Zwart

Normaal heeft een dier de helft van het DNA van de vader en de helft van de moeder. Bij chimaera treedt in het beginfase een versmelting plaats van twee bevruchte eicellen. Hierdoor krijgt het dier de eigenschappen van twee verschillende bevruchte eicellen en dit kan leiden tot rare uiterlijken zoals deels ene kleurslag en deels ander kleurslag. Er treed verder geen veranderingen in het DNA plaats en het is dan ook niet erfelijk.

Foto's