Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
DSB Bank failliet 
maandag, 19 oktober, 2009, 8:53 pm - Persoonlijk
door Martin Braak
Het is alweer een jaar geleden dat ik op mijn weblog een stuk heb geschreven m.b.t. de kredietcrisis. Vandaag is definitief de doek voor DSB Bank gevallen, ze zijn failliet. Ik volg e.e.a. omdat dit wereldgeschiedenis is, waarschijnlijk gaat aankomende eeuw dit niet weer gebeuren. Maar wat is nu feitelijk gebeurd?

Het is lastig om heel simpel uit te leggen wat nu precies aan de hand is. Laat ik eerst beschrijven wat de DSB Bank nu feitelijk heeft gedaan. DSB heeft afgelopen jaren hypotheken afgesloten. Ze hanteren daarbij lagere rentes. Het voordeel daarvan is dat mensen dan iets meer kunnen lenen dan de gebruikelijke factor 4,5 tot 5 keer bruto jaarsalaris. Zo hebben ze ook hypotheken boven de eigen woning waarde afgesloten.
Omdat de rentes laag zijn en DSB ergens de kosten van moeten betalen, hebben ze ook andere producten bij de hypotheken verkocht. Je moet dan denken aan levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en beleggingsproducten waarmee hypotheken afgelost kan worden. Op deze producten zitten verkoopprovisies. De verzekeringen lopen deels via andere verzekeringsmaatschappijen en de DSB Bank is slechts vaak een tussenpersoon.
Een deel van de verzekeringen hebben ze als een koopsompolis afgesloten. Dit houdt in dat je 1 keer je alle premie betaald in plaats van maandelijks of jaarlijks de premie te betalen. Het voordeel van de DSB Bank is dat zij een groot bedrag provisie krijgen.
Om de hypotheken te verstrekken heeft de DSB Bank spaarders gelokt met wat hogere rentes. Daarnaast hebben ze achtergestelde deposito's afgesloten met wat hogere rentes.

Wat is nu gebeurd?

DSB is slecht in het nieuws gekomen. Dit omdat mensen een hoge hypotheken hadden en door gedwongen verkoop van de woning met een rest schuld bleven zitten. Ze hadden een hoger hypotheek omdat ze de koopsom polis niet met eigen geld hebben betaald, maar mee hebben gefinancierd. Ook zijn vorig jaar, voor de kredietcrisis, de hypotheekrentes flink gestegen en zo waren er mensen die de rentelasten niet meer konden voldoen. Deze mensen hebben hulp gezocht en het duurde niet lang of er kritiek ontstond dat de DSB Bank aan deze mensen een te hoge hypotheek hadden afgesloten (meer dan factor 5 maal bruto jaarsalaris) plus dat ze diverse koopsompolissen verkocht hadden waarop veel provisie zit.

De heer Lakeman komt voor ongeveer 3.000 gedupeerde mensen op en heeft op de tv gezegd dat spaarders beter hun spaargeld bij de DSB weg kunnen halen. In de zelfde week heeft Wouter Bos in de tweede kamer gezegd dat provisies van maar liefst 80% absurt is. Toen is er een bankrun ontstaan.

Een bankrun is dat spaarders geld weghalen. Hypotheken zijn voor langere tijd afgesloten en spaargeld voor korte tijd. Normaal gesproken kan een bank dit opvangen met een krediet van De Nederlandse Bank.

DSB Bank wilde niet meer slecht in het nieuws komen en heeft toen een overeenkomst met een ander advocaat willen sluiten om de gedupeerde klanten te helpen. Ze wilden niet in zee met de heer Lakeman. Deze overeenkomst zou ervoor zorgen dat mensen met een hoger hypotheek dan de waarde van eigen woning gecompenseerd zouden worden. Eveneens zou te hoge provisies gecompenseerd worden.

Toen de DSB Bank dit overeenkomst wilde tekenen, heeft De Nederlandse Bank het tegen gehouden. Zij eisden dat het in overleg zou gebeuren. DSB is toen niet naar Radar gekomen terwijl ze dit wel hadden afgesproken. Zo kwamen ze weer slecht in het nieuws wat tot een vervolg van de bankrun leidde.

In Nova heeft de DSB Bank mondeling de overeenkomst bekrachtigd, maar van de Nederlandse Bank mochten ze niet tekenen. De bankrun was alreeds afgezakt.

Het weekend na de Nova uitzending heeft De Nederlandse Bank de hulpkrediet van 800 miljoen ingetrokken met het excuse dat de waarde van de bank lager is omdat ze de overeenkomst mondeling hebben bekrachtigd. Dit geld was juist nodig om de bankrun mee te financieren. De Nederlandse Bank heeft daarna het faillissement aangevraagd. De rechtbank heeft in de nacht van zondag op maandag geoordeeld dat de DSB Bank voldoende solvabiliteit had om niet failliet te verklaren. In diezelfde nacht begon de bankrun weer. In de ochtend kwam in het nieuws dat de rechtbank in actie was geweest. Dit leidde tot een giga bankrun. En omdat de DSB Bank niet meer over die 800 miljoen krediet van De Nederlandse Bank bezitte, waren ze op dat moment failliet. Maandag om 11 uur was het faillissement opnieuw aangevraagd en dit met succes.

