Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Selecteren is gevaarlijk 
zaterdag, 5 juli, 2008, 4:53 pm - Andere zaken
door Martin Braak
Als ik het goed heb, heb ik wel eens vaker geschreven dat selecteren heel gevaarlijk kan zijn. Selecteer je elke keer de dikke dieren eruit, dikte kan ergens door veroorzaakt worden, zoals bijvoorbeeld diabetes. Maar ook andere eigenschappen kunnen gerelateerd zijn aan vervelende eigenschappen. Daarom moet je naar mijn inziens nooit altijd eenzelfde selectie methode toepassen. Ga bijvoorbeeld niet ineens denken ik wil de oren meer uit elkaar hebben staan, ga nu alleen diegene selecteren die dat hebben.

Je kunt denken dat de bovenste uitspraak haaks op het fokken voor keuringen staat. Dat is niet helemaal waar. Als de keurmeester zegt dat jouw zwarte dieren minder buikvlekken moet hebben, dan moet je alleen realiseren om heel voorzichtig dit te selecteren en niet ineens alleen maar jongen selecteren die kleine buikvlekken hebben tot dat je zekerweet dat dit niet iets vervelends leidt. Selecteer ook willekeurige dieren en ga bij de volgende generatie weer een ander selectie kriteria gebruiken. Niet elke keer op iets focussen. Het hoeft niet op zeer korte termijn perfect te zijn. En qua kleur hoeft het niet perfect te zijn, gezondheid is vele male belangrijker.

Geloof je me niet? Ok een voorbeeld. Stel je eens voor je fokt nu met mensen. En je zou ervoor kiezen voor linkshandige mensen. Alle rechtshandige mensen ga je niet mee door en dank je af. Weg ermee. Je selecteert dan op linkshandigen, kan geen kwaad toch?

Het volgende vond ik op internet:
Wat recentelijk wel ontdekt is, is dat linkshandigen meer kans hebben op bepaalde ziektes. Zo bracht een Nederlandse studie uit 2005 aan het licht dat linkshandige vrouwen tot twee keer meer risico lopen op borstkanker dan hun rechtshandige leeftijdgenoten. Ook ziektes als darmkanker (4.6 keer), kanker in het algemeen (1.7 keer) en beroerte (3.7 keer) komen volgens deze studie vaker voor bij linkshandigen. Andere onderzoeken leidden dan weer tot een aantal neurologische vaststellingen, die op hun beurt de overtuiging dat linkshandigen korter leven in de hand werken. Zo werd aangetoond dat niet alleen bepaalde leerstoornissen, zoals dyslexie, maar ook autisme en zelfs schizofrenie vaker voorkomen bij linkshandigen. Linkshandigheid lijkt dus samen te hangen met wat je een zwakker zenuwstelsel zou kunnen noemen. Er zijn ook studies die linkshandigheid in verband brengen met het frequenter voorkomen van een aantal immunologische ziekten, maar die onderzoeksresultaten worden door andere studies dan weer ontkracht.

Op de vraag of linkshandigen vroeger sterven, is er dan ook geen eenduidig antwoord. We kunnen er weliswaar niet omheen dat een aantal recente studies wijzen op een verhoogd risico op een aantal aandoeningen, maar dat je als linkshandige per definitie een kortere levensverwachting hebt, is voorlopig zeker niet bewezen.

Denk je nu nog dat je even gezonde linkshandige mensen selecteert dan als je willekeurig mensen zou selecteren?