Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Onderzoek naar de resistentie van de wilde rat 
vrijdag, 10 augustus, 2012, 8:23 am - Nieuws
door Martin Braak
Dit is een persbericht van onderzoekers die onderzoeken waar de resistente wilde ratten voorkomen. Ik roep iedereen op die keutels van de bruine rat in de natuur vindt, deze op te sturen!

Persbericht:
Wilde bruine ratten zijn steeds beter bestand tegen rattengif. Om de resistentie van de knaagdieren tegen de werkzame stof in het bestrijdingsmiddel te onderzoeken zijn wetenschappers van Wageningen UR (University & Research centre) op zoek naar keutels van bruine ratten. Het onderzoeksteam vraagt daarbij het publiek om keutels op te sturen. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wilde bruine ratten, ook rioolratten genoemd, die resistent zijn tegen rattenbestrijdingsmiddelen hebben een erfelijke eigenschap die ervoor zorgt dat het gif bij hen niet meer werkt. Als er veel ratten met een dergelijke eigenschap komen, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen nutteloos. Dit is problematisch, omdat ratten ziekten overbrengen zoals de Ziekte van Weil. Om een indruk te krijgen waar in Nederland resistente bruine ratten voorkomen, vragen de onderzoekers de hulp van het grote publiek. Projectleider dr. Bastiaan Meerburg roept particulieren op om keutels van wilde bruine ratten die zij in hun omgeving aantreffen in een plastic boterhamzakje te doen en die op te sturen, voorzien van de postcode waarop zij de keutels hebben gevonden. Het team onderzoekt vervolgens de keutels en kan aan de hand van het DNA, waarvan in elke keutel wel iets aanwezig is, zien of de dieren resistent zijn. Door het resultaat van de test te koppelen aan de postcode waar de keutels zijn aangetroffen, verkrijgen zij een landelijk beeld van de rattenresistentie in Nederland. Dit is belangrijk om ook in de toekomst een goede bestrijding mogelijk te maken en het risico op verspreiding van ziekten, en het optreden van vraatschade door bruine ratten te verkleinen. Het gebruik van rattengif is een laatste redmiddel om ratten te bestrijden: “Eerst moet je proberen om plagen zoveel mogelijk te voorkomen door voedsel, water en schuilplaatsen voor ratten te verwijderen”, zegt Bastiaan Meerburg. “Daarna helpt de inzet van natuurlijke vijanden, klapvallen of gif. Gif moet dan wel effectief zijn.“

Herkenning
Rattenkeutels van de wilde bruine rat zijn langwerpig en circa 1,8 cm lang. Ze hebben een stomp puntje. De bruine rat is vrij plomp en dringt vanuit riolen of sloten huizen (kelders, kruipruimten), schuren en andere gebouwen binnen. Het zijn alleseters, maar eten voornamelijk graan, knolgewassen en vlees. Op www.bruinerat.nl zijn afbeeldingen van rattenkeutels te vinden. Voor het onderzoek zijn per locatie (postcode) slechts enkele keutels nodig.

Opsturen
Rattenkeuteltjes kunnen met vermelding van de postcode van de vindplaats worden gestuurd naar Wageningen UR - Plant Research International, Dr. Theo van der Lee, Postbus 167, 6700 AD Wageningen. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Noot voor de redactie
Meer informatie bij dr. Bastiaan Meerburg, projectleider bij Wageningen UR Livestock Research, tel. 0317 481375, bastiaan.meerburg@wur.nl of bij Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 485003, jac.niessen@wur.nl.