Pearl

Een Pearl is een witte Russische dwerghamster met zowel op de kop als op de achterhand een ticking. De aalstreep is meestal onderbroken of deels afwezig. In Nederland wordt de Pearl ook wel Parel genoemd. Feitelijk gaat het hier niet om een kleurmutatie, maar om een patroon. Zeg maar een sausje over de kleur heen. Wanneer je de Pearl combineert met een ander kleur, blijft de Pearl wit en verandert alleen de kleur op de kop, de aalstreep, de ticking en eventueel de oogkleur.

Genetische code: Pepe

De Pearl is een dominante mutatie. Er is slechts één gen Pearl nodig om de eigenschappen van Pearl te uiten. En van de ouders van een Pearl is altijd één eveneens Pearl.

Lethaal

Pearl is een lethale factor. De jongen die het gen dubbel erven zijn niet levensvatbaar en worden in de baarmoeder afgestoten. Er zijn fokkers die pearl onderling kruisen en geen problemen constateren, echter er zijn ook fokkers die geconstateerd hebben dat het vrouwtje daardoor wat dikker wordt en sneller stopt met fokken. Hele grote problemen worden niet geconstateerd en fokkers kunnen gerust deze kleur onderling kruisten. Het is niet zo dat er dode jongen geboren worden. Ook zijn er fokkers die van mening zijn dat Pearl niet lethaal is. Dit omdat het nestaantal niet drastisch lager wordt indien je Pearl met een Pearl kruist. Maar, tot heden zijn er geen Pearls die alleen maar Pearl jongen voortbrengen. En bij de mogelijkheid tot verdubbeling van dit gen, zou dit in afgelopen jaren veel voorgekomen moeten zijn.

Persoonlijk raad ik het fokken van Pearls onderling af. Dit omdat ik zelf ervaren hebt dat het aantal jongen per nest wel lichtjes daalt. Ik heb een paar exemplaren gehad die dik bleven en stopten met fokken. Maar de meeste exemplaren blijven gewoon normaal uitzien en blijven ook normaal fokken. Het is meer dat ik het niet nodig vindt dat een dominante lethale gen onderling gekruist wordt. De jongen die niet levensvatbaar zijn, worden in de baarmoeder afgevoerd.

Foto's


Informatie

De Pearl is in 1989 bij Caroline Sanders te Engeland ontstaan. In het begin waren bijna alle mannetjes steriel. Dit is tegenwoordig niet meer het geval.

De eerste Pearls waren bijna geheel wit. De Pearl is in Nederland steeds donkerder geworden. Dit heeft o.a. te maken dat fokkers in Nederland proberen om de aalstreep volledig te krijgen en niet meer onderbroken is. Daarnaast fokken we in Nederland met een vrij donkere versie van de Wildkleur. Later hebben fokkers uit Engeland de Pearl weer geïmporteerd omdat ze de donkere Pearl mooier vonden.

De Pearl was in Nederland voorlopig erkend. In 2005 werd dit helaas echter niet omgezet in een definitieve erkenning. De Pearls die ingeschreven waren voor de keuring waren niet goed van bouw en type en de kleur kwam niet overeen met de kleurbeschrijving. Peter Jansen heeft ze in 2015 met succes opnieuw aangedragen en zijn ze tegenwoordig wel erkend.

Onderscheid tussen Pearl en Merle

De Pearl en Merle zijn twee mutaties die heel erg op elkaar lijken. Het verschil is soms heel lastig te onderscheiden. Sommige Pearls lijken heel erg op de kleur Merle. Het lastige is dat zowel Pearl als Merle in regelmaat anders uit wil zien en er geen vaste eigenschappen heeft die altijd aanwezig zijn.

Een groot verschil is dat een Pearl meestal bij de achterpoten geen zichtbare drieboog heeft, terwijl een Merle dit meestal wel heeft. Een Merle heeft bijna altijd een witte band en op de kop een klein wit stipje. De Pearl heeft meer wit op de kop en onder de ogen, terwijl een Merle heel vaak een volledige gekleurde kop heeft. De kleur van de achterkant van de oren is bij Merle wat donkerder dan bij de Pearl. Bij een Mandarijn Pearl is de kleur op de kop vaak oranje, terwijl bij een Merle Mandarijn combinatie de kleur op de kop wel bijkleurt, net als bij een normale Mandarijn. Maar nogmaals, de mutatie Pearl en Merle lijken sterk op elkaar en sommige Pearls hebben ook een witte stip op de kop en sommige Pearls hebben ook een witte band omdat ze zo donker van kleur zijn. Daarom is het belangrijk dat fokkers de kleuren Pearl en Merle goed uit elkaar houden en goed blijven registreren.

Bij het fokken is aangetoond dat het om afzonderlijke mutaties gaat. Wanneer de Merle met Pearl gecombineerd wordt, krijg je een Pearl. Deze Pearl brengt zowel Merle als Pearls voort. Wanneer het gekruist wordt met een Wildkleur, zie je dat het aantal Merles en Pearls ongeveer 75% bedraagt.

Pearl combinaties

De Pearl kan zonder problemen met andere kleuren gecombineerd worden. De kleur blijft hoofdzakelijk wit, maar zowel de kleur van de kop, de ticking, de aalstreep en eventueel de oogkleur veranderen. Wanneer je bijvoorbeeld de Pearl met Blauw-wildkleur combineert, krijg je een Pearl met een zilverachtige ticking en een grijze kopkleur. Zie bij foto's voor verschillende voorbeelden.