Blog over hamsters

Klik hier voor het blog menu
Belangrijke oproep: aanmelden van dieren gehouden in NL t.b.v. positieflijst 
zondag, 15 februari, 2015, 9:30 pm - Nieuws
Afkomstig van Projectgroep Positieflijsten PVH

Link: http://www.huisdieren.nu/over-pvh/wat-d ... erhouders/

Beste zoogdierhouders,

De Staatssecretaris heeft inmiddels haar eerste versie van de Positieflijst gepubliceerd. De lijst bestaat uit:
Tabel 1: zoogdiersoorten die u mag houden zonder specifieke voorwaarden,
Tabel 2: zoogdiersoorten die u mag houden onder specifieke voorwaarden en met registratie,
Tabel 3: zoogdiersoorten die u vanaf 1 april 2015 niet meer mag kopen of fokken, met daarbij een overgangsregeling voor de dieren die u op 1 februari al in uw bezit had.

Er komt daarnaast nog een tabel 4 met zoogdiersoorten die op 1 februari aantoonbaar in Nederland werden gehouden maar nog niet zijn beoordeeld. Die soorten mogen vrij worden gehouden totdat de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Alle soorten die niet in één van deze vier tabellen voorkomen, worden verboden en kunnen in beslag worden genomen.

De Staatssecretaris heeft een lijst van 220 zoogdiersoorten opgesteld waarvan is aangegeven dat ze in Nederland worden gehouden maar die lijst is volgens haar onbetrouwbaar. Zij is van plan deze zoogdiersoorten niet te erkennen als ‘in Nederland gehouden zoogdiersoorten’.
Alleen indien alsnog wordt aangetoond, dat deze diersoorten in Nederland worden gehouden, worden ze in tabel 4 (de lijst van nog te beoordelen soorten) geplaatst.

Het is van groot belang, als u een zoogdiersoort heeft die op deze lijst staat, dat u die direct aan ons meldt (dat kan via uw vereniging)

PVH zal er dan voor zorgen, dat uw soort voor de lijst van nog te beoordelen soorten wordt aangemeld (voor tabel 4). Wij hebben uw persoonsgegevens niet nodig. Indien strikt noodzakelijk, zullen wij de naam noemen van de vereniging waarbinnen de soort wordt gehouden.

Het is verder aan u, om ervoor te zorgen dat u over de bewijzen beschikt, dat u de soort op 1 februari 2015 al in uw bezit had. Dat kan blijken uit:

– aankoopbonnetjes of overdrachtsverklaringen,
– mails of brieven over uw aanschaf of uw samenwerking met andere houders,
– rekeningen van uw dierenarts,
– foto’s van uw dieren, al dan niet in de ruimte waar u het dier houdt,
– verklaringen van mensen die uw bezit vóór 1 februari 2015 kunnen bevestigen.

Indien u of uw vereniging ons niet meedeelt dat de soort wordt gehouden, wordt het voor ons moeilijk om u juridische bescherming te bieden. Uw medewerking is daarom van groot belang.

U kunt uw zoogdiersoorten melden bij uw vereniging of op het mailadres: melding@huisdieren.nu

Ir. Ed.J.Gubbels
Projectgroep Positieflijsten PVH
www.huisdieren.nu

Reactie achterlaten

Vul dit formulier in om uw reactie achter te laten.


Speciaal invoegen: