N.M.C. Keuring gehouden op paarden dagen keuring veemarkt te Utrecht op 26 september 2004