Chimaera

Normaal gesproken heeft een hamster de helft van het DNA van de vader en de helft van de moeder. Bij chimaera treedt in het beginfase een versmelting plaats van twee bevruchte eicellen. Of wel twee bevruchte eicellen klonten aan elkaar en gaan samen als één organisme. Hierdoor krijgt de hamster de eigenschappen van twee verschillende bevruchte eicellen en dit kan leiden tot rare uiterlijken zoals deels ene kleurslag en deels ander kleurslag. Er treed verder geen veranderingen in het DNA plaats en het is dan ook niet erfelijk.

Foto's


Chimaera is latijns en in de Griekse mythologie een wezen bedoeld dat uit twee of meerdere soorten monsters bestaat. In de biologie is deze naam overgenomen en wordt het woord chimeer ook gebruikt. Biologisch is dit effect onderzocht en er is geen duidelijke oorzaak of reden aan te wijzen dat het in de natuur gebeurd. Het gaat om toevallige versmelting van embryo's. Het komt niet alleen bij dieren en planten voor, het komt ook bij mensen voor. In een rechtzaak is ooit een keer ontdekt dat een dader een chimaera was. Het DNA dat op het plaats van delect lag kwam niet overeen met de op de normaal manier afgenomen DNA van de dader. Omdat zo overtuigend was, dat hij de dader moest zijn, is toen DNA van een ander deel van het lichaam afgenomen en vergeleken.

Zie meer informatie: Wikipedia, informatie over chimeara biologie.