Mandarijn

Bij de Russische dwerghamster is zo rond 2000-2002 een nieuwe mutatie opgetreden. Het gaat hier om een gele kleur met zwarte ogen. Ze worden oranje van kleur geboren en naarmate ze ouder worden verkleuren ze. Wanneer ze drie weken oud zijn, zijn ze al geel van kleur. En bij de meeste exemplaren ontstaat bij week vijf-zes een bruine ticking. De aalstreep verkleurt ook en wordt uiteindelijk bruin van kleur. Naarmate ze ouder worden, verdwijnt langzamerhand de ticking en wordt de kleur lichter. De kleur is van verre weg stabiel en je ziet bij deze kleur dan ook heel veel kleurnuances. Dit komt ook mede omdat Mandarijn gevoelig is voor gedragen genen. Een Mandarijn drager voor Geel-wildkleur roodoog is gemiddeld gezien geler van kleur en een Mandarijn drager voor Zwart heeft heel veel bruingrijze ticking.

Genetische code: Mama

Mandarijn vererft dominant. Het blijkt dat wanneer je twee Mandarijnen onderling kruist, het nestaantal gemiddeld lager ligt. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om een lethale factor. Dit betekent dat wanneer het gen dubbel geërfd wordt, het niet levensvatbaar is en dat de vrucht in de baarmoeder afgestoten wordt. Het lijkt erop dat het onderling kruisen van Mandarijnen niet tot problemen leidt.

Foto'sInformatie

De naam Mandarijn is in Singapore bedacht. Daar wordt de kleur namelijk Mandarin genoemd. Het is later in het Nederlands vertaald.

Zo rond 2002 kwamen de eerste foto's van de kleur Mandarijn op internet te staan. De foto's kwamen uit Singapore. Singapore staat bekend om de hybriden en de fokkers dachten dat het om een hybride kleur zou gaan. Maar dit is niet het geval. De Mandarijn is namelijk in Nederland ontstaan. Nederland is een handelsland en exporteert veel dieren. Juist net voor het ontstaan van de Mandarijn kleur ging het slechter met de export van dieren naar o.a. Singapore en Japan. De fokker waar de Mandarijn kleur is ontstaan en een handelaar hebben afspraken gemaakt dat deze nieuwe kleur alleen geëxporteerd zou worden en niet op de Nederlandse markt verkocht zou worden. Naast dat ze Mandarijnen konden exporteren, konden ze een groter partij verschillende dieren verkopen.

Medio 2004 was de vraag uit het buitenland naar Mandarijnen vrijwel nihil en werden de eerste Mandarijnen in Nederland voor rond de 40 euro verkocht. Al snel bleek dat de kleur dominant vererft. Ook bleek de Mandarijnen die medio 2004 verkocht werden, niet drager te zijn van andere kleuren en waren ze qua bouw en type heel erg mooi. Daaruit kun je de conclusie trekken dat de Mandarijn kleur een zuivere mutatie van de Russische dwerghamster is. Bij de Campbelli dwerghamster bestaat namelijk geen dominante gele kleur; alle gele kleuren zijn bij de Campbelli dwerghamster recessief van aard.

Er zijn fokkers die van mening zijn dat wanneer een Mandarijn voor het Geel-wildkleur roodoog gen draagt, de kleur lichter en egaler blijft. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat de Mandarijn kleur heel gevoelig is voor de gedragen kleuren. Zo is de Mandarijn die voor Zwart draagt, helemaal niet meer mooi geel, maar grauwig bruingrijs.

Wat heel typisch is, is dat elke Mandarijn heel mooi van type en bouw is. De Wildkleuren die uit de eerste generaties van de Mandarijn geboren werden, waren niet zo mooi. De fokkers konden dit niet goed verklaren. Zelf had ik de verklaring dat aan het Mandarijn gen, genen gekoppeld moesten zitten die positieve invloed hadden op het uiterlijk. Na ongeveer twee jaar kwamen steeds meer gevallen van diabetes bij de Mandarijnen voor. En bij het fokken en testen bleek dat alleen de Mandarijnen en Mandarijn gerelateerde kleuren dit hadden en de andere kleuren uit hetzelfde nest niet. De vraag is of het om diabetes gaat of dat er een ander probleem is dat diabetes verschijnselen veroorzaakt (bijvoorbeeld nierproblemen). Veel Mandarijnen drinken meer dan andere kleuren en veel fokkers zijn door deze problemen gestopt met het fokken van Mandarijnen. De meeste ziektegevallen waren rond de 2007-2008. Daarna nam het aantal ziektegevallen geleidelijk af. Dit komt mede doordat fokkers selectief met de Mandarijn zijn gaan fokken. Het lijkt erop dat selectiebeleid positief invloed heeft.

Een ander mogelijkheid die ik nog niet wil uitsluiten, is dat Blauw-wildkleur invloed heeft op de ziektegevallen. Eerste paar jaar waren er geen ziektegevallen en toen was het ook nog niet ingefokt met Blauw-wildkleur. Er werd namelijk voornamelijk Mandarijnen onderling gefokt. En deze droegen geen andere kleuren. Op moment dat de kleur Camel gefokt was, begon de problemen. En op moment dat de fokkers andere lijnen gebruikten zoals Geel-wildkleur roodoog, maar ook Zwart, bleken ze minder problemen te zijn. De toekomst moet uitwijzen of dit werkelijk het geval is.

Oranje geboren

De Mandarijnen worden oranje geboren en verkleuren wanneer ze hun kinderharen verliezen.