een onderscheid te maken tussen zoet, zuur, bitter en zout. Ze zijn echter niet erg gevoelig voor Bitrex - de bitterste stof die de mens kent. Rentokil verwerkte deze stof in haar muizenvergif. Zo wordt het risico van ongewilde inname door mensen (vooral kinderen) en huisdieren tot een minimum herleid en zijn deze lokazen voor knaagdieren super efficiënt.

Hoewel ze gevoelig zijn voor geluiden op frequenties die ook voor mensen hoorbaar zijn (tot 20 kHz), kunnen muizen ook geluiden van een veel hogere frequentie (tot 90 kHz) waarnemen. Muizen produceren ook heel wat ultrasoongeluiden om onderling te communiceren.

Alle knaagdieren hebben snijtanden die continu groeien en die ze slijten en slijpen door te knagen. Ze knagen aan alles, zelfs aan bepaalde metalen. De snijtanden groeien hun hele verdere leven door zodat de slijtage door het knagen op harde materialen wordt hersteld. Knaagdieren kunnen tot zes keer per seconde bijten en zijn daardoor in staat zich een weg te banen in nieuwe gebouwen of nieuwe plaatsen in een gebouw.


Dit geldt ook voor dwerghamsters.