Wat is de reden?

Zoals je boven mijn persoonlijke visie kunt lezen, schrijf ik eigenlijk dat De Nederlandse Bank doelbewust de DSB Bank failliet heeft laten gaan. De reden ligt waarschijnlijk bij de overeenkomst die De DSB Bank wilde sluiten. Die zou de mensen met te hoge hypotheken en polissen met te hoge provisies compenseren.

Ongeveer 50% van de in Nederland afgesloten hypotheken zijn boven de eigen woning waarde afgesloten. Ongeveer 2% hiervan is door de DSB Bank afgesloten, rest door de andere banken.

Afsluitprovisies van wel 80% is vrij normaal. Wanneer je een levensverzekering afsluit voor een 30 jarige bijvoorbeeld, dan is de kans heel klein als die persoon binnen 30 jaar overlijdt. Als je alle premie in 1 keer betaald, dan zit daar veel provisie op, dat kan wel 50 tot wel 80 procent zijn. Je moet ook stil staan dat een agent die hypotheken afsluit niet altijd raak heeft, hij gaat wel langs 10 mensen en sluit 1 hypotheek af. Zijn kosten moeten wel gedekt worden.

Er zijn andere banken die exact hetzelfde hebben gedaan en ook hoge provisies ontvangen of ontvangen hebben. Denk aan SNS Bank, ABN-AMRO, Fortis, etc.

Wanneer de DSB Bank de overeenkomst getekend zou hebben, dan zouden ook de andere banken gedwongen kunnen worden om eenzelfde overeenkomst af te sluiten om de mensen met te hoge hypotheken te compenseren. Een deel van de banken zijn in handen van de Nederlandse overheid en een deel ligt aan het infuus van Nederland omdat ze hulpkrediet/vermogen hebben gekregen.

Als een ander bank de activa en passiva van DSB zou overnemen, dan nemen ze ook de overeenkomsten over. Dat zou betekenen dat de mondeling door DSB afgesloten overeenkomst voor alle producten van de overnemende bank van kracht zou kunnen worden.

Of wel samengevat: de overeenkomst mocht er niet komen en de DSB Bank, ongeacht dat ze ook fout zaten, moest failliet. Het zou financieel tot te grote schade voor andere banken kunnen leiden met als eigenaar ... Nederland ... Of wel de Nederlandse belastingbetaler.

Wat heeft Lakeman bereikt?

In mijn ogen niets. Ik ben heel benieuwd hoe nu de gedupeerden gecompenseerd worden. Het kan zelfs veel erger voor hen worden als de hypotheken aan een ander bedrijf verkocht worden die de rente en aflossingen opeist en wie niet kan betalen, dan huis maar verkopen - regel heeft.

Ik kan ook zijn oproep om spaargeld weg te halen totaal niet volgen. De gedupeerden hadden veel meer aan een in leven zijnde bank. Want die maakt nog winst en van die winst kan de claims betaald worden. Nu moet het verkocht worden met alle kosten van dien en het brengt minder op dan de echte waarde. De mensen met hoge hypotheken hebben een schuld aan DSB en hebben weinig te eisen. De mensen met vorderingen krijgen eerst hun geld. Natuurlijk kunnen ze claims indienen, maar dat gaan nog veel meer mensen doen. Want denk je dat mensen met een achtergestelde deposito allemaal goed ingelicht zijn? Denk het niet, die claimen hun schade ook.

Wordt Lakeman vervolgd?

Ik hoop het! Echt waar die man hoort achter slot en grendel, want hij heeft de bankrun laten ontstaan.

Stel je nu voor dat wij tegen de AOW verhoging zijn en er zou iemand op tv roepen haal je geld bij de ABN-AMRO weg om te zeggen "Ik ben tegen". En we zouden dat doen... Hoeveel macht hebben we? Dan gaat de ABN eraan!

Maar DSB Bank was toch fout bezig?

DSB heeft nog maar een paar jaar een bankvergunning. Waarom hebben ze een vergunning gekregen als het zo fout was? Ik denk dat het niet zo fout zit namelijk, andere banken doen het zelfde. Je moet ook in de gedachten houden dat DSB lagere rentes vroeg, dat ze dit met afsluitprovisie financierden. Of wel deel van de provisie werd weer terug gegeven.

Ik ben geen DSB fan, mijn verhaal is op persoonlijke visie geschreven, maar ik denk dat hier een heel ander verhaal achter zit dan wij op tv meekrijgen